Rendezvények

2022

JÚN

27

Zártkörű rendezvény

A projektoktatás módszertana a szakképzésben

A workshopon a résztvevők átfogó képet kapnak a projektek alkalmazhatóságáról és hatékonyságáról az oktatásban, különösen pedig a szakképzésben. A résztvevők megbeszélik a projektpedagógia jellemző sajátosságait, elemeit, majd a szakértőkkel együtt elemzik a projektek és a szakképzés (pl. a KKK) kapcsolatát, valamint megvitatják az Erasmus+ mobiltások és a projektpedagógia kapcsolódásait is. A résztvevők kb. 5 fős csoportokban megterveznek egy projektet. A csoportmunka egy fő szempontja az lesz, hogy a szakmai és a közismereti oktatók együtt dolgozzanak, és olyan projektet tervezzenek, amely interdiszciplináris, így erősítve a 2 terület együttműködését. A résztvevők megismerkednek egy digitális projekttervező alkalmazással, a Trellóval is, majd a korábban vázlatosan megtervezett projektet csoportmunkában részletesebben és önállóan megtervezik a Trellóban.

Részletek

2022

JÚN

02

Digitalizáció a szakképzésben

A workshop a szakképzésben használható digitális alkalmazásokat mutatja be. A workshop egyik fontos témája a digitális eszközökkel és módszerekkel történő értékelés, kitérvén a teljes intézmény és az oktatók digitális szintjének, a szakmai tartalmak elsajátításának, valamint a tanulók tudásának digitális értékelésére. A másik fontos téma egy, a projektmenedzsmentben és a feladatok kezelésében alkalmazható digitális applikáció bemutatása. A workshop során a résztvevők a rövid bevezető előadások után csoportosan vagy egyénileg dolgoznak: megvitatják a problémákat, mérik és értékelik saját digitális felkészültségüket, és a gyakorlatban is kipróbálják a különböző digitális platformokat, alkalmazásokat.

Részletek

2022

JÚN

01

Zártkörű rendezvény

Jean Monnet online tapasztalatcsere

Az egyeztetés célja, hogy amagyar részvétellel megvalósuló Erasmus+ Jean Monnet projektek magyar koordinátorai megoszthassák egymással a tapasztalataikat a projektek megvalósítása kapcsán.

Részletek

2022

MÁJ

25

Zártkörű rendezvény

Erasmus Mundus online tapasztalatcsere

Az egyeztetés célja, hogy a magyar részvétellel megvalósuló Erasmus Mundus projektek magyar koordinátorai megoszthassák egymással a tapasztalataikat a projektek megvalósítása kapcsán.

Részletek

2022

MÁJ

18

A mobilitások helye az új szakképző-intézményi minőségbiztosítási rendszerben

A rendezvény témája a szakképzésben bevezetendő minőségbiztosítási rendszer rövid összefoglalása mellett az Erasmus mobilitások helyének és szerepének meghatározása ebben a rendszerben. A workshopon a résztvevők interaktív módon vesznek részt: csoportokban dolgozva osztják meg tudásukat és tapasztalataikat, és az előadók segítségével közösen dolgozzák fel a minőségbiztosítás és az Erasmus mobilitások kapcsolódási pontjait. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.