CREME - Kreatív módszertani eljárások a szerhasználók segítésében

2011 | Felsőoktatás | | Budapest | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A finnországi Tamk University koordinálásával, hat európai ország nyolc egyetemével megvalósított nemzetközi tananyag-fejlesztési projekt célja az volt, hogy fejlesszék a hallgatók készségeit, ismereteit és szakmai tapasztalatokhoz juttassák őket, hogy jó eséllyel boldoguljanak a szociális és gyógypedagógiai ellátó szférában, különös tekintettel, a drogproblémával érintett fiatalok és felnőttek rehabilitációjának területén.

 

2008-tól Erasmus intenzív programba kapcsolódott be karunk, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A nemzetközi tananyag-fejlesztési projekt koordinátori szerepét a finn Tamk University vállalta. Az intenzív program célja fejleszteni a hallgatóink készségeit, ismeretekhez és szakmai tapasztalatokhoz segíteni őket, hogy a szociális és gyógypedagógiai ellátó szférában jó eséllyel boldoguljanak, foglalkozzanak majd a drogproblémával érintett fiatalok és felnőttek rehabilitációjával.

Az első intenzív nemzetközi képzés a finnországi Tamperében volt 2009-ben, a második Spanyolországban, Sevillában zajlott le 2010 tavaszán (University Pablo Olavide), míg a záró programot karunk szervezte Budapesten 2011. május 1–15. között.
A projektben hat európai ország (Finnország, Németország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Spanyolország) nyolc egyetemének 71 nemzetközi és hazai hallgatója és 16 nemzetközi és hazai oktatója vett részt, a szervezői munkát a kar önkéntes magyar hallgatói segítették. A projekt budapesti résztvevői kerete kiegészült egy szenvedélybetegeket segítő alapítvány trénereivel és segítőivel (25 fő), valamint egy mentálhigiénés szakközépiskola diákjaival (12 fő). A szociális munkás, szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgatók előtanulmányokkal jöttek a kéthetes intenzív programra, amelynek témája 2011-ben is a Creative Methods in Substance Care (kreatív módszertani eljárások a szerhasználók segítésében), azaz CREME címet kapta.

A CREME célja, hogy a művészetpedagógia és a művészetterápia alkalmazásának komplex lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Jó példákat mutat fel a részt vevő intézményeknek, szervezeteknek arra, hogyan illesszék be a humán ellátó szakmák eszköztárába a kreativitásfejlesztést, az alkotó cselekvés motiválását. Erre bizonyíthatóan az egyik legalkalmasabb terep a színház-, tánc-, zene-, fotó- és képzőművészet kifejezési formáinak és működésének tanulmányozása.

A hároméves projekt tartalmazott többek között előzetesen készített riportokat az ellátó rendszer és a drogprobléma helyi sajátosságairól; előadásokat és műhelymunkákat a kreatív módszerekre és a szociálpedagógiai megoldásokra fókuszálva; „kreatív napokat” szervezett a részt vevő csoportok számára drogfüggőket kezelő ellátó- és kutatóközpontokban. A program során a multikulturalitás hozzáadott értékként jelenik meg, hiszen a nemzetközi tapasztalatok kicserélése és a különféle kommunikációs formák érzékelése már eleve átfogóan fejlesztik minden résztvevő kompetenciakészletét. Az intenzív képzésben az élményközpontú tanítás-tanulás sokszínű oktatási formában zajlik: a hároméves projekt módszertanában megtalálhatók a frontális ismeretközlő előadások, az e-learning tananyagok, de a legjellemzőbb a csoportban történő, sajátélmény-alapú projektszerű műhelymunka. A nemzetközi oktatói és hallgatói csoport közös munkájának eredményeit on-line kiadványba és dokumentumfilmbe szerkesztettük. A Merlin Színházban tartott záróeseményen forgatott az Mtv1 Fogadóóra stábja, a felvétel feliratozva is elérhető: www.youtube.com/watch?v=9c-Wts_h6mi

A projekt eredményeit 2011 novemberében az országos neveléstudományi konferencián is bemutattuk. Háromszerzős prezentációnk a projekt három aspektusára: oktatói, hallgatói és szervezői problémavilágára fókuszált, a nemzetközi projektmunka intenzív tanulási helyzeteinek legtanulságosabb jellemzőit felvillantva.