Segít a matek! Az „élethosszig tartó bankolástól” a gazdasági válság okainak megértéséig

2015 | | aktív állampolgárság, nívódíjas projekt, nyelvtudás, pénzügyi / gazdasági ismeretek, szociális kompetenciák | Budapest | Berzsenyi Dániel Gimnázium

Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Önálló munkaszervezés, IKT eszközök alkalmazása a tanórán

 

Mibe fektessem a zsebpénzem? Érdemes-e diákhitelt felvenni? Hogyan hat az árfolyamváltozás a devizahitelre? Milyen hatással van a gazdasági válság a családjaink életére? Témák, kérdések és problémák, amelyekre 7 európai ország diákjai és tanárai keresték közösen a választ, mégpedig a matematika eszközeinek segítségével. A két éves Comenius projekt tapasztalatairól Utassy Katalin matematikatanárral és Horváth Zoltán nyelvtanárral beszélgettünk.

A projektben részt vevő 14-16 éves gyerekeknek egyszerre volt szükségük a matematikai kompetenciáik használatára, a nyelvtudásukra és közben még pénzügyi ismeretekre is szert tettek. Milyen konkrét feladataik voltak?

Utassy Katalin: A projektben nagyon sokféle tevékenységi formát kipróbáltunk. A témák feldolgozása során megtanultuk az alapvető pénzügyi, gazdasági fogalmakat, adatokat gyűjtöttünk, kérdőívet állítottunk össze. Az adatok feldolgozása, kiértékelése során használtuk az alapvető statisztikai fogalmakat is. Egyik témánk az volt, hogy miként hatott a válság a családok életére. Számításokat végeztünk például a spórolás témakörében és adót számoltunk a különböző adórendszerekben.

A legfontosabb céljaik között szerepelt, hogy a gyerekeket a mindennapokban használható gazdasági és pénzügyi ismeretekkel vértezzék fel. Mit tettek ennek érdekében?

U. K.: A projektünk egyik nagy témája az „élethosszig tartó bankolás”volt. Ehhez kapcsolódóan olyan pénzügyi termékekkel foglalkoztunk, amelyek a hétköznapi élet során majd hasznosak lehetnek a gyerekeknek. Az egyik csapat banki termékeket vizsgált például, a babakötvényeket vagy az egyes bankok által kínált diákszámlákat. Kiszámolták a kamatokat, összehasonlították a kondíciókat és ezek alapján döntötték el, hogy megérné-e a megtakarított pénzüket az adott módon befektetni. A másik csoport a diákhitel lehetőségeit vizsgálta, a magyarországi és külföldi, főleg angliai példákat elemezték. Megnézték, hogy mennyi idő alatt milyen összeget kell visszafizetni és hogy ez a magas tandíjak mellett pontosan milyen anyagi elköteleződést jelent. Volt egy olyan csapat is, amelyik az életbiztosítási lehetőségek különböző fajtáit kutatta. A devizahitel fogalmának és problematikájának megértése is nagy hatással volt a diákokra, mikor látták, hogy az árfolyamváltozások eredményeként hogyan változik a futamidő alatt a hitel összege.

Mit gondol, miért az Önöké lett az egyik legsikeresebb projekt? Mi volt az, ami kiemelte a többi közül?

Horváth Zoltán: Sikerült olyan témát találnunk, ami aktuális és mindenkit érint, ugyanakkor a problémák megértéséhez kevés információval rendelkezünk. Mivel a hétköznapi életben is használható ismereteket ötvöztük a matematikával, a diákok számára is nagyon érdekes területeket érintettünk, hiszen olyan tudást szerezhettek, ami segíti őket abban, hogy megalapozott, felelős döntéseket hozzanak az életben, saját pénzügyi stabilitásuk érdekében. A projekt nem egy konkrét tantárgyhoz kötődik, és a diákok nagyon élvezték a tantárgyköziséget, emellett a nemzetközi környezet is fokozta az érdeklődést és hozzájárult a sikerhez. A program lehetőséget adott a különböző szaktárgyakat tanító kollégák együttműködésére, az angol nyelvi kompetencia fejlesztésére, és a projekt sikere szempontjából az sem utolsó, hogy a nemzetközi csapat részben már ismerte egymást.

