Játék és tanulás Európában

2011 | Köznevelés | interkulturális tapasztalat, mobilitás, nyelvtudás | Pest | Nagy Sándor József Gimnázium, Budakeszi

Érintett tantárgy(ak): ének-zene,földrajz,matematika,nyelvoktatás,rajz és vizuális művészet,társadalomtudományok,természetismeret,testnevelés és sport,történelem
Címkék: Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Kreatív gondolkodás, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, IKT eszközök alkalmazása a tanórán

Hét ország középiskolája összefogott és egy Comenius projekt keretében létrehoztak egy társasjátékot, amellyel megismerhetőek a részt vevő országok. A nemzetközi csoportokban végzett munka, az utazás a diákok számára jelentett nagy élményt, a végeredménnyel azonban már bárki számára garantált a játszva tanulás.

A projektünknek már volt előzménye. A Comenius pályázat előtt egy évig dolgoztak együtt hét ország (Németország, Románia, Bulgária, Olaszország, Görögország, Spanyolország és Magyarország) diákjai egy eTwinning projekt keretében, bemutatva hazájukat, szűkebb és tágabb környezetüket, megismerkedve más országokkal, diákokkal.

A Comenius projektünk elsődleges célja egy, a részt vevő országokról megszerzett ismereteken alapuló társasjáték megtervezése és kivitelezése volt. Az összes részt vevő intézmény diákjai és tanárai kapcsolatba kerülhettek más kultúrákkal, országokkal, emberekkel, iskolákkal, véleményekkel, módszerekkel. Megtapasztalhattak egy új, vonzó, vegyes tanulási módszert (ötvözve a hagyományos és a virtuális tanulást) annak köszönhetően, hogy nemzetközi csapatokban dolgozva alkották meg a játékot. A mobilitások során lehetőségük volt utazni, megismerni olyan országokat is, ahol előtte még nem jártak. Megtanulták elfogadni az általános európai normákat, értékeket.

A társasjáték elkészítése során a diákok digitális és web alapú eszközöket is használtak, pl. blogokat, e-maileket írtak, internetes kutatómunkát végeztek, hogy leírják és megosszák egymással az ötleteiket. Az első, görögországi mobilitás alkalmával megvitatták a társasjáték alapvető szabályait, és azt, hogy hogyan képzelik el a játék tábláját. A második, magyarországi mobilitás lehetőséget adott arra, hogy kialakítsák a játékban használandó kártyák formáját. A harmadik, olaszországi mobilitás alatt a részt vevő diákok döntöttek a társasjáték végső szabályairól és megjelenési formájáról. Az utolsó, bulgáriai mobilitást arra használtuk, hogy a részt vevő intézmények vegyes csapatai kipróbálják a játékot.

A projekt erénye a sokoldalúsága volt, mert a munka folyamán a diákoknak lehetőségük nyílt megmutatni és értékelni a tudásukat számos tantárgyi területen: társadalomtudomány, művészetek, történelem, matematika és természettudomány, zene, idegen nyelvek, testnevelés és sport, földrajz. Toleránsabbak lettek, és megismerték, hogyan lehet élni a multikulturális Európában. Sikerült kialakítani azt a képességüket, hogyan kell megfelelő módon kommunikálni különböző kulturális és szociális háttérrel rendelkező emberekkel.

Megismerkedtek hasonló vagy eltérő kulturális vonásokkal, pl. nyelvekkel, a családi élet szokásaival, iskolarendszerekkel és tanórákkal, értékrendszerekkel, tanár-diák viszonnyal, gazdasági helyzettel.
A tanulók a különböző témákat érintő munkájuk megkoronázásaként hozták létre a társasjátékot. A legnagyobb teljesítmény a majdnem 700 db kérdés-válasz kártya elkészítése volt.

A társasjáték nagyon élvezetes tevékenység a diákok számára. Játék közben, nagy kedvvel, szinte észrevétlenül tanulhatnak meg különböző ismereteket más országokról. Felhasználható a tanórákon is, mert a kérdések témakörök és országok szerint vannak csoportosítva, de órákon kívüli foglalkozásra is alkalmas, ahol témától és országtól függetlenül az összes kérdés használható. A kártyák kérdései változatosak. Vannak egyszerű kérdés-felelet kártyák, vannak feleletválasztós kártyák, de képfelismerés és zenei felismerés is társul némelyikhez.

A középiskolás korosztály az, amelyik már rendelkezhet olyan tudással, hogy sikeresen játsszon ezzel a társasjátékkal, de bizony néhány kérdéshez az adott ország és téma behatóbb ismerete is szükséges, így érdekes kiegészítő ismeretekre is szert lehet tenni.
A diákok nagyon lelkesen vettek részt a munkában. Nagy motiváló erő volt az, hogy a mobilitások során sok, a gyűjtőmunka során megszerzett, de addig csak elméleti ismeret megelevenedhetett és személyes tapasztalattá válhatott. Nagyon élvezték a játék tervezését. A csapatmunkában végzett tevékenységek végén ők dönthették el, hogy milyen legyen a játék végleges formája, így azt teljesen a sajátjuknak érezhették.

A diákok képe sokban változott a projektben szereplő országokról, emberekről. Teljesen eloszlott mindenféle előítéletük. Például nagyon jó, baráti kapcsolatot alakítottak ki román társaikkal. A bulgáriai mobilitás során pedig nagyon meghatotta őket a bolgár vendégszeretet. Megtanulták, hogy nemcsak Európa gazdagabb felét érdemes felkeresni.

A társasjátékot őrizzük, és elhatároztuk, hogy minden évben fogunk játszani vele a diáknapokon, illetve a tanárok rendelkezésére is áll, ha óráikon használni akarják. (Egy kis probléma van csak vele, hogy minden kérdés angol nyelvű, és ez nem minden órán teszi lehetővé a használatát).

Zsigó Gergő, részt vevő tanuló véleménye a projektről: „Aztán pedig elérkezett a finálé, a két évig előkészített projektmunka zárófejezete, ahol az általunk „főzött” társasjátékot meg kellett etetnünk magunkkal. (A projekt ugyanis egy műveltségi kvíz legyártásáról szólt a részt vevő országokról szerzett ismeretanyag alapján, és legvégül Bulgáriában került sor a kipróbálására.) Temérdek tapasztalatot adott, amit be lehetne építeni a jövő projektmunkáiba is. Ezentúl a részt vevő országokra ismerősebben fogunk tekinteni, az először idegennek tartott diákok arcára fogunk emlékezni, a számtalan együtt töltött és megélt élményre, amivel tényleg örökre gazdagabbak lettünk. Be kell vallanom a végén, hogy hálás vagyok, hogy részt vehettem mindhárom utazáson, amit a projekt keretében szerveztek, mert három hét egymást fakító hétköznapjaiból így három, nagyon sokáig feledhetetlen emlékem lett.”

Baumgartner Szilvia
Comenius koordinátor