TÜKÖRKÉP - avagy mit rejt a tükör?

Közzétéve2021-08-24 11:28:58
ÖtletgazdaDénesné Szak Andrea, http://okosodo.blogspot.com/
Az ötlet apropójául a karanténos oktatás alatti tapasztalatom szolgált, miszerint a diákok nem szívesen vesznek részt kamerával az online órákon. Szerettem volna tudni, hogyan viszonyulnak önmagukhoz, mennyire jó önismerettel rendelkeznek. Ezt a pedagógiai szándékomat ötvöztem az irodalom órák keretén belül kreatív írással, az IKT eszközök produktív használatával, és az insta versekkel való kísérletezéssel. Az volt a szándékom, hogy tükröt tartsak a diákjaim elé, és így maguk is észrevegyék, hogy mennyi érték és érzelem rejlik a monogramjukat szimbolizáló ikonjaik mögött. Ezért lett a foglalkozások címe: TÜKÖRKÉP - avagy mit rejt a tükör? A tükör lehet barát, vagy ellenség. Mutathatja azt a képet, amit látni szeretnénk, vagy azt, ami a valóság. Az itt bemutatott órák célja a saját élményeken keresztül megélt és megírt élmények feldolgozása volt irodalmi köntösbe burkolva. Látszólag felszínes játék a szavakkal, képekkel, de a valóságban mély, kamaszkori gondolatok felszínre hozása a képernyő ikonjának rejtekéből. A másik célom az volt, hogy a diákok a pármunkában, a közös alkotás folyamatában újra megéljék a közösség érték teremtő erejét. Legyen öröm számukra a közös munka. Másrészt az online oktatás ideje alatt megismert új IKT eszközöket tantermi környezetben is tudják eredményesen használni a saját gondolataik kifejezésére, és a közös alkotások prezentálására. Így erősödik közösségi szellem is. Nem utolsó sorban célom volt a fejlesztő szándékú, formatív értékelés bevezetése és gyakorlása is. Az építő jellegű kritika, mások munkájának az elismerése és segítése is növeli a személyes tanulás értékét.
Az idei tanévben célom egy komplex, fejlesztő értékelésen alapuló mini-projektek megvalósítása, amelyben a saját ütemükben fejlődhetnek a diákok mind kompetenciáikban, mind IKT ismereteikben. Az egész év egyfajta "TÜKÖR"ként fog szolgálni, amelyben nyomon követhetik a saját változásukat. Amit várok: mélyebb önismeret, nagyobb motiváció, erősebb önbizalom és csoportkohézió, az alkotás örömének a felfedezése, kreatív és tudatos IKT eszközhasználat.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be