A 2020-as tanévben az ECHE tulajdonos hazai felsőoktatási intézmények ismét pályázhatnak a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás keretében.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felsőoktatás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Nemzetközi kreditmobilitás

2020. ÉVI PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK

1. A pályázat célja

Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz, az alábbi feltételekkel.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti Irodákhoz. 

A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A konzorciumokra vonatkozó további előírásokat a Pályázati útmutató tartalmazza.

 

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek:

- hallgatói tanulmányi célú mobilitás

hallgatói szakmai gyakorlat

- személyzeti oktatási célú mobilitás

- személyzeti képzési célú mobilitás

Szakmai gyakorlatok megvalósítására 2018-tól lehet először pályázni a nemzetközi kreditmobilitás keretében.

 

4. A programban részt vevő országok

A nemzetközi kreditmobilitás keretében a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázatot minden esetben a programország felsőoktatási intézményének kell benyújtania.

Programországok:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

Partnerországok:

A pályázásra jogosult felsőoktatási intézmények a 2020. évi pályázatok során az alábbi partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitásokra pályázhatnak: 

 

Országcsoport Régió Országok tervezett HU keret 2020 
IPA Western Balkans Region1 Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro

611 997€

ENI Eastern Partnership Region2 Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law 515 580€  
ENI South-Mediterranean Region3 Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia 724 701€              
ENI Russia Federation Region4 Territory of Russia as recognised by international law 276 065€
DCI Asia Region6 Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam 497 900€
DCI Central Asia Region7 Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 118 426€
DCI Latin America Region8 Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela 158 464€
DCI Middle East Region9 Iraq, Iran, Jemen 43 892€
DCI South Africa Region10 South Africa 174 545€
EDF/ACP

Region11

ACP/AKCS országok (Afrika, karibi és csendes-óceáni térség):

Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia- Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Timor Leste - Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe

641 539€

PI Industrialised Americas Region13 USA, Canada, Chile, Uruguay 150 355€
PI Asia industrialised, Australia, New Zealand Region13 Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan  136 492€
Georgia Window   

Georgia

100 000€

Moldova Window
 

Moldova

60 000€

Ukraine  Window   Ukraine 90 000€
Juncker North Africa Window  

Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia

70 000€
Heading1  

a magyar rövid ciklusú, alap- és mesterképzéses hallgatók DCI és EDF régiókba történő kiutazásának támogatására

220 000€

 

ICM-ben NEM TÁMOGATHATÓ ORSZÁGOK:

Region5: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

Region12:  Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

 

5. Pályázati feltételek

Magyarország számára a 2020. évben rendelkezésre álló éves Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási költségvetés 4 369 956 €, amely az alábbi 5 különböző európai uniós támogatási eszköz finanszírozásából tevődött össze (EU költségvetés Heading 4 források):

Az 5 eszközön belül összesen 12 különböző költségvetési sor és 4 ablak (window) van, amely lefedi a világ majdnem minden régióját. Az eszközök között nincs átjárhatóság.

A költségvetési sorok szerint felhasználható keretösszegeket és az általuk lefedett országokat a mellékelt táblázatban tüntettük fel. Azok az országok, amelyek nem kerülnek megnevezésre a Pályázati útmutató releváns részében, nem vehetnek részt a 2020-as nemzetközi kreditmobilitási pályázatokban.

Irán esetén az alábbi intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:

Izrael esetén az alábbi felsőoktatási intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:

Ciszjordánia:

Golán fennsík:

Szíria esetén az alábbi intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:

Irak esetében az alábbi intézménnyel való partnerség nem támogatható:

DPR Korea esetén az alábbi intézményekkel való partnerségek nem támogathatók:

Krímeai intézmények nem jogosultak részt venni Erasmus+ programokban. 

A partnerintézmények támogathatóságát a pályázó intézménynek minden esetben ellenőriznie kell, amihez segítséget nyújt az Európai Bizottság OID szám kereső adatbázisa.

 

6. Prioritások

A DCI és EDF költségvetési eszköz keretében a programországok felsőoktatási intézményei bejövő személyzetet és hallgatókat bármilyen korlátozás nélkül fogadhatnak. A hazai intézmények nem valósíthatnak meg kifelé irányuló hallgatói mobilitást a képzés első (alap) és második (mester) ciklusában. Kifelé irányuló hallgatói mobilitás csak a harmadik képzési ciklusban (Phd hallgatók) és a személyzeti mobilitás keretében támogatható a partnerországok irányába.

A 2019-es Erasmus+ Heading1 mobilitási pályázat (klasszikus, partnerországok közötti mobilitás) keretéből 230 000 eurót irányzott elő a Tempus Közalapítvány a magyar rövid ciklusú képzésben résztvevő, illetve alap- és mesterképzéses hallgatók DCI és EDF régiókba történő kiutazásának támogatására

A Heading1 keretre vonatkozó igényt a pályázati űrlapban kell jelezni, a hallgatói mobilitás flow-nál a mobilitási szint megadásával (alap vagy mester).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati űrlapon „A stratégia relevanciája" tartalmi rész kifejtésénél is egyértelműen meg kell adni a Heading1 keretből támogatandó mobilitások adatait (résztvevők száma, mobilitások hossza, igényelt forrás összesen). Amennyiben a tartalmi indoklás nem tartalmazza a DCI és EDF régiókba történő, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kimenő mobilitására vonatkozó adatait az adott partnerországnál, a Nemzeti Iroda nem tudja figyelembe venni az erre irányuló támogatási igényt a pályázatban.

EU-s prioritások és célok /az Erasmus+ program 7 éve alatt európai szinten elérendő célkitűzések, melyek teljesülését 3 évente vizsgálja az Európai Bizottság:

  • Ázsiában és Latin-Amerikában a mobilitások 25 % a legszegényebb országokkal kell, hogy megvalósuljon
  • a DCI Ázsia költségvetés maximum 30 %-a költhető Kínával és Indiával megvalósuló mobilitásokra
  • a DCI Latin-Amerika költségvetés maximum 35 % költhető Brazíliával és Mexikóval megvalósuló mobilitásokra

A legszegényebb országok

Ázsia: Afganisztán, Bangladesh, Kambodzsa, Laosz, Nepál, Bhután és Mianmar

Latin-Amerika: Bolívia, Salvador, Guatemala, Honduras és Nicaragua (2019-től Paraguay már nincs ebben a csoportban)

A nemzetközi kreditmobilitás esetén nincsenek kvóták a partnerországokkal folytatott hallgatói és személyzeti mobilitás arányára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a pályázó felsőoktatási intézmények akár 100 %-ban pályázhatnak hallgatói vagy oktatói mobilitásra is (az egyes eszközök korlátozásásainak figyelembevételével).

 

7. A támogatás mértéke

Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg, az alábbiak szerint.

I. Egyéni ösztöndíj magyarországi pályázat esetén

A beutazó hallgatóknak egységesen 800 euró/hó ösztöndíjat fizet a program, míg a kiutazóknak egységesen 700 euró/hó ösztöndíj adható. Beutazó oktatóknak és munkatársaknak 140 euró/nap, kiutazó oktatóknak és munkatársaknak 180 euró/nap megélhetési átalányösszeg adható.

II. Utazási átalány

Ezen felül minden kiutazó és beutazó utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság függvényében, az alábbiak szerint.

0 és 99 KM: 20 EUR/fő

100 és 499 KM: 180 EUR/fő

500 és 1999 KM: 275 EUR/fő

2000 és 2999 KM: 360 EUR/fő

3000 és 3999 KM: 530 EUR/fő

4000 és 7999 KM: 820 EUR/fő

8000 KM és felette: 1500 EUR/fő

III. Szervezési költség

Nyertes pályázat esetén minden beutazó és kiutazó után 350 euró szervezési támogatást fizet a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ program terhére, a támogatott mobilitások számától függetlenül. Mind a kiutazók, mind a beutazók esetében az intézményre hárul a mobilitás előkészítése és megszervezése, valamint a pénzügyi utalások teljesítése az egyéni ösztöndíjasok és a partnerek felé is. A szervezési keret partnerek közötti esetleges felosztásáról az intézményközi megállapodásban rendelkezhetnek a felsőoktatási intézmények.

 

8. A projekt időtartama

2020-as pályázati évben 24 és 36 hónapos projektekre lehet pályázni, a projektek kezdete pedig 2020. augusztus 1.

 

9. A pályázás menete

A pályázat benyújtására a programországok Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal rendelkező felsőoktatási intézményei és nemzeti konzorciumok jogosultak. Egy pályázó egy adott pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot az Európai Bizottság által közétett E-form használatával lehet benyújtani a pályázó intézmény országának megfelelő Nemzeti Irodához. A pályázati űrlapon országonként kell feltüntetni a tervezett mobilitások számát, illetve alátámasztani a mobilitási tevékenységek relevanciáját.

A pályázó hazai intézménynek kétoldalú intézményközi megállapodást kell kötnie a pályázatban feltüntetett partnerországok felsőoktatási intézményeivel. A felsőoktatási intézmények kétoldalú megállapodásainak minimum követelményeit az Európai Bizottság által közétett dokumentum (Inter-institutional Agreement) tartalmazza. A pályázat beadásakor még nem szükséges kétoldalú megállapodással rendelkezni a partnerekkel, de a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy a mobilitási tevékenység megkezdése előtt megszületik a kétoldalú megállapodás.

 

10. A pályázatok értékