A víz: figyelj, elemezz, gondolkodj!

2011 | Köznevelés | környezetvédelem | Budapest | Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Kísérletezés

Iskolánk 2011-ben először kapcsolódott be egy kétéves nemzetközi Comenius iskolai együttműködések programba, ahol belga, osztrák, finn, portugál, spanyol, olasz és észt iskolákkal dolgoztunk együtt. Az első év feladatai a következők voltak: egy angol–magyar nyelvű prezentáció készítése iskolánkról, térkép Budapest és iskolánk közvetlen környékének vízrajzáról és vízzel kapcsolatos érdekességeiről, egy angol-magyar nyelvű szótár összeállítása kizárólag vízzel kapcsolatos szavakból, előre megadott kategóriák alapján, és egy magyarországi vízminőség vizsgálat.

Az angol-magyar nyelvű prezentációt iskolánkról diákjaink készítették, akik olyan lelkesek voltak, hogy végül videofilmet is forgattak. A prezentáció valamennyi részletét saját technikusi csapatunk készítette. Sikerült a legteljesebb és legrészletesebb, képekkel ellátott vizes szótárt összeszednünk, melynek sajnálatos módon csak egy töredéke került be a nemzetközi összehasonlításba.

Iskolánk diákjai saját iskolai labor hiányában a vízminőség mérését kollégánk segítségével egy professzionális laborban végezték el. A vízminőség mérése kiterjedt a szennyezettségre, PH-értékre és a nehézfémtartalomra. A Víz Világnapja alkalmából körülbelül 500 diákra kiterjedő felmérést végeztek, melynek témája a vízfogyasztás volt. A kérdőívek elemzésével kapott grafikonokat és az ezek alapján levont következtetéseket szintén bemutattuk a záró konferencián Szicíliában. A laborvizsgálatok kiegészítéseként ellátogattunk a Közlekedési Múzeumba, ahol az eredetileg általános iskolásoknak szánt kísérleteket átalakították aznapra gimnazisták számára is élvezhető formába, így az alapméréseket a Comenius csapat minden tagja elvégezhette.
Meglátogattuk az észak-pesti Szennyvíztisztító Telepet, ahol megismerhettük a magyarországi szennyvíztisztítás folyamatát. Ez különösen akkor vált érdekessé, amikor egy évvel később Helsinkiben járva egy hasonló szennyvíztisztítót néztünk meg közösen. Felkerestük a budapesti Széchenyi Fürdőt, melynek nagyvonalú vezetése által betekinthettümk a gyógyvíznyerés és felhasználás részleteibe.

A második év egyik legjelentősebb feladata egy kiadvány megtervezése volt, amely Budapest és a víz kapcsolatát mutatta be turisztika szempontból 24 óra a víz körül címmel. Feladatunk volt még három magyar vízzel kapcsolatos irodalmi mű gyűjtése, rövid angol nyelvű tömörítése és bemutatása. Ezen kívül egy fehér könyvet kellett készítenünk: diákjaink felkutattak, feltérképeztek és elemeztek egy, az iskola környékén felmerülő vízzel kapcsolatos problémát, és vázolták az esetleges megoldási lehetőségeket is. Ezt megelőzte a budai hegyekben töltött önkéntes nap, melynek során egy egész gimnáziumi osztály tisztította meg a tűzszalamandrák féltett élőhelyét. A fehér könyv ezen érzékeny állat ökológiai szerepével, élőhelyének biztosításával foglalkozott.

Az év utolsó feladata egy vízzel kapcsolatos műalkotás elkészítése volt, ami az egész alsó tagozat bevonásával készült: 500 alsós diák kék pólóban és saját készítésű vízi élőlénnyel a kezében sorakozott fel a gimnázium folyosóján, hogy részt vegyen a filmforgatáson, melynek során ők maguk is részeseivé váltak a műalkotásunknak, Az Élet Vize című videónak.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a projektbe a két év során sikerült bevonnunk iskolánk valamennyi diákját. A program keretében tevékenykedők számára lehetőség nyílt olyan hasznos tapasztalatok és életre szóló élmények megszerzésére, amelyek a későbbiekben is a hasznukra válnak majd: különböző csoportos feladatokat vállaltak diáktársaikkal és tanáraikkal egyaránt, miközben fejleszthették szervező, nyelvi, és kapcsolatteremtő-képességeiket is.

Mandják Gertrúd