A digitális emigránsoknak is van remény az új technológiák alkalmazásában

2013 | Köznevelés | aktív állampolgárság, generációk közti tanulás, IKT, interkulturális tapasztalat, mobilitás, műszaki ismeretek, szociális kompetenciák, tanári kompetenciák | Somogy |

Érintett tantárgy(ak): informatika
Címkék: Vizuális készségek, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Kísérletezés, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Kritikai gondolkodás, Érvelés, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

Nagy várakozással indultam az útnak, hiszen célom az volt, hogy nyelvi ismereteim mellett informatikai tudásomat is bővítsem, és olyan tanárrá váljak, aki még tud újdonságokat mondani a diákjainak az informatika terén is. Zavart az a tévhit, hogy az én korosztályom, vagyis a „digitális emigránsok”, képtelenek vagyunk a fejlődésre.

Már a felkészülés időszaka is izgalmas volt. Bejelentkeztem online webináriumokra, hogy új ötleteket szerezzek, és tisztában legyek a legújabb fejlesztésekkel. Az előzetes felkészülés ellenére is tudtak újat mondani a tanfolyamon. Örömömre olyan kollégákkal kerültem egy csoportba, akik felkészültek voltak, és nemcsak tanulni érkeztek, de szívesen át is adták a tudásukat.

A csoport vezetője a maga szerénységével, de hatalmas ösztönző erejével bevezetett minket egy olyan digitális világba, amely számunkra még nem természetes, de gyermekeink, tanítványaink számára a mindennapok része. Talán az első és legfontosabb, amit tanultam, az volt, hogy hol tároljam azokat a weboldalakat, melyeket fontosnak tartok, és később is megtaláljam őket, ha éppen a saját számítógépem nincs a közelben, hiszen az ember képtelen száz és száz oldal megjegyzésére. A diigo.com pont erre szolgál, vagyis, hogy megjegyezze azt, hol találtunk meg egy-egy jó ötletet. A képzés alatt végeztünk kollaboratív munkát, szerkesztettünk wikit, írtunk blogot, kipróbáltuk a glogstert, foglalkoztunk az internet világának veszélyeivel is, továbbá kipróbáltuk a google drive nyújtotta új lehetőségeket is. Ezek közül számomra a google form, egy online kérdőívszerkesztő hozta meg a legnagyobb sikert, hiszen ezt tudtam leginkább alkalmazni a nemzetközi együttműködések során.

Iskolánk második éve vesz részt Comenius iskolai együttműködési projektekben, melynek koordinátora vagyok. Jelenlegi projektünk során természetes volt, hogy elvállaltam a program közös weboldalának szerkesztését. Partnereinkkel együtt szerettük volna, ha a találkozóink sikeréről kérdőív formájában visszajelzést kapunk a résztvevő tanulóktól. Ebben segített a google form, mely lehetőséget nyújt feleletválasztós, eldöntendő vagy éppen részletező kérdésekre is, de ami még ennél is fontosabb, hogy ki is elemzi, diagram formájában megmutatja az eredményeket. Látványos, egyszerű és segíti a programok statisztikai értékelését.

A tanfolyam nagyon hasznos volt, bővültek informatikai ismereteim, és magabiztossá váltam a gyakorlatban való aktív alkalmazása területén is, amely segíti a további munkám, és ami a legfontosabb, hogy tanítványaim is elismerik informatikai hozzáértésemet. Ez a tanfolyam biztosított lehetőséget arra is, hogy bővítsem nemzetközi kapcsolataimat.

Csoportunkban hét ország tanárai vettek részt, és az idő rövidsége ellenére is megmaradtak olyan kapcsolatok, barátságok, amelyek az évek folyamán sem szűntek meg, sőt hátteret biztosítanak további együttműködésekhez.

webinárium

WEB-es szeminárium. Olyan konferencia (vagy tényleges továbbképzés), ahol mindenki a saját otthonából kapcsolódik az interneten a webináriumot meghirdető személy vagy cég által megadott linkre (webhelyre) a meg-adott időben.

wiki

A Wikipédia egy többnyelvű, nyílt tartalmú, a wikipédisták közössége által fejlesztett szabad enciklopédia, amit a nonprofit Wikimédia Alapítvány üzemeltet. Bárki, bármikor szinte bármit szerkeszthet rajta.

diigo.com

Digest of Internet Information, Groups and Other stuff

Kutató, tudásmegosztó és menedzsment-platform egyéneknek és csoportoknak. Online információk felfedezésére, megosztására, produktív felhasználására fókuszál. A Diigo a megosztott információn, tudáson (könyvjelzőkön és a hozzájuk fűzött megjegyzéseken) keresztül építi a közösséget, a közösség tudását.

glogster.com

Segítségével online készíthetünk multimédiás posztereket. Powerpoint prezentációk helyett egy-egy előadás alkalmával használhatjuk a glogokat; beilleszthetünk szöveget, képet, videót, hivatkozást. A glog elkészülte után postázhatjuk.

Google Drive

Fájlok tárolását, szinkronizálását és szerkesz-tését lehetővé tevő szolgáltatás.