Irodalom kicsiknek és nagyoknak a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2012 | Felnőtt tanulás | művészet, olvasás | Budapest | Petőfi Irodalmi Múzeum

Érintett tantárgy(ak): magyar nyelv és irodalom
Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Kreatív gondolkodás, Játék

Van-e a Petőfi Irodalmi Múzeumnak olyan programja, ami az olvasási készség javítását célozza?

A Petőfi Irodalmi Múzeum végül is egész tevékenységével az olvasás megszerettetését, az olvasásra nevelést szolgálja, hiszen minden irodalmi kiállítás végső célja az, hogy új inspirációt nyújtson egy adott mű vagy életmű elolvasásához vagy újraolvasásához. A múzeum mindenki számára elérhető közművelődési programjában számos rendezvény és esemény (könyvbemutatók, konferenciák, írói beszélgetések, felolvasóestek, alkalmi olvasás-maratonok, fesztiválok) közvetlenül népszerűsíti az olvasást, de az egyes célcsoportoknak múzeumpedagógusaink és andragógusaink külön is terveznek speciális programokat.

 

A PIM részt vesz egy, a témát fókuszba állító nemzetközi projektben is, melynek címe Tanulási lehetőségek összevetése az irodalmi örökség területén. Kik vesznek részt ebben a projektben?

Ezt a Grundtvig tanulási kapcsolat projektet az észt Irodalmi Emlékházak Szövetségével, a finn Irodalmi Egyesületek Ernyőszervezetével, a görög Nikos Kazantzakis Múzeummal és a luxemburgi Nemzeti Irodalmi Központtal valósítottuk meg. Misszióját tekintve minden résztvevő az olvasás népszerűsítéséért, az irodalmi örökség identitásképző erejének megtartásáért és megismeréséért dolgozik, de ennek a projektnek a célja most egymás jó gyakorlatainak, az irodalmi örökség területén (múzeumokban, intézményekben, szervezetekben, egyesületekben) folyó munka sokszínűségének megismerése, és tapasztalataink, eredményeink megosztása volt.

 

Hogy zajlott a közös munka?

Vállaltuk, hogy felmérést készítünk a jelen állapotokról, és egy közös kiállítást is létrehozunk országaink irodalmának jobb megismerésére.

A projektben résztvevők különböztek egymástól. A görög Nikos Kazantzakis Múzeum egyetlen író munkásságára koncentrál, a luxemburgi Nemzeti Irodalmi Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum országos irodalmi múzeumok, gyűjteményekkel, archívummal, és az ehhez tartozó feladatkörökkel, a finn ernyőszervezet (NIMIKOT) különböző írók munkásságát ápoló és népszerűsítő önkéntes alapon működő társaságok, míg az észt Irodalmi Emlékházak Szövetsége az írók múzeumainak többségét képviseli. A cél azonban közös volt: megőrizni és bemutatni irodalmi örökségünket. A módszerek és gyakorlati megközelítések megismerése minden résztvevő számára revelatív élmény volt.

Az összetett tanulási folyamat részeként megismertük azokat a technikákat, amelyek segítenek bevonni a közönséget irodalmi tevékenységekbe, illetve biztosítják az irodalmi örökség sokszínű bemutatását. Majdnem minden projektrésztvevő egyben felnőtt tanuló is volt, egy olyan interkulturális tanulási folyamat résztvevője, amelyben rengeteg új ismeretet kapott múzeumi tradíciókról, kultúrákról és irodalmakról, miközben a különböző intézményekben bevált jó gyakorlatokat és azok módszertanát is megismerte. A kézzelfogható eredmények között a legjelentősebb a felmérésünkről készült kézikönyv, amelyet a projekt során tartott előadásainkból szerkesztettünk.

 

A kézikönyvön túl milyen segédanyagok készülnek még a projektben, ami esetleg más szervezeteknek is hasznos lehet?

Létrejött egy, az irodalmi karakterekről szóló virtuális kiállítás, melynek célja az irodalom közvetlen és személyes elérésének biztosítása. A részt vevő országok öt legnépszerűbb irodalmi karakterét, a szerzőt és a mű létrejöttének kontextusát mutatjuk be. Új intézmények, országok meghívásával szeretnénk bővíteni a kiállítást, így a weboldalon egy bővülő adatbázisát hozzuk létre az európai irodalmi karaktereknek, amely szórakoztató és informatív, széles körben használható, és sikeres belépő egy másik ország irodalmi kultúrájának megismeréséhez. A kiállítás már most is hasznos lehet iskolákban, kulturális intézményekben, könyvtárakban. Az eredmények megtekinthetők a projekt honlapján: www.literarycharacters.eu

Továbbá hasznos lehet a már említett kézikönyv, melynek címe a Tanulási lehetőségek összevetése az irodalmi örökség területén. Témája egy felmérés a tanulási lehetőségekről az irodalmi örökség területén. Az előadásainkból szerkesztett kötet referenciapontként alkalmas további gyakorlatok összevetésére, tájékoztatásra, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteknek, kulturális intézményeknek, könyvtáraknak hasznos lehet.

A Literary Grundtvig blogon minden hasznos információ elérhető http://literarygrundtvig.blogspot.com

 

Mi a tapasztalat, az olvasási készség fejlesztése terén hasonló problémákkal küzdenek az egyes országokban?

Az olvasási készség fejlesztése konkrétan nem volt a témáink között,  most a projekt befejeztével gondoltunk egy újabb módszertani segédletet kifejlesztő projekt beadására, pontosan azért, mert a tapasztalatok megosztása során  többször is szembekerültünk a megváltozott olvasási kultúra különböző jelenségeivel és problémáival. Nem igaz, hogy a fiatalok kevesebbet olvasnak, csak éppen mást olvasnak és máshogyan olvasnak, amit figyelembe kell vennünk módszertanilag is.

 

Intézményvezetői szemmel nézve mi volt a legnagyobb hozadéka a Grundtvig projektnek?

Az irodalmi múzeumok és szervezetek európai együttműködésben korábban nem vettek részt. Nemzetközi munkájukat a bilaterális kapcsolatok jellemezték. Ennek a projektnek az egyik legnagyobb értéke az volt, hogy kapcsolatokat építettünk, és a kiváló és intenzív együttműködés során megtapasztaltuk, hogy mennyire közösek a sikereink és a problémáink, mennyire szükségünk van ennek megosztására és egymás segítésére. A projekt után is folytatni fogjuk az együttműködést.

 

Az interjút készítette: Várterész Flóra