Prison, reintegration, education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention

2015 | Felnőtt tanulás | hátrányos helyzet, munkaerőpiac, önkéntesség, szociális kompetenciák | Baranya, Budapest | Váltó-Sáv Alapítvány (PRE-project)

Címkék: Személyes és társas készségek, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

Szervezet profilja:
A Váltó-sáv Alapítvány (továbbiakban VSA, www.valtosav.hu) deviáns, hátrányos helyzetű/marginalizált, veszélyeztetett csoportok és azok hozzátartozói; továbbá szociális hátrányos helyzetűek, bűnelkövetők, szenvedélybetegek, fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjával foglalkozó, országosan működő, civil, professzionális segítő szervezet.

Projekt rövid leírása:
5 ország 5 szervezetének stratégiai partnersége, jó gyakorlatok cseréje, közös ajánlások és protokollok megfogalmazása, szellemi termékek (módszertan, pedagógiai anyagok, tananyagfejlesztések, stb.) létrehozása egy speciális színtéren (börtön, fogvatartás és szabadulás utáni időszak) és speciális célcsoport (fogvatartottak és szabadultak) társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének segítésére; a segítő/fejlesztő/pedagógiai munka újítására, korszerűsítésére, fejlesztésére. Partnerek: Fundacja Slawek (Lengyelország), Rubikon Centrum (Csehország), Konzultacne a informacne centrum EDUKOS (Szlovákia), Labdaros ir paramos fondas "Garstycios grudas" (Litvánia). Nemzetközi partnertalálkozó és tapasztalatcsere (minden országban) valósult meg 4-5 havonta, hazai kutató- és fejlesztő munka, valamint szellemi termékek kidolgozása és disszeminációja a projekt legfőbb tevékenysége.