ACES újratöltve: Friends forever - without borders

2013 | Köznevelés | interkulturális tapasztalat, mobilitás | Bács-Kiskun | Kunszt József Általános Iskola – Belvárosi Általános Iskola

Címkék: Vizuális készségek, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Személyes és társas készségek, Differenciált óraszervezés, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása, Kísérletezés

A Kalocsai Kunszt József Általános Iskola – Belvárosi Általános Iskola Friends forever – without borders című projektjét bolgár és macedón partnereivel valósította meg. Projektjükben a nemzetek közötti, nem csak kulturális különbözőséget vizsgálták. A rendelkezésre álló idő alatt, ami kicsit rövidebb volt, mint egy tanév, minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy megismerjék a számukra addig ismeretlen két országot.

Mielőtt elutaztak volna partnereikhez, azok látogatták meg a magyar iskolát és itt valódi ízelítőt kaphattak abból, hogy milyen lehetőségei vannak az iskolában egy kisvárosban élő magyar diáknak. Emellett megismerhették a környék hagyományait, történelmi emlékhelyeit is. A magyar diákok alaposan felkészülve utaztak el Macedóniába, majd onnan Bulgáriába, ahol személyesen tapasztalva mélyen érintette őket az a felismerés, hogy a hasonlóan gazdag kulturális hagyományok ellenére is vannak, akik sokkal rosszabb körülmények között járnak iskolába, élik mindennapjaikat. A sokszínűség projektjük hatására számukra nemcsak a kultúrák között, de a mindennapi életkörülmények között is tetten érhető volt.