Magyarság Óperencián innen és túl

Közzétéve2023-08-15 01:29:30
ÖtletgazdaMataisz Zsuzsanna, Kardos Kornélia, -
A Magyarság Óperencián innen és túl projektet alsó tagozatos tanulók számára terveztük, nagyrészt 6-7 éves korosztálynak, de a csatlakozó közösségekből idősebb gyerekek is bevonódtak a tevékenységekbe.
Az egy tanéven át tartó projektben magyarországi és határon túli magyar eTwinning partnerek vettek részt:
Magyarország, Felvidék, Erdély, Horvátország területéről.
eTwinning közösségen kívüli partnereink:
Birminghami Magyar Tanoda,
Buenos Aires - Zrínyi Ifjúsági Kör,
Magyar Iskola Sydney,
Boskola Boston.
A Magyarság Óperencián innen és túl projekt fő feladata a honismeret, a magyarságtudat fejlesztése. Kulturális örökségünk megismerése, nemzeti identitástudat kialakítása, az összetartozás megtapasztalása.
Ez különösen fontos az anyaországon kívül élő közösségekben, a szomszédos országokban és a távolabbi, tengerentúli magyar közösségekben működő iskolák, tanodák tanulói esetén.
A projektben magyar hagyományokkal, szokásokkal, jeles napokkal ismerkedtünk. Felfedeztük, hogy magyar közösségek nem csak Magyarország határain belül léteznek.
Kerestük a hasonlóságokat és különbözőségeket a közös ünnepekhez kapcsolódó tevékenységekben; azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek magyarságunk megélését jelentik.
Foglalkoztunk anyanyelvünk, népmeséink, népdalaink, sokszínűségével.
Meséket, verseket írtunk.
Közös mese-videót, vers-videót hoztunk létre.
Megismertünk ősi mesterségeket, népművészeti alkotásokat.
Létrehoztunk illusztrációkat, tárgyakat természetes és újrahasznosított anyagokból.
Kerestük a lehetőséget, hogyan lehet a múlt kincseit 21. századi életünkbe illeszteni, a meglévő ősi tudást tovább gondolni, a modern világban hasznosítani.
Hatalmas élmény volt megtapasztalni a tanulóknak és pedagógusoknak, hogy éljünk bárhol is a világban, az anyanyelvünk, ünnepeink, hagyományaink, szokásaink összekötnek bennünket.
A projekttevékenységek megerősítették közösségeinket, csoportszinten, ugyanakkor egy nagyobb közösséghez tartozás érzését is megélhettük.
A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően a játékos, élményalapú ismeretszerzést tartottuk elsődlegesnek.
Projektünk nem valósulhatott volna meg digitális eszközök használata nélkül. A partnerek sok ezer km-t hidaltak át a kapcsolat felvétele, tartása érdekében. A projekt tervezéséhez, szervezési feladatokhoz, projekttermékek létrehozásához, egymásnak adott visszajelzésekhez, értékelésekhez nélkülözhetetlen volt a 21. századi technológia alkalmazása.
A digitális eszközök szerepét erősítette, hogy a projekt megvalósításakor a pandémia miatt a partnerek online oktatásra tértek át időszakosan, vagy a teljes tanévben. Időnként az egy közösségbe tartozó gyerekek és pedagógusaik is csak online tudtak kapcsolatot tartani egymással. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be