Az emberi jogokról tanultak egy siroki iskolában

2014 | Köznevelés | aktív állampolgárság, mobilitás, szociális kompetenciák, természettudomány | Heves | Az emberi jogokról tanultak egy siroki iskolában

Érintett tantárgy(ak): történelem
Címkék: Vizuális készségek, Mozgásos készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Érvelés, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, Differenciált óraszervezés, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Projektszerű megvalósítás, Versenyszerű óraszervezés, Csoportdinamika kialakítása, Kísérletezés

A 10-14 éves diákok az alapvető emberi jogokat meghatározó specifikus békeszerződések, jogszabályok változásának tanulmányozásával ismerték meg, hogy a történelem folyamán milyen eredményeket ért el az emberi jogokért vívott küzdelem Európában. Mindezt az általános választójog, a női egyenjogúság, a kisebbségi jogok és a szólásszabadság témáira fókuszálva vizsgálták meg. Az egyébként is nehéz téma feldolgozása nagy kihívás volt, a gyerekek kezdeti, visszafogottabb érdeklődését azonban az életkoruknak megfelelő feladatokkal sikerült erősíteni. A fiatalok csoportokat alkotva, egymással versenyezve végezték el a kutatómunkát.

 Az Emberi Jogok Európai Egyezményét és az ENSz Emberi Jogi Chartáját a történelem szakos kollégák bevonásával, néhány szülő részvételével tanórák után megtartott kiscsoportos beszélgetések keretében ismerték meg a diákok, beszélgettek a témáról, feltették kérdéseiket. Mindez hozzájárult a diákok vitakultúrájának fejlesztéséhez is. A nemzetközi partnerség diákjai által javasolt, elsősorban a nekik igazán fontos emberi jogokból demokratikus szavazással választották ki azokat, melyek végül bekerülhettek a projekt egészét lezáró Comenius Chartába. A kiválasztott jogokat a diákok kis csoportokat képezve mutatták be egymásnak – kissé rendhagyó módon graffitikkel, illetve zenés-táncos előadásokkal.

A projekt legfontosabb célja az volt, hogy újfajta gondolkodásmódra ösztönözzék a fiatalokat fontos társadalmi, erkölcsi és politikai kérdésekben. A kutatómunka során érdekes történelmi ismereteket sajátítottak el, érdeklődni kezdtek a múlt, a jelen és a jövő kérdései iránt. Változott a szemléletük, képesek voltak meglátni az összefüggéseket, következtetéseket levonni, tapasztalatokat leírni, a téma európai és hazai vonatkozásait megosztani a partnerekkel.

A külföldi partnereknél szerzett tapasztalatok révén az együttműködésnek pedagógiai módszertani hozadékai is vannak, melyek változást hoztak a siroki iskola hétköznapjaiba. A nyelvórákat a korábbi frontális forma helyett csoportmunkában tartják meg, teret engedve az interaktivitásnak. A pedagógusok között szorosabb kapcsolat alakult ki annak köszönhetően, hogy a tantárgyi munkacsoportok sokkal gyakrabban, legalább havonta egyszer összeülnek, hogy jobban megismerjék, értékeljék egymás munkáját. Ezek a munkaformák sok helyen elterjedtek már az országban, de kisméretű, a létéért küzdő vidéki iskolaként fontos előrelépésnek és nagy eredménynek tartják ezeket a változásokat.

A kép kattintással pdf-ben is letölthető.