A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte. Centralizált pályázattípus.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felsőoktatás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Jean Monnet

1. A pályázattípus célja

A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte.


2. A pályázásra jogosultak köre

A programban részt vehetnek a világ bármely részén az adott országon belül elismert felsőoktatási intézmények
és egyes tevékenységtípusokban részt vehetnek európai uniós témakörökkel foglalkozó egyéb intézmények,
egyesületek és szervezetek is.

Programországbeli felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell rendelkezniük ECHE tanúsítvánnyal.


3. Támogatható tevékenységek

Jean Monnet modulok
Jean Monnet tanszékek
Jean Monnet kiválósági központok
Jean Monnet támogatás egyesületek részére
Jean Monnet hálózatok
Jean Monnet projektek


4. A programban részt vevő országok

Programországok és partnerországok a világ bármely részéről.


5. Pályázati feltételek

Jean Monnet modulok
A Jean Monnet modul egy egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát tartalmazó rövid oktatási program az európai uniós tanulmányok terén.

Jean Monnet tanszékek
A Jean Monnet tanszék egyetemi tanárok vagy tapasztaltabb oktatók részére kínál európai uniós specializációjú tanári posztot.

Jean Monnet kiválósági központok
A kiválósági központok az európai uniós témákkal kapcsolatos kompetenciák és ismeretek központjai.

Jean Monnet támogatás egyesületek részére
Ez a tevékenységtípus olyan szervezeteket, egyesületeket támogat, melyek az európai uniós témákkal kapcsolatos posztgraduális szintű és egyéb érintett érdekelt feleknek szóló tanári és képzési tevékenységeket bővítik.

Jean Monnet hálózatok
A Jean Monnet hálózatok az európai uniós tanulmányok terén a nemzetközi szereplők konzorciumainak létrehozását és fejlesztését segítik elő. Hozzájárulnak az információgyűjtéshez, a jó gyakorlatok cseréjéhez, a tudásépítéshez és az európai integrációs folyamat világszerte történő népszerűsítéséhez.

Jean Monnet projektek
A Jean Monnet projektek az innovációt, a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködést és az európai uniós tartalmak terjesztését támogatják.


6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:


7. A támogatás mértéke

Jean Monnet modulok
Támogatási összeg: maximum 30 000 EUR, amelyből egy Jean Monnet modul teljes költségének legfeljebb 75 %-a fedezhető.

Jean Monnet tanszékek
Támogatási összeg: maximum 50 000 EUR, amelyből egy Jean Monnet tanszék teljes költségének legfeljebb 75 %-a fedezhető.

Jean Monnet kiválósági központok
Támogatási összeg: az összes elszámolható költség 80 %-a, maximum 100 000 EUR.

Jean Monnet támogatás egyesületek részére
Támogatási összeg: az összes elszámolható költség 80 %-a;  maxiumum 50 000 EUR.

Jean Monnet hálózatok
Támogatási összeg: Az összes elszámolható költség 80 %-a, maximum 300 000 EUR.

Jean Monnet projektek
Támogatási összeg: maximum 60 000 EUR, a teljes költség legfeljebb 75%-a.


8. A pályázás menete

A Jean Monnet program centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 20. 17:00 (CET) 


9. Linkek

HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE (űrlap, útmutatók, mellékletek, felhívás, Gyakran Ismételt Kérdések, Proposal submission user guide, Instructions for completing the application package) A pályázati dokumnetumok egy része még nem érhető el, így az előbbi linkre kattintva az előző forduló dokumentumait találhatják. 

 Az egyes tevékenységek részletes leírása megtalálható az Erasmus+ Pályázati útmutatóban

Pályázati felhívás

Jean Monnet tevékenységek 2020 - kezdőlap pályázóknak
Gyakran ismételt kérdések 2019 >> Guidelines (A 2020-as GYIK még nem érhető el.) 

Nyertes Jean Monnet pályázatok rövid ismertetése a Projektek adatbázisában található vagy az Erasmus+ Project Results Platformon.

Kapcsolódó rendezvények:

Felsőoktatási információs nap (2019.10.09.) Jean Monnet előaádásnak diasora.

Jean Monnet pályázatíró szeminárium (2019.01.15.) diasora

.

Utolsó módosítás: 2022.11.11.