Céges kapcsolatok, folyamatos értékelés és szülői elégedettség

2017 | Szakképzés | szakmai gyakorlat, tanári kompetenciák | Heves | Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Milyen céges és kamarai kapcsolataik vannak?

Iskolánkban az építőipar, gépészet, faipar, könnyűipar, autóipar területéhez kapcsolódó szakmákban folyik szakképzés, ezért elsősorban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával van kapcsolata intézményünknek, valamint a megyében elhelyezkedő kis- és nagyvállalatokkal. A gépjárműjavításban a legnagyobb partnerünk a KMKK Egri Területi Igazgatósága, és számos helyi autójavító vállalkozás és vállalkozó.

Hogyan lehet kiaknázni a kamarai kapcsolatokat?

A szakképzés területén minden szakképzési centrum, illetve tagintézmény a képzési struktúra miatt kötelezően kötődik a kamarákhoz. A felhasználható kamarai kapcsolatok fontos feltétele, hogy az iskola és a kamara között az együttműködés kitűnő legyen. Minden magyarországi kamarának kialakultak már az Európai Unióba való belépés óta a saját külföldi szakmai kapcsolatai, hiszen ők is pályáznak, hogy a saját tagjaikat tapasztalatcserére vigyék a nagyvilágba. Azt tudnánk tanácsolni, hogy a projektmenedzsment keresse meg a kamarai képviselőt, ismertessék a konkrét projektjük tartalmát, és kérjék abban a segítségüket, hogy a külföldi partnerkamarákhoz készítsenek számukra ajánlólevelet. A német kamaráknál például külön osztály foglalkozik a külföldi projektekkel, köztük az Erasmus+ pályázatokkal.

Vállalkozásoknál vagy tanműhelyben érdemesebb szakmai gyakorlatot tervezni?

Diákjaink teljesítettek külföldi szakmai gyakorlatot vállalatoknál és kamarai képzési központ tanműhelyében is. Mindkét formának megtaláltuk az előnyeit. A tanműhelyben jobban értenek a diákok nyelvén, jobban kiszolgálják az érdeklődésüket. Együtt vannak a tanulók, jobban boldogulnak azok is, akik a nyelvet kevésbé értik meg. A német kamaráknak nagyon jól felszerelt képzőközpontjaik vannak. Itt nemcsak a szakmát tanuló diákok töltenek el évenként néhány hetet, hanem a mestervizsgára és a felső szintű szakmai képesítésre készülők is. Itt találkozhatnak a legújabb technikákkal, anyagokkal és gépekkel. Amikor mi még itthon nem láttunk 3D nyomtatót élőben, a diákjaink már igen. Ilyen gépek ritkán fordulnak elő a kisvállalkozásoknál. A diákokat kísérő szakoktatóink ámulva nézték ezeket a műhelyeket, ők is kipróbálhattak új eljárásokat, gépeket, ötleteket kaptak elkészítendő munkadarabokhoz.  

A vállalkozásoknál viszont nagyon jól lehet látni, hogyan szervezik meg a munkát, hogyan tartják a kapcsolatot az ügyfelekkel. Kapcsolatokat lehet kiépíteni a további tapasztalatcserékhez. A vállalkozásoknál és vállalatoknál csak egy, legfeljebb két diákot fogadnak, így a diákjainknak a nyelvhasználaton kívül az önálló munkavégzéssel is boldogulniuk kell.  

Milyen az itthoni gyakorlati helyek, illetve mesterek visszajelzése a külföldi gyakorlatról?

A külföldi gyakorlat befejezése után a diákok mindig tartanak egy beszámolót a szakoktatóknak, diáktársaiknak és a nevelőtestületnek. Ide a külső gyakorlati helyek oktatóit, cégvezetőit és a kamarát is meghívjuk. Kaptunk már olyan visszajelzést, hogy következő alkalommal a mester is jelentkezik egy ilyen útra, mert érdekesnek találta a tanuló élményeit, és ő sem akar lemaradni szaktudásban.

Hogyan magyaráznák el a monitoring és az értékelés közti különbséget egy kezdő pályázónak?

