Kreatív internet angol órán

Közzétéve2014-03-08 09:58:31
ÖtletgazdaVárnai Timea, -
- A módszertani ötlet egy 45 perces angol, idegennyelvi órára tervezett óravázlat.
- Az óra célja, egy adott témakör, vizsga téma szókincsének tanítása, gyakoroltatása, a téma kifejtése, bővítése, számonkérése. Az itt bemutatott óravázlat az "Utazás, nyaralás, álomutazás" témakörre épül, de a módszertani ötlet szinte bármely témakörre adaptálható, és nemcsak angol, hanem más idegennyelven is alkalmazható, vagy akár más tantárgyak (földrajz, biológia, történelem, stb.) feldolgozandó anyagrészeihez is.
- Az órán használt technikák az internet kreatív funkcióin alapulnak: a tanulók keresőprogramok segítségével létrehozzák (create) saját tananyagaikat képek, dokumentumok, elektronikus poszterek, szóbankok, rejtvények, stb, formájában. Anyagaikat megosztják (share) társaikkal, és a tanárral, nyilvánossá, mások számára hozzáférhetővé teszik őket (publish). Társaik munkájához kommenteket, véleményeket, kiegészítéseket fűznek (comment), felmerülő gondjaikat pedig megbeszélik az internetes kommunikációs csatornákon keresztül (chat, e-mail).
- A szókincset digitális, főként WEB 2.0-ás, internetes eszközök segítségével prezentálja, gyakoroltatja, kéri számon a tanár. E módszer segítségével kihasználhatja a digitális bennszülött generáció tagjainak azon készségeit, melyekkel a digitális eszközök kreatív funkcióit, az internetet kezelik. Olyan tanulási stratégiákat aktiválhat a tantervben előírt tananyag elsajátíttatásához az osztályteremben, melyeket az Y, Z generációk tanulói szinte tökéletessé fejlesztettek a szabadidős internethasználat során.
- Az óraszervezés során a kooperatív technikák kerülnek előtérbe: párban, vagy kiscsoportban dolgoznak a tanulók számítógépeken, vagy laptopokon, esetleg más digitális mobil eszközökön. A pár/csoportalakítást szintén egy számítógépes szoftver végzi, így, a tapasztalatok szerint a tanulók szívesebben elfogadják munkapartnerüket, és nem tagadják meg a közös munkát. A 45 percen keresztül végig aktívak a tanulóközpontúság az óra kulcs eleme.
- Az alkalmazott módszerekkel a tanulók nyelvi készségeit integráltan fejlesztjük: a beszédkészség, íráskészség, nyelvtan, hallott szövegértés gyakoroltatása, vagy akár a vizsgafelkészítés is, egyaránt része az órának.
- A motiváció fenntartását biztosítja a feladatok személyre szabása, mely lehetőséget kínál a differenciált fejlesztésre is, valamint a tanulók által kedvelt WEB 2.0-ás alkalmazások, melyeket a tanulók szabadidejük nagy részében is szívesen használnak. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be