Tanmenetek az új NAT szerint - 4., 8., 12.évfolyamokra

Közzétéve2023-08-10 14:41:46
ÖtletgazdaGéczy Andrea, https://gczyandrea65.wordpress.com
A tanmenetekben szereplő zenei témakörökhöz kapcsolható digitális játékok segítségével élményszerűbbé tehetők az énekórák. A segédanyagokat a megújult NAT szerint készült normál általános iskolai és gimnáziumi ének-zene tankönyvek segédleteként készítettem, egy kollaboratív tanulást támogató előadássorozat részeként. Az egyes zenetörténeti témaköröket, ill. projekttémákat záró tanóra alkalmával mindig szummatív értékelésre kerül sor egy tudásfelmérő Kahoot játék segédletével. Házi feladatként LearninApps (Tankocka), Kahoot challange és Genially feladatot szoktam megjelölni. Ezen munkák valamelyikének (megfelelő feltételekkel történő) teljesítése alapján osztályzattal tudom értékelni a diákok munkáját, így jóval kevesebb írásbeli témazáró dolgozatot kell megíratnom velük.
Természetesen a közösen vagy egyénileg énekelt dalszemelvények élménye, a hozzá köthető ritmikus, mozgásos feladatok, esetleg egyszerűbb tánclépések megtanulása minden tanóra legfontosabb eleme, ezt egyetlen feladat sem pótolhatja. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be