Profi üzleti mentorok menthetik meg a kis- és középvállalkozásokat

2019 | Felsőoktatás | cégek és oktatás, a munka világa, nívódíjas projekt, pénzügyi / gazdasági ismeretek, vállalkozókészség fejlesztése | Budapest | Budapesti Gazdasági Egyetem

Címkék: Projektszerű megvalósítás

Milyen segítség nyújtható a vállalkozásoknak ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresen működjenek? A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szakemberei szerint az egyik ilyen eszköz az üzleti mentorálás lehet. Ezért a témával nemzetközi partneri kör bevonásával foglalkoztak három éven keresztül az Erasmus+ program támogatásával.

 

A 2015-ben indult nemzetközi stratégiai partnerség tapasztalatait dr. Csillag Sára, a BGE Pénzügyi és Számviteli Karának dékánja, Madarasiné dr. Szirmai Andrea intézetvezető és Varga László, projektmenedzser segítségével foglaljuk össze. Az EU-szintű összehasonlító statisztikákból egyértelműen kiderül, hogy a tagországokban nagy számban mennek csődbe kis- és középvállalati (kkv) szektorban tevékenykedő cégek – ráadásul fokozottan igaz ez a kelet-közép-európai régióra.

Mivel a tagországok többségében a kkv-szektor hozzájárulása a GDP-hez igen magas arányú, ezért célszerű megoldást keresni – mindez a nemzeti gazdaságpolitikákban is kiemelt szerepet kapott. Olyan tananyagfejlesztés és tréningprogram, amely kis- és középvállalkozókat (vagy ezek egy speciális csoportját) igyekszik segíteni, már sokféle zajlott Magyarországon. A BGE is számos, a kkv-szektor vállalkozásaira fókuszáló nemzetközi projektet vezetett már, amelyek a családi vállalkozások generációváltásának és fenntarthatóságának különböző aspektusú kérdéseivel foglalkoztak.

„Olyan visszajelzéseket kaptunk a kisvállalkozóktól, hogy érdemes lenne folytatni ezt a fejlesztő munkát”

– mondja a TRUST ME projekt indító motivációiról Varga László. A reakciók rámutattak arra is, hogy ma már sem a hagyományos, sem pedig a b-learning (a hagyományos oktatás és e-learning keverékét jelentő) képzések nem elég vonzóak a vállalkozók számára.

A nemzetközi partnerek felismerték, hogy úgynevezett mentorálási, coaching megközelítésre van szükség a vállalkozók könnyebb eléréséhez. „A mentorálás hatékonyabb, és a hozzáadott értéke magasabb lehet az eddig alkalmazott módszereknél, illetve azokkal kombinálva” – részletezi Szirmai Andrea. Ebben a szemléletben megerősítette őket francia partnerük, amely évek óta működteti sikeresen üzleti mentorálási tevékenységét.

A projekt fő célja egy nemzetközileg elismert (szak)képzés kidolgozása jövőbeni kkv-mentorok számára, akik az új tudással, ismeretanyaggal és szociális készségekkel képesek kkv-vezetőkkel és tulajdonosokkal folyamat-tanácsadóként együttműködni.

A PROJEKT ÉRTÉKEI:

A projekt új ismeretanyagot nyújt, valamint fejleszti a résztvevők szociális készségeit. A választott prioritásokhoz (alap- és transzverzális készségek fejlesztése, szakképzésben oktató tanárok szakmai fejlesztése) jól illeszkedik a megvalósult projekt: a vállalkozói szellemet és a résztvevők digitális készségeit fejleszti, a tanárok pedig magas színvonalú oktatási anyagot sajátíthatnak el. A projekt hosszú távú hatását és fenntarthatóságát biztosítja, hogy a partnerek két további projektben is megtervezték az eredmények továbbvitelét.

Intézmény: Budapesti Gazdasági Egyetem
Projekt címe: TRUST ME – Training for Unique Skills and Techniques for Mentoring
Koordinátor: Varga László
Honlap: trust-me-project.eu

Az együttműködés az üzleti mentor fogalmának meghatározásával, a coach és a tanácsadói szerepektől való megkülönböztetésével vette kezdetét. Emellett a projektpartnerek nemzeti tanulmányokat, majd összehasonlító elemzést készítettek a kkv-szektor helyzetéről, és vállalati eseteken keresztül jó gyakorlatokat ismertettek.

