Aktív módszerek a matematika és az informatika oktatásában és tanulásában

2012 | | mobilitás | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci Egyetem

Érintett tantárgy(ak): informatika,matematika
Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás

A CEEPUS program célja lehetővé tenni azt, hogy a részt vevő országok felsőoktatási intézményei hallgatókat cseréljenek, vendégtanárokat fogadjanak, illetve nyelvi és szakmai kurzusokat, valamint nyári egyetemeket szervezzenek, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését. A program a CEEPUS tagországok felsőoktatási intézményeinek hálózati együttműködésére épül. A 2011/12-es tanévtől a hálózatoknak lehetőségük van a már jól ismert rövid- és hosszútávú hallgatói mobilitás, valamint oktatói mobilitás mellett szakmai kirándulást tervezni a hálózati munka elemeként. Az új mobilitási típus legalább három, legfeljebb kilencnapos, szakmai munkával eltöltött eseményt jelent. Körtesi Péterrel, a Miskolci Egyetem oktatójával, a már öt éve működő HU-28-as hálózat koordinátorával beszélgettünk erről a legújabb pályázati lehetőségről.

Mivel foglalkozik a HU-28-as hálózat?

A hálózat témája: Aktív módszerek a matematika és az informatika oktatásában és tanulásában. Az oktatás-tanulás hagyományos formái, az előadások és a gyakorlatok mellett, szükség van olyan munkaformákra, amelyekben a hallgató aktív részese a képzési folyamatnak. Így például a számítógépes matematikai szoftverek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a hallgatók az anyag megértésében saját ütemük szerint haladjanak, és az anyag elsajátítása során, annak megértését elmélyítsék a társaiknak tartott kiselőadások formájában, hiszen csak azt tudják másnak elmagyarázni, amit nagyon alaposan megértettek. A hallgatótársaik számára is könnyebben érthetővé válik a tananyag, hiszen egyik társuk a már megértett anyagot saját szavaival világítja meg. Az oktató a közös tanulás moderátora.

Milyen formában zajlik a munka? Mennyire népszerűek az ösztöndíjas helyek?

A hálózat tevékenysége változatos, a CEEPUS hálózatok lehetőségeit széleskörűen kiaknázzuk. Az alapképzésben 3-4 hónapos ösztöndíjakra, a diplomamunkát író, végzős hallgatók számára egyhavi ösztöndíjakra lehet pályázni, az oktatók rendszerint egy havi ösztöndíjat igényelnek, de intenzív kurzusokat vagy nyári egyetemet is gyakran szerveztünk az elmúlt 10 év alatt. Az ösztöndíjas helyek népszerűségére jellemző, hogy a hálózati „kvótát” minden évben túlszárnyaltuk, rendszerint nyári egyetemek megszervezésével, azaz évente 15-20, de néha még több ösztöndíjat használtunk fel, mint amennyit a hálózatban eredetileg nekünk ítéltek.

Hogyan született meg a hallgatói kirándulás ötlete?

Az elmúlt évek során a hálózati partnerekkel közösen szervezett nyári egyetemek Miskolcon, Nagybányán nagyon népszerűek voltak, és itt fogalmazódott meg az, hogy a közös programot egy kirándulással és rövid szakmai programmal, pl. előadássorozaton való részvétellel is összekössük. A projektötlet tervezésébe bevontuk a partnereket is, és nagy örömünkre a szlovák CEEPUS iroda segítséget nyújtott egy hasonló hallgatói kirándulás megszervezésében. A kurzust a Rózsahegyi Katolikus Egyetem lőcsei oktatási egységében tartottuk, ahol a Debreceni Egyetem doktori iskolájának kihelyezett matematika-módszertani találkozóján vehettek részt a hallgatók.

Mire számíthatnak a résztvevők az öt nap alatt? Milyen programokkal várják őket?

A résztvevők Miskolcra érkeznek, ahol az első nap az egyetemmel ismerkednek, felkeresik az analízis tanszéket és a műemlék könyvtárat. A következő napokon a sárospataki Comenius Karon folytatódik a program, ahol a hallgatók részt vesznek a Matematikatörténet és matematikaoktatás című rendezvényen, megismerkednek a sárospataki kar által nyújtott lehetőségekkel, látogatást tesznek a Református Kollégiumban, ahol kutatómunkát végeznek az ott található különböző nyelvű kéziratok közt, valamint ellátogatnak a sárospataki várba is. A cél az, hogy a résztvevők változatos nyelvismeretét (szlovák, francia, angol, latin) kihasználva egyedülálló lehetőséget teremtsünk a különböző nyelvű kéziratok megértésére és feldolgozására.

Hogyan készülnek fel a szakmai kirándulás lebonyolítására?

A Comenius kar oktatóit és hallgatóit is bevonjuk a program előkészítésébe, és felvesszük a kapcsolatot a református kollégium könyvtárának vezetőjével az ottani kutatómunka előkészítésére. A Matematikatörténet és matematikaoktatás előadássorozat szervezőivel egyeztetve a hallgatók nemcsak meghallgatják a találkozó előadásait, de aktívan részt is vehetnek, szekcióelőadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be.

Merültek fel olyan nehézségek a szervezés során, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet, hogy mások elkerülhessék majd a hasonló problémákat?

A partnereknek kevés még az információjuk erről az új pályázati lehetőségről, közösen kell megtöltenünk tartalommal. A CEEPUS on-line pályázati rendszerben eredetileg csak a hallgatók számára volt egyértelműen meghirdetve a szakmai kirándulásokon való részvétel lehetősége, de a gyakorlatban a diákokat rendszerint egy oktató is elkíséri, legalábbis a mi elképzelésünk szerint. (Az oktatók minden esetben oktatói mobilitásra pályáznak, akár hagyományos óraadás, akár nyári egyetem, akár hallgatói szakmai kirándulás céljából jelentkeznek – a szerk.)