ACES újratöltve: Diversity makes rich

2013 | Köznevelés | interkulturális tapasztalat | Heves | Széchenyi István római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Címkék: Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Személyes és társas készségek, Differenciált óraszervezés, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Projektszerű megvalósítás, Játék, Csoportdinamika kialakítása, Kísérletezés

A „Diversity makes rich” című projektben a hatvani Széchenyi István római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és partnere a romániai Szatmárnémetiben a kulturális különbségekre helyezték a hangsúlyt, amit az őszi és téli ünnepkörök kapcsán bontottak ki. A résztvevők célja az volt, hogy felhívják a tanulók figyelmét az emberi jogok tiszteletére, a méltóság és a tolerancia szellemére, illetve hogy megértessék velük, hogy az etnikai, szociális és kulturális különbségek nem választanak szét minket, hanem gazdagítanak. E célok megvalósítása érdekében kölcsönösen bemutatták egymás iskoláját, városukat, országukat.

Megismerkedhettek a két nép szokásaival, mindennapjaival, ünnepeivel. A tevékenységek sokoldalúak voltak: prezentációk készítése, közös éneklés, tánc, maszkkészítés, „kiszebáb” készítése, közös főzés és városismereti játék. A két régió nevezetességeit is megtekintették: jártak Nagykárolyban, Kaplonyban, Budapesten, Gyöngyösön. Az igazi sokszínűséget az biztosította, hogy Szatmárban a románok mellett magyarok és németek is élnek. Így nemcsak a palóc, hanem a szatmári román és sváb hagyományokat is megismerhették. Ami viszont igazán rávilágított a hétköznapi különbségekre, és megerősített az azonosságokban, az az, hogy a diákok a diákcsere időszakában családoknál lakva beleshettek egymás hétköznapjaiba. így kiderülhetett, hogy nem is vagyunk annyira különbözőek!

http://diversity-makes-rich.wikispaces.com/