Szóképek

Közzétéve2022-08-06 14:29:09
ÖtletgazdaMészáros Éva Judit,
Szaktanárként legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy a 8. osztályos diákok alapos tudással felvértezve kezdjék meg középiskolai tanulmányaikat. Irodalomból a szóképek és nyelvi alakzatok felismerése egyik kardinális kérdés, hiszen ez az irodalmi művek értelmezésének (és a műelemzésnek) az alapja. Ennek megfelelően a tanév végi összefoglalás keretében átismételjük a 4 év során tanult szóképeket. Majd, a készségszintre emelése érdekében gyakorló óra keretében szóképekhez kapcsolódó feladatokat oldunk meg.
Ezeket az órákat is próbálom érdekessé, és motiválóvá tenni. Erre egyik legmegfelelőbbnek az IKT eszközök használatát tartom. Mivel az óra tervezésénél elég nagy volt a bizonytalanság, hogy online vagy jelenléti oktatás keretében valósul-e meg az óra, egyértelmű volt számomra a digitális eszközök használata.
Az óratervet úgy készítettem, hogy akár digitális, akár jelenléti oktatás keretei között megvalósítható legyen. Emiatt tettem fel az óra menetét a Sutorira is. Ez a jelenléti oktatás keretei között is jó gondolatnak bizonyult, hiszen így a diákok is pontosan látták az óra menetét, tudták, milyen feladatokat kell még megoldaniuk. Ez segítette az egyéni feladatmegoldást, hiszen a tanulók saját tempójukban tudtak dolgozni. (A jó képességű tanulóknak plusz feladatokat is készítettem.) Készülve az esetleges online órára, csak olyan weblapokat használtam, amit a tanulók már jól ismernek, az ott készített feladatokat gyakran oldják meg (wordwall, learningapps, genially).
Mivel az óra jelenléti oktatás keretében valósult meg, a Sutorit kivetítettem az okostáblára, a tanulók pedig tableteken oldották meg a feladatokat. A Learningapps és a Wordwall feladatairól azonnali visszajelzést kaptak az oldalon, a többi feladatot pedig az okostáblán közös megoldással ellenőriztük. A tanórán a kiegészítős feladatokat a tanulók megkapták nyomtatott formában.
A feladatokhoz az idézeteket alapvetően már tanult művekből vettem, azonban egy-két középiskolai tananyagból vett részlettel is megtoldottam. Azt hiszem ennek a későbbiekben lesz haszna, hiszen lesz hová visszacsatolniuk. A feladatok megoldására lehetőség volt egyéni vagy páros munkában (az osztályban nagyon jól együttműködő tanulópárok vannak) Az óra végi összefoglaláshoz egy Geniallyt készítettem, ami tulajdonképpen egy feladatgyűjtemény, amellyel játékos formában összefoglaltam az óra (és áttételesen az elmúlt 4 év) ismereteit.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be