Nemzetközi partnerségi projektek köznevelési területen aktív szervezetek számára, amelyek középpontjában az innováció és a jó gyakorlatok cseréje áll.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Köznevelés Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Vegyes intézményi összetételű KÖZNEVELÉSI stratégiai partnerségek

1. A pályázattípus célja

Fő célja, hogy a köznevelésben lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A vállalt célok, a várt hatás, az elérni kívánt eredmények függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Innovációt támogató partnerségek

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

 A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

 

2. Pályázásra jogosultak köre

Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények.

 

3. Támogatható tevékenységek

 

4. Programban részt vevő országok

Programországok:
Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia

 

5. Pályázati feltételek

 

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:

A köznevelési projektek esetében európai prioritás:

Európai prioritások hazai környezetben

A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2020-ban benyújtandó Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségi pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:

 A prioritások részletes leírása megtalálható a 2020-as Erasmus+ Pályázati útmutató 100-103. oldalán.

7. Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek regionális együttműködések működését támogató fókusszal

Az Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázattípus köznevelési szektora megkülönböztetett figyelemben részesíti a különböző régiók oktatási hatóságai által létrehozott együttműködéseket.  Ennek a speciális együttműködési formának a célja, hogy lehetőséget biztosítson régiók, térségek közötti tapasztalatcserére, jó gyakorlatok cseréjére, új és innovatív gyakorlatok, módszerek megismerésére, terjesztésére és alkalmazására a köznevelés területén úgy, hogy az eredmények továbbadása a részt vevő oktatási hatóságok együttműködésében történjen. Az Európai Bizottság azokat az együttműködéseket támogatja ezen a kategórián belül, amelyekben olyan oktatási hatóságok vesznek részt, amelyeknek komoly ráhatása van az adott térség, régió oktatására, ilyenek például az iskolák, óvodák fenntartói. Akkor tekinthető regionális köznevelési stratégiai partnerségnek egy projekt, ha az együttműködés céljai az adott régió köznevelési intézményeinek fejlesztését szolgálják, valamint ha a projektben részt vevő minimum 3 különböző országbeli intézmény közül legalább 2 különböző országból származó oktatási hatóság.

Miért érdemes köznevelési regionális együttműködésekben gondolkodni?

 

8. Támogatás mértéke

Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, de a partnerek által igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a partnerség egészére meghatározott maximális összeget, ami havonta 12.500 euró. Ennek értelmében egy 12 hónapos futamidejű projekt esetén a partnerség egésze által igényelhető összeg legfeljebb 150.000 euró lehet.

A támogatási összegekkel kapcsolatban további információt az Erasmus+ program útmutató 116-123. oldalán talál.

 

9. A pályázás menete

 

10. Pályázati határidő

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. március 24. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs

 

11. Pályázati keret

2020-ban a köznevelési szektorban 6. 845 031 EUR-s támogatási keret (stratégiai partnerségek pályázattípus) áll a pályázók rendelkezésére. A keret 30%-a az innovációt támogató projektek, 10%-a a jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek, és 60%-a az Iskolai, óvodai partnerségek számára biztosít forrást. 

 

11. Linkek

Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Organisation Registration System - kötelező pályázói regisztrációs felület)
Az űrlap és a magyar nyelvű kalauz letölthető a pályázati dokumentumok oldalról.

 

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

 

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Utolsó módosítás: 2022.11.11.