Hogyan használható a Facebook az irodalomórán? Milyen motivációs szerepe lehet az IKT-eszközöknek a természettudományos nevelésben? Miképp jelenhet meg a tanulási célokat szolgáló játék és játékosítás a tanórákon?

A technológiai fejlődésnek köszönhetően ma már egyre könnyebben férünk hozzá olyan digitális eszközökhöz és tartalmakhoz, amelyek nemcsak a személyes életvezetésben, hanem akár a pedagógiai gyakorlatban is szerepet játszanak. A tanulás új felfogásában és gyakorlatában valóban megkerülhetetlen kérdés az IKT eszközök használatához, az internet világához való viszonyulásunk. A digitális térben való megjelenés, az ott létrejövő kapcsolódások ma sokszor inkább konfliktusok forrásai, a tanulást támogató előnyök felismerése helyett. pedig az, ami ma körülvesz minket, lehetővé teszi a generációs szakadékokat is átfedő találkozást, egymásra hatást, az egymástól való tanulást.

Mi segítheti a pedagógusok tájékozódását? A tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, IKT eszközökkel megtámogató ötletek gyűjteményét, a Digitális Módszertárat (www.digitalismodszertar.tka.hu), online kurzusbemutatókat, a digitális pedagógusról és digitális nemzedékről szóló konferenciákat, illetve a honlapunkról elérhető web 2.0-s eszközgyűjteményt a mai diákok nyelvén értő és tanító pedagógusoknak ajánljuk.   

További információk>> 

 

 

Utolsó módosítás: 2015.08.05.