Madách 200

Közzétéve2023-08-15 18:58:10
ÖtletgazdaBodor Viktória,
A módszertani ötlet célja a 200 éve született Madách Imre költő, író, a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakjának, életének felidézése, melyben kiemelt szerepet kap fő műve Az ember tragédiája is.

Szaktanárként fontosnak tartom, hogy a középiskolás diákok alapos tudással rendelkezzenek Az ember tragédiájáról, hiszen olyan eszméket, gondolatokat tartalmaz, amelyek egészen a mai napig helytállóak, segítenek a világ működésének megértésében, fontos erkölcsi- és etikai kérdésekre keresi a választ, s mindemellett a szóbeli érettségin tételként szerepel ez a témakör.
Madách arra vállalkozott, hogy egy műben foglalja össze az emberiség történelmét, én arra vállalkozom, hogy bemutassak néhány módszertani ötletet arra, hogyan lehet változatos, többféle készséget megmozgató IKT eszközök használatával feldolgozni a drámai költeményt.

A projekttervet úgy készítettem el, hogy akár digitális, akár a hagyományos, jelenléti oktatás keretei között megvalósítható legyen. Az általam elkészített projektet egy Padletre helyeztem. A diákok jól ismerik ezt a felületet, s azt gondolom, hogy így jól követhető az óra menete, a tananyag felépítése, hiszen a diákok is látják, hogy milyen feladatokat kell majd megoldaniuk. A tanulók saját tempóban sajátíthatják el a tananyagot, ha szükséges, akár többször is megoldhatják az egyes feladatokat, ezáltal is gyakorolnak, és ez segíti az ismeretanyag mélyebb megértését, s lehetőséget ad az önszabályozó tanulás kialakítására. Jelenléti oktatás esetén a Padleten elhelyezett interaktív feladatok még változatosabbá tehetik a tananyag feldolgozását az időbeosztás megfelelő alakításával.

Az egyéni ismeretfeldolgozás mellett fontos szerepet szántam a tantárgyi integráció megvalósításának, hiszen ez az irodalmi mű nagyon jól összeköthető más tantárgyakkal is, pl. történelem, magyar nyelv, filozófia, etika, informatika, földrajz, mozgókép- és médiaismeret, dráma, rajz- és vizuális kultúra stb. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be