„Az üzleti mentor lényegében egy coach és egy gazdasági szakember ötvözete, aki úgy kérdez, hogy érti a folyamatokat, de nem mondja meg a választ, hiszen a cégtulajdonosnak kell tudnia, mit akar kihozni a cégéből, neki kell döntenie és ő viseli majd a felelősséget is a döntésekért. Ugyanakkor a mentor akár hosszú ideig is támogathatja ennek a felelősségnek a viselésében” – magyarázza Csillag Sára. A TRUST ME projekt alapvető célja ezeknek a mentoroknak a felkészítése.

„A projektben kompetenciatérképet és készségkártyát készítettünk, azonosítva a mentoroknak szükséges szakmai (hard) és személyes (soft) készségeket, az ezekhez kapcsolódóan alkalmazható fejlesztési eszközöket és technikákat, valamint tanulási eredményeket. Meghatároztuk a képzés bemeneti követelményeit és annak mérési módját, valamint azt, hogy az üzleti mentorképzés folyamatában hogyan mérhető a résztvevők fejlődése. Ezek mentén kidolgoztunk e-learning tananyagokat, amelyek az egyes témák tartalmain túl felöleltek mentorálásról szóló videókat, fogalomtárakat és önellenőrző kérdéseket.

A személyes képességek fejlesztési módszereiről kézikönyvet készítettünk az oktatók támogatására a mentorképzési folyamat során.

A szakmai kompetenciák fejlesztésének keretét pedig egy gazdasági szimulációs szoftver nyújtotta, amely egy vállalat meghatározó működési területeit fedi le” – ismertette a folyamat fő lépéseit Varga László.

A partnerek lefektették a projekt főbb mérföldköveit, majd részletekbe menően egyeztettek a mentor szakmai és személyes kompetenciáinak és készségeinek kérdéseiről, a tananyagok tartalmáról, tesztelték közös játékkal a szimulációs szoftver használhatóságát és áttekintették az egyes fázisok elkészült anyagainak minőségét.

„Sokkal messzebbre jutottunk így, hogy minden ország tapasztalata hozzájárult a végeredményhez” – mondja Szirmai Andrea. „A francia partner sokat segített a mentorálás értelmezésében, folyamatainak azonosításában, a képzési tartalmat pedig a többi partner dolgozta ki. Igazi win-win tudástranszfer volt ez egymás támogatásával.” 

A képzési program a projekt során folyamatosan alakult. „Szignifikánsan jelent meg az az igény, hogy minél több gyakorlati példa legyen az anyagban, illetve, hogy teret adjunk a képzések résztvevői közötti tapasztalatcserére is a szakmai műhelyprogram keretében” – teszi hozzá Varga László.

Tananyagfejlesztés és tréningprogram

Az ismeretanyag összeállítása után próbaképzés zajlott mind a négy országban, amelynek célja az volt, hogy felmérjék a képzési tartalom használhatóságát és hasznosságát. A projektpartnereknél nem egy időben zajlottak a pilot képzések, így egymás
tapasztalatait fel tudták használni.

A gyakorlati eredmény pedig? Egy kész tananyag és egy regisztrált felnőttképzési program üzleti mentorok számára, amely a mentorálási folyamat belső logikáját követve szerveződik a kapcsolatfelvételtől és helyzetelemzéstől a mentoráláson át a kapcsolat lezárásáig – a lehető legjobban a piaci igényekre szabva. A projekt közvetett eredményeként a BGE-n megalakult egy vállalkozásfejlesztési központ – Budapest LAB néven – ahol a vállalkozásokkal szoros együttműködésben kutatások és képzések folynak, már jelenleg is komoly eredményekkel.

A TRUST ME projektet egy újabb, jelenleg is folyó stratégiai partnerség követi MentorCert (Business MENTOR training and CERTification) néven. Ennek fő célja a mentori tevékenység különböző szintjeinek meghatározása, a mentorok kompetenciáinak szektor-specifikus továbbfejlesztése.

Fontos feladat a különböző szintű mentorok kvalifikációjának kidolgozása is, amely egy ISO-kompatibilis mentor minősítési séma felállítását is jelenti akkreditált minőségbiztosító testületek bevonásával.

Együttműködő partnerek:

  • koordinátor: Budapesti Gazdasági Egyetem, Magyarország
  • Lahti University of Applied Sciences, Finnország
  • Babes-Bolyai University, Románia
  • ADINVEST International, Franciaország
  • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Magyarország
  • CDM Consulting, Románia

Szerző: KEMPF ZITA
újságíró

További Erasmus+ projektekről itt olvashat >>