Milyen, mások számára is használható eredmény született a két év során?

H. Z.: A tartalomalapú nyelvoktatás nálunk még csak most kezd elterjedni, a Comenius projekt azonban lehetőséget adott arra, hogy ezzel tanárok és diákok is találkozzanak, tapasztalatot gyűjtsenek. A diákok a gazdasági válsággal kapcsolatos témákat anyanyelvükön és angol nyelven is feldolgozták, prezentációkat készítettek és azokat előadták, a nemzetközi találkozókon pedig angolul beszélgettek, vitatkoztak. Így készült el az egyik fontos projekttermékünk, a többnyelvű fogalomtár, amely gazdasági alapfogalmakat és a bankoláshoz kapcsolódó kifejezéseket tartalmaz.

U.K.: Emellett készítettünk oktatási segédanyagokat is, amelyeket kifejezetten pénzügyi, gazdasági ismereteket tanító kollégák és a tartalomalapú nyelvoktatást művelő nyelvtanárok is használhatnak. Összeállítottunk egy hét nyelvű gazdasági, pénzügyi szószedetet is.

A Matematika Határok Nélkül című nemzetközi versenyen alapuló, speciálisan a résztvevőknek szóló feladatsorokat is készítettek. Hogyan kapcsolódott össze ez a verseny a Comenius projekttel?

U.K.: A projektpályázatot hét olyan iskola adta be, akik többsége a Matematika Határok Nélkül verseny révén már 25 éve kapcsolatban van egymással. Ennek a versenynek az az egyik célja, hogy a matematika iránt kevésbé lelkesedő emberekhez is közelebb hozzák ezt a tudományágat. A feladatok a hétköznapi életből vett matematikai problémákon alapulnak, és arra irányítják rá a figyelmet, hogy bár észre sem vesszük, de lépten­nyomon használjuk a matematikai készségeinket. A versenybizottság egyik olasz tagja a projektünk főszervezője volt, így az együttműködésünk eredményeit a versenybe is becsatornázhattuk. Feladatsorokat dolgoztunk ki, amelyek az aktuális projekttémánkhoz kapcsolódtak, és ugyan matematikailag nem voltak kifejezetten nehezek, de angol nyelven megérteni és megoldani őket elég nagy kihívást jelentett.

Önnek mint szaktanárnak mi volt a közös munka legnagyobb eredménye és legjobb élménye?

U.K.: Az egyik legnagyobb eredménynek és egyben élménynek a prezentációkat tartom. Eredménynek azért, mert a sokszor igen nehéz témákat sikerült úgy feldolgoz­nunk, hogy a gyerekek láthatóan megértették, képesek voltak továbbgondolni, továbbadni frissen szerzett ismereteiket a többieknek. öröm volt nézni, hogy az előadások során mennyire talpraesettek, ügyesek voltak, mennyit fejlődtek. Nagy élmény volt az olasz és spanyol kollégákkal való megismerkedés, együttműködés és közös munka is. Jó volt látni, hogy mennyire hasonló módszerekkel oktatunk, és hogy az ottani matematikatanárok is ugyanannyira szeretnek tanítani, mint mi.

Az interjút készítette: Fintáné Hidy Réka

Intézmény: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
Projekt címe: The Match Between Mathematics and the Economic Crisis - Kapocs a matematika és a gazdasági válság között
Koordinátor: Kovács Márta
www.matchcomenius.com

A 2015-ös év további díjazottjairól ITT olvashat, a 2014-es és 2016-os év Nívódíjas projektjeit pedig ITT tudja elérni!

A képek kattintással nagyobb méretben is megtekinthetőek.