Thinking Caps On!

Közzétéve2021-07-19 15:10:42
ÖtletgazdaNagy Irén,
A projekt a iskola és oktatás érettségi témakörhöz kötődik, a téma feldolgozásának lezáró fázisa. A projekt megvalósítása során a tanulók az adott témakörben dolgoznak általuk kialakított néhány fős csoportokban vagy választásuk szerint önállóan. A projekt bevezetését, előzetes tudásfelmérést követően a tanulók egy szűkebb témával foglalkoznak, amelyet csoportjukkal közösen vagy önállóan választanak ki, illetve a kutatás befejeztével megosztják az eredményeket a tanulócsoport minden tagjával. A projekt munkanyelve az angol: a források és a produktumok is angol nyelvűek.
A projekt hét tanórán keresztül tart, a tanulói produktumok a csoport minden tagja számára nyilvánosak, az elvégzett munka értékelése folyamatos.
A projekt során fejlődnek a tanulók digitális és társas készségei, kommunikációjuk, felelősségvállalásuk, csoportban és / vagy egyénileg dolgoznak, önálló kutatómunkát is végeznek.

A projekt értékelése:
A projekt az oktatás témakör feldolgozásának utolsó fázisa, ezért a témát külön nem kell bevezetni. A csoportok altémájának kiválasztása után az I-K-T táblázat első két oszlopát töltjük ki. A táblázatban feltett kérdések végigkísérik a projektet; magasabb szintű gondolkodásra ösztönzik a tanulókat és hozzájárulnak a megértés nyomon követéséhez.
A projektmunka megkezdésekor egy ellenőrző listát kapnak a tanulók, melyet a projekt folyamán végig használni fognak és a projektfolyamat végén leadnak a tanárnak. A lista átnézése és folyamatos használata segíti az egész projektfolyamat áttekintését és a tanulók önértékelését is. A folyamatok megértését és elvégzését segítik a köztes produktumokhoz (mém vagy poszter, prezentáció, kvíz) készített áttekintő táblázatok. A produktumok elkészítése alatt a tanulók közötti együttműködés és egymás munkájának áttekintésének elősegítése érdekében strukturált megbeszéléseket tartanak. Folyamatos a tanulói önértékelés az ellenőrző lista felhasználásával.
A projektmunka befejeztével egy a tanulók segítő kérdések alapján értékelik a projekt alatt nyújtott együttműködésüket. Végül az I-K-T táblázat harmadik oszlopát is kitöltik a tanulók. Ez egyben visszajelzést is ad arról, hogy sikerült-e a tervezett eredményeket elérni.

A projekthez szükséges előzetes tudás:
- az angol nyelv B2 szintű ismerete
- az oktatással, tanulással kapcsolatos ismeretek angol nyelven
- internethasználat
- prezentációkészítési alapismeretek

A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be