A monitoring számunkra a személyes meggyőződést, nyomonkövetést jelenti. Milyen a tanulók elhelyezése, szállása, hogyan tudnak eljutni a munkahelyükre? Milyen körülmények várják a tanulókat a munkahelyeiken, hogy érzik magukat? Az értékelés pedig a projekt folyamatainak átvizsgálása. Minden a tervek szerint történt-e, miért tértünk el az eredeti tervtől, indokolt volt, vagy a kényszer szülte az eltérést? Legközelebb kell-e módosítani a terveinken vagy sem? Ehhez különböző kérdőíveket, értékelőlapokat készítettünk, ill. a külföldi partnert interjú segítségével kérdeztük meg.

Miért fontos önöknek az értékelés?

Az értékelés során kapunk objektív képet a projekt egyes szakaszainak teljesítéséről, az értékelés során tárjuk fel a hiányosságokat és veregetjük meg egymás vállát, ha valamit jól csináltunk. A kidolgozott mérőeszközeink segítségével tudjuk az eredményeket a kollégáknak, diákoknak, szülőknek, a fenntartónak és a kamarának is megmutatni. A következő projektjeink megvalósításában is nagyon fontos az eredmények, erősségek és a javítandó területek ismerete.

Melyek az értékelés legfontosabb módszerei, szakaszai, amelyek véleményük szerint kihagyhatatlanok?

A projekt teljes időtartamához ütemtervet készítettünk, amiben a projekt egyes szakaszaihoz időrendben tevékenységet, határidőt, felelőst és keletkező dokumentumot, elvárt eredményt rendeltünk. Az egyes szakaszok lezárása után egy egyszerű értékelő jegyzőkönyvet készítettünk, amelyben a konkrét eredményeket vagy hiányosságokat fogalmaztuk meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a projekt résztvevői is értékeljék az egyes területeket. Ezért a külföldi gyakorlati helyek az általunk elkészített értékelőlapon értékelik a diákokat, visszajelzést kérünk a szülőktől a gyakorlat után, az elvárásokat és azok teljesülését pedig a diákok is értékelik. Minderről grafikonok és ábrák segítségével beszámolunk a tantestületnek is.

Hogyan viszonyultak a szülők a projekthez, mennyire ismert előttük az E+ szakmai gyakorlat mint lehetőség?

A szülők a külföldi szakmai gyakorlatra úgy tekintettek, mint olyan lehetőségre, amit ők nem, csak az iskola tud megadni. Először a tanulókon keresztül tájékoztattuk őket a szakmai gyakorlatról, majd a jelentkezés előtt személyesen is. Az Erasmus+ program számukra nem ismert, többnyire az iskolában hallottak róla először. A szülők komolyan veszik a döntésüket, a jelentkezés engedélyezését a gyermekeiknek, amit az is bizonyít, hogy lemorzsolódás alig fordul elő.

Hogyan lehet jó kapcsolatot fenntartani a szülőkkel, miért fontos ez az intézménynek?

Az iskola legfontosabb partnerei a szülők, egy ilyen utazásnak pedig kockázatai is vannak. A tanulók többnyire egyedül utaznak a munkahelyükre, az ösztöndíjukkal is önállóan gazdálkodnak. Kevés diák van, aki korábban már járt külföldön, és akkor sem kellett saját magát fenntartani. Ezért elengedhetetlenül fontos a szülők jóváhagyása, támogatása és elégedettsége. Mindenrőltájékoztatjuk őket, többször tartunk szülői értekezletet, hiszen látniuk kell, hogy nagyon alaposan kidolgozott, jól megszervezett projektben vesz részt a gyermekük, és külföldön a nyelvet kitűnően beszélő, tapasztalt és megbízható kollégák patronálják őket. A diákok ugyanazon a szálláson laknak, ahol a kísérők, akik mindig elérhetők, így a szülők még a fiatalkorúakat is nyugodt szívvel elengedik. Nagyra értékelik, ha pontos, korrekt információt kapnak a kiutazásról, a kint tartózkodásról. Sokuknak a gyermekükhöz hasonlóan nincs tapasztalata ezen a téren, mégis sokat tehetnek azért, hogy a diákok magabiztosan és felkészülten álljanak a külföldi szakmai gyakorlat kihívásai elé.

 

Az iskola honlapja: http://www.bgeger.hu

 

Berkes Blanka

Tempus Közalapítvány, Erasmus+ mobilitási csoport