Szemléletformálás a köbön – A Föld Charta elvei a tanórákon

2013 | Köznevelés | aktív állampolgárság, környezetvédelem | Heves | Egri Kistérség Többcélú Társulása

Érintett tantárgy(ak): földrajz,közgazdaságtan,magyar nyelv és irodalom,matematika,történelem,turizmus és vendéglátás
Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Differenciált óraszervezés, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Kísérletezés

Mit mondanak ki a Föld Charta alapelvei, hogyan kapcsolódnak ezek a fenntarthatósághoz és miért fontos ez Eger környékén? Két iskola és két helyi szervezet az Egri Kistérség Többcélú Társulásának vezetésével egy nemzetközi Comenius Régió együttműködés keretében dolgozik angol partnerükkel azon, hogy a fent említett alapelveket beépítsék számos alaptantárgy kerettantervébe. A diákok így úgy foglalkozhatnak matematikával, irodalommal vagy közgazdaságtannal, hogy közben megtanulnak felelősen gondolkodni közös kincsünkről, a Földről.

„Iskolánk részt vesz az Egri Kistérség Többcélú Társulása Comenius pályázatán nyertes CECCY projektjében. A Creative Earth Charter Challenge for Youth (Kreatív Föld Charta Kihívás Fiataloknak) pályázat célja, hogy a Föld Charta alapelveket a tanmenetbe építve olyan ifjúságot neveljünk, akik érzékenyek a fenntarthatóság problémáira, óvják környezetüket és olyan aktív felnőtt állampolgárokká váljanak, akik vállalkozásaik környezetbarát megoldásait tudják támogatni.”

A fenti idézet az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola honlapján olvasható. A honlapról még az is megtudható, hogy az egri kistérségből nem csak az Andrássy középiskola vesz részt a Comenius Régió együttműködések keretében megvalósuló projektben, hanem a noszvaji Figedy János Általános Iskola is. Az eredményeket viszont a térség összes iskolájában fel kívánják használni, így ha sikerül a fent vázolt terveket megvalósítani, akkor kijelenthetjük, hogy Egerben és környékén hamarosan az első olyan diákgeneráció növekszik, akik a Föld Charta útmutatásai alapján tudatosan és felelősen gondolkodnak a Földről, az életről.

De mi is történik pontosan Egerben és Noszvajon?

„Azt fogjuk vizsgálni, hogyan lehet a fenntarthatóság alapelveit beilleszteni olyan tantárgyak oktatásába nevelési elvként, melyek szorosan nem kötődnek a környezetvédelemhez.” Dióhéjban ennyi, viszont ez óriási munka, nem is egyedül vállalkozott erre az Egri Kistérség Többcélú Társulása a két iskolával, hanem más, a téma iránt hasonlóképpen elkötelezett partnereket talált helyben, így van lehetőségük együttműködni a Bükki Nemzeti Park igazgatóságával és a Városgondozás Eger Kft-vel. Mindez persze nem működne csak hazai terepen, fontos a nemzetközi kitekintés és tapasztalat. A projekt nemzetközi szinten az angliai Bournemoth Borough Council együttműködésével valósul meg, ahol szintén jó néhány iskola és helyi szervezet lelkes munkája révén sok-sok diák olyan iskolai tanórákon vesz részt, melyek tudatosan, a Föld Charta alapelveinek megfelelően lettek felépítve, formálva ezzel a részt vevő diákok szemléletét.

Az angol-magyar közös projekt elsődleges célja az volt, hogy az együttműködésbe bevont iskolákban elkészüljön egy-egy olyan kerettanterv, melyben az egyes tantárgyakra vonatkozóan megadják, hogy hogyan lehet az adott óra keretébe a Föld Charta alapelveit beépíteni. A munka során egyre világosabbá vált, hogy egy kerettanterv önmagában nem elég. A partnerek többet szerettek volna annál, hogy rögzítsék és ajánlásként megfogalmazzák az elveket. Így született meg az ötlet, hogy a kerettanterv mellé készüljenek óravázlatok is, amik már valódi gyakorlati segítséget jelentenek a tanároknak.

Amikor például a gyerekek matematika órán a térfogatszámítást tanulják, akkor a szöveges feladatok a legtöbb esetben lényegre törően csak annyit kérnek, hogy számítsák ki a megadott test (tégla, gúla, henger) térfogatát a megadott részértékek ismeretében. Természetesen a célt, hogy megtanulják a térfogatszámítást, az így megadott a feladattal is kiválóan el lehet érni. Ugyanakkor mennyivel más egy olyan feladványon törni a fejüket, ami úgy hangzik, hogy számítsák ki egy üres tejes doboz térfogatát normál, majd kilapított állapotban, mondják meg, hogy melyik formában foglal el kisebb helyet a szeméttárolóban (pontosan melyik szeméttárolóban is?), és azt is, hogy hány lapos tejes doboz fér el egy nem kilapított tejes doboz helyén abban a bizonyos szeméttárolóban. Szemléletformálás a köbön a fenntartható fejlődés jegyében, csak hogy a matematikánál maradjunk.
A projekt keretében nemcsak a matematika oktatása újul meg, hanem a közgazdaságtan, turizmus, marketing mellett a földrajz, történelem és irodalom tantárgyak is felfrissülnek az új szemlélet jegyében, így a gyerekek egy csata helyszínének vizsgálatakor vagy egy vers elemzésekor is a fenntartható fejlődés szempontjából fontos összefüggésekre nyitottan nyúlnak a témához.