Tojásból lesz a csoda?

Közzétéve2022-08-07 14:35:20
ÖtletgazdaKörnyeiné Hermann Ágnes,
Nyomozzunk a húsvét után!

Nyomozási kerettörténetbe illesztve ismerkedtek meg a gyerekek a húsvét történetével, jelképeivel és szokásaival. Tovább folytatva a nyomozást szorosan kapcsolódva a húsvét jelképeihez, kutattak a magyarországi tavaszi virágok és tojásból kikelő állatok után. Ezáltal kapcsolatba kerültek a növény és állatvédelemmel. Robotika segítségével kódot fejtettek a húsvét témakörben. Közben kreativitásukat felhasználva a szerzett ismereteikre támaszkodva, régi képeslapokat terveztek saját készítésű bélyeggel. Nyomozásuk eredményeit nyomozói aktákban gyűjtötték. A nyomozás végét húsvéti lakomával zártuk.

A projektben szereplő gyerekek első osztályosok, ezért inkább a nyitottságukra, tudásvágyukra és meglévő ismereteikre volt szükség. Készségek tekintetében az alapkészségekre épít a projekt, úgymint: írás-mozgás-kordináció, beszédhallás, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés és szocialitás. Alapszintű olvasás - írás tudás - betűismeret. Billentyűzet - és egér használata. Nagy segítséget nyújtottak a szülők az adatgyűjtésben és azok feltöltésében, melyeket csoportmunkában kooperatívan dolgoztak fel a gyerekek.

A projekt munka megkezdése előtt a kötetlen beszélgetés során kiderült, hogy mit sejtenek a nyomozói munkáról, hogyan ünneplik a családban a húsvétot, mit tanultak róla az óvodában, milyen locsolóverseket, milyen tojás díszítési technikákat ismernek. Tisztában voltak melyek a húsvét jelképei csak a jelentésüket nem tudták. Ezen információkra támaszkodva indult a nyomozás és bővültek ismereteik.
A Gamifikáció a projekt folyamata során húsvéti jelvények gyűjtésében jelenik meg, egy online nyomozói aktában. Minden megoldott feladat után kaptak a gyerekek egy húsvéti jelképet. A nyomozói akta az általuk választott nyomozói névvel szerepel és tartalmazza a nyomozói igazolványukat, melyet a Google--drive segítségével osztottunk meg. Az órák elején vagy végén mindig lehetőség nyílt az adott feladatnak vagy az egymás, saját munkájuknak a véleményezésére. Pl: Az igazolvány kép elkészítésekor: Felismerhető-e az igazolványkép? Szavazhattak az egyes produktumokra, azok elkészítésében az értékelő listák nyújtottak segítséget.
Projektmunka befejeztével az online naplóban gyűjtött húsvéti jelképek összesítésével, a húsvéti lakoma után, oklevelet kaptak a tanulók és megtekinthették a projektzáró filmet. A projekt 20 órát vett igénybe, mellyel igyekeztünk az összes tantárgyhoz kapcsolódni.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be