Az Erasmus+ pályázattípus a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredmény orientált projekteket támogatja. Centralizált pályázattípus.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felsőoktatás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Tudásszövetségek (Knowledge Alliances)

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

A Tudásszövetségek nemzetközi, eredményorientált projektek, amelyekben felsőoktatási intézmények és vállalkozások működnek együtt. A tevékenységek bármely tudományterületen érvényesülhetnek, az eredmények pontosan meghatározottak és előzetes szükségletelemzésen alapszanak. A projektek hatásának rövid távon kell érvényesülnie és hosszú távon kell fenntarthatónak lennie.

A Tudásszövetségek alapvető jellemzői

 

1. A pályázattípus célja, hogy megerősítse Európa innovációs kapacitását, elősegítse az oktatás, az üzlet világa és a szélesebb társadalmi és gazdasági környezet közötti együttműködéseket. A Tudásszövetségek az alábbi célok valamelyikére irányulnak:

 

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely eljár a projektben részt vevő szervezetek nevében. A pályázat benyújtója bármilyen típusú szervezet lehet, ám székhelye mindenképp valamelyik programországban kell, hogy legyen.

További részt vevő szervezetek bármely típusú szervezetek lehetnek, például

Indokolt esetben partnerországokbeli szervezetek is részt vehetnek a projektekben.

A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:

A)     Programországok:

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság**, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

**Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az Európai Unióból, és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az EU-s támogatás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával), vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből. További információkat itt találnak a témáról.

Nem EU-tag programországok
Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

B)      Partnerországok

Ebben a pályázattípusban a partnerországok mindegyike részt vehet (azonban részvételük szükségességét alaposan indokolni kell). Ezek felsorolása, és a kapcsolódó információk az angol nyelvű Programútmutató 22-24. oldalán találhatók.

 

3. Támogatható tevékenységek

A támogatható tevékenységek köre meglehetősen széles, néhány példa alább olvasható (részletesebb lista a Programútmutató 133-134. oldalán található)

 

4. A támogatás mértéke

Kétéves projekt esetén max. 700 000 EUR
Hároméves projekt esetén max. 1 000 000 EUR

 

5. Pályázati folyamat

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell online benyújtani.

Minden az Erasmus+ keretében pályázó szervezet esetében szükséges az elektronikus regisztráció és ezzel együtt bizonyos jogi és pénzügyi adatok megadása az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján.
A regisztrációt megteheti a szervezet képviselője vagy a szervezet nevében más személy, ez utóbbi esetben egy kapcsolattartó személy megnevezése szükséges.
Az URF portálhoz való biztonságos hozzáférés érdekében egy előzetes regisztráció szükséges az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (European Commission Authentication Service). A jelentkező ezzel a lépéssel megkapja bejelentkezési nevét és jelszavát.
Közvetlen link

Ezt követően válik elérhetővé a szervezet regisztrációja az URF portálra. A regisztrációval egy időben a pályázni kívánó szervezetnek kitöltve fel kell töltenie a Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozatot is.
A portálra történt regisztrációval a szervezet egy kilencjegyű személyes azonosító kódot (Participant Identification Code, PIC) kap, ami később a Végrehajtó Ügynökséggel való kapcsolattartáskor is használandó lesz.
A portál elérhető az alábbi linken

 

6. Pályázati határidő

2020. február 26. 17:00 óra (brüsszeli idő szerint)

 

7. Pályázati dokumentumok, elérhetőségek

Knowledge Alliances az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján

A Végrehajtó Ügynökség helpdeskje (eForm-mal, technikai problémákkal kapcsolatban):  

eacea-helpdesk{kukac}ec.europa.eu
+32 2 299 0705

A Végrehajtó Ügynökség e-mail címe a Tudásszövetségekkel kapcsolatban: EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES{kukac}ec.europa.eu

Hazai pályázók kérdéseiket feltehetik, ill. konzultációs időpontot egyeztethetnek az erasmus.mundus{kukac}tpf.hu címen, ill. a 237 13 00 / 237-es vagy 271-es melléken 

Utolsó módosítás: 2022.11.11.