Közzétéve2021-08-25 23:58:57
ÖtletgazdaBodor Viktória,
A módszertani ötlet bemutatását az online oktatásra való átállás eredményezte. A diákok által közkedvelt "animals" témakör online feldolgozására vállalkoztam. Az általam készített feladatok 2x45 perces órára lettek tervezve. Az volt a célom, hogy a tankönyvi ismeretanyag mellett, játékos formában átismételjük és bővítsük a szókincsüket, melyhez többféle digitális eszközt, platformot is használtam, ezáltal a digitális kompetenciáik is fejlődhetnek.
Első lépésként a Mindmeister program segítségével egy gondolattérképet készítettünk. Cél: ráhangolódás a témára, motiváció felkeltése, versenyeztetés, előzetes tudás felmérése. Ezt követően csoportmunkában dolgoztak a diákok (PPT-t, Padletet és plakátot kellett készíteniük). Az órai feladatokban hangsúlyosan megjelenik a veszélyeztetett állatok témája is, amelyhez szorosan kapcsolódik a környezetünkért való felelősségvállalás kérdése is. A feladatokon keresztül a diákok számára tudatosul, hogy számos állatfaj emberi tevékenység eredményeként került veszélyeztetett helyzetbe, de mindannyian tehetünk környezetünkért, és ezáltal, még ha közvetett módon is, de hozzájárulhatunk a veszélyeztetett fajok megmentéséhez. A feladatokon keresztül így tantárgyközi integráció is megvalósul. Miután elkészültek a diákok a csoportfeladatokkal, megnéztük a közös alkotásokat, értékeltük azokat. A csoportfeladatok után egy listening és reading feladat következett, ahol egy videót néztek meg a diákok, ezután pedig különböző kérdésekre kellett válaszolniuk, melyet LearningApps-ben kellett kitölteniük. A következő feladatban egy discussion témakörön keresztül érveltünk a környezetvédelem mellett, illetve összegyűjtöttünk néhány ötletet, amivel mi is hozzá tudunk járulni a fenntarthatósághoz, a környezettudatos magatartáshoz. Az óra végét egy Kahoot bajnoksággal zártuk. Jelen módszertani ötlet egy teljes óraterv, mely az "állatok" témakörében hasznos és érdekes feladatokon keresztül fejleszti a gyerekek szókincsét, a hallott szövegértést, az önálló fogalmazást, s mindemellett számos természettudományi ismerettel bővíti látókörüket. A szabadulószoba otthoni gyakorlásra, játékra, a tanult ismeretek felelevenítésére, elmélyítésére szolgál. Többféle applikációt használtunk az órán, például: Mindmeister, Padlet, PowerPoint, Genially, Kahoot stb. melyek változatossá és érdekessé teszik a tanulást. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be