Nyári egyetemek a CEEPUS programban - Az Európai Unió előtt álló kihívások

2018 | Felsőoktatás | | | Pécsi Tudományegyetem, Pécs

A Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék által harmadik alkalommal megszervezett nyári egyetemen többek között a migráció okozta társadalmi, politikai hatások, a BREXIT, a multi-kulturalitás és a versenyképesség kérdése került napirendre. Dr. habil. Schmidt Andrea egyetemi docens, a nyári egyetem egyik szervezője összegzi a tapasztalatokat.

„A nyári egyetem egyedisége abban rejlett, hogy egyrészt egy napjainkban igen aktuális tématerületet ölelt fel a legújabb kutatási eredmények bemutatásán keresztül, másrészt az Európai Unióval kapcsolatos problémákat és kihívásokat vizsgálta számos szempontból. Különféle tudományterületek szakértőit vonultattuk fel a globalizáció, nemzetközi migráció, interkulturális kommunikáció, marketing és regionális stúdiumok területeiről.

Fontosnak tartjuk, hogy a mai egyetemista korosztály ne csak a különböző médiumokon keresztül értesüljön a globális kihívások eredményezte politikai, társadalmi és gazdasági változásokról, hanem szakértők által kapjanak átfogó helyzetképet, és aktív, gondolkodó és gondoskodó polgárokként viszonyuljanak a fellépő problémákhoz, gondolkodjanak el a hosszú távú megoldási lehetőségeken.

A kurzus részeként a hallgatók közös, határokon átnyúló, európai megoldást próbáltak kitalálni a felmerülő problémákra és lehetőségekre. Az orosz, olasz és amerikai résztvevők által a kurzus résztvevői teljesen új szemléletet ismertek meg a vizsgált tématerületekre vonatkozóan. A hallgatók számára ezek az új látásmódok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy befogadóbbá váljanak más nézőpontok és más kultúrák irányába is.

A nyári egyetemek a már meglévő Erasmus és CEEPUS mobilitásokat jól kiegészítik. Célunk a három éve megkezdett gyakorlat fenntartása a későbbiekben is, hiszen idén minden eddiginél több résztvevővel számolhattunk, amit mindenképpen pozitív eredménynek tartunk.”

CEEPUS hálózat: Europe from the Visegrad perspective
Nyári egyetem címe: „Identities Under Pressure?” Changing European Union, New Global Order in the Making
Részt vevő országok: Csehország, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország, illetve a CEEPUS hálózaton kívül az Egyesült Államok, Olaszország és Oroszország
A nyári egyetemi pályázati lehetőség az egyszerű pályázati formának köszönhetően hozzáférhető a kevésbé tapasztalt, újabb CEEPUS hálózatok számára is, és kiváló alkalmat ad arra, hogy a hazai hallgatók itthon megtapasztalják a nemzetközi környezetet.
A 2018/2019-as tanévben a pályázat beadása folyamatosan lehetséges, így az egész tanév során tervezhető intenzív kurzus vagy nyári egyetem.
A 2017/2018-as tanévben három nemzetközi nyári egyetem (speciális kurzus) valósult meg a CEEPUS program támogatásával NyíregyházánMiskolcon és Pécsett. A kurzusok szervezésére a programban részt vevő hálózatok jogosultak pályázni. A vendéghallgatók és -oktatók főként Közép-Európából és a Nyugat-Balkánról érkeztek, hogy a magyar résztvevőkkel együtt bekapcsolódjanak a legkülönfélébb tématerületeket érintő nyári egyetemekbe.

Összeállította: KAMOCSA GÁBOR
Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási egység