Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felnőtt tanulás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

FELNŐTTOKTATÁSI MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA

1. A pályázattípus célja

A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:

Például:

2.a. Résztvevők köre

Bármely, a felnőttkori tanulás területén működő intézményben / szervezetben dolgozó személy.

 

3. Támogatható tevékenységek

Oktatási/képzési tevékenység, amely keretében felnőttkori tanulással foglalkozó intézmények / szervezetek munkatársai végeznek oktatási / képzési tevékenységet a külföldi partnerintézményben.

Munkatársak képzése, amely a felnőttkori tanulással foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését szolgálja a következő lehetőségeken keresztül:

A projekt futamideje min.1 év, max. 2 év lehet.
A gyakorlat időtartama 2 és 60 nap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

 

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

5. Pályázati feltételek

 

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

Továbbá

 

7. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 

8. A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be, egyének közvetlenül nem.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

 

9. Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2020. február 11., déli 12:00 óráig.

További információk a Pályázati dokumentumok aloldalon, az adott év mobilitási pályázataira kattintva:

https://tka.hu/palyazatok/582/palyazati-dokumentumok

 

Utolsó módosítás: 2022.11.11.