Játék az elemekkel

Közzétéve2021-08-19 09:40:18
ÖtletgazdaKörnyeiné Hermann Ágnes,
Iskolánkban az Arany-napok rendezvénysorozat részeként, a hagyományainkhoz híven az 2020/2021 tanévben is megrendeztük a TEVE tanulmányi versenyt, melyen az alsótagozatos osztályaink is megmérették magukat. A verseny során jártasságot szereztek a természettudományos tantárgyakban, matematikában, informatikában, ismeretközlő szövegek értő feldolgozásában, kreatív alkotások létrehozásában. A vetélkedő az Arisztotelészi őselem négy elemét: a tüzet, a vizet, a földet és a levegőt állította a középpontba.

A gyerekek online és offline játékokat készítenek a négy elem (tűz, víz, föld, levegő) témakörhöz kapcsolódóan, úgyhogy közben próbákat kell teljesíteniük. Minden egyes próba teljesítése után egy -egy elemhez kapcsolódó jelvény lesz a jutalmuk. Terveznek, szerkesztenek és alkotnak kollaboratívan. A négy elemről meglévő tudásukra támaszkodva és bővítve, megismerkednek a különböző alkalmazások használatával, illetve egyes játékok szabályaival. A projekt során folyamatosan játszanak, terveznek, kézműveskednek, értékelnek és rövid bemutatókat tartanak. Szükségük volt találékonyságukra, teremtő ötleteikre, eredeti megközelítésre a játékok kitalálásához.

Másodikosok szerepeltek a projektben, az eddig tanultakra és tapasztalataikra volt szükség a tűzről, a vízről, a földről, a levegőről és a játékokról. Külön meghatározott fogalmakra nem volt szükség. Készségek tekintetében az alapkészségekre épít a projekt.
A projekt február végén kezdődött 14 x 45perces órákban, melyet heti egy vagy két órai bontásban használtunk fel attól függően, hogy a digitális oktatás ideje alatt, mennyi és milyen lehetőségünk volt.

Tanulási céljaink voltak a projekt alatt:
A tanulók társaikkal együttműködve online és offline környezetben egyaránt oldjanak meg különböző feladatokat. Ötleteiket, véleményeiket fogalmazzák meg; részt vegyenek a közös álláspont kialakításában.
Információkat keressenek, a talált adatokat felhasználják digitális produktumok létrehozására.
Tevékenység során együttműködési készségek fejlődése. Elképzelt vagy hallott történeteket, szövegeket, mesebeli alakokat különböző vizuális eszközökkel egyszerűen jelenítsenek meg. A tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, osztálytársaival aktívan vegyenek részt. Mozgósítsák a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteiket, élményeiket, tapasztalataikat, és kapcsolják össze azokat. Digitális eszközökkel történő megjelenítésében, fogalmazzák meg a szöveg hatására bennük kialakult képet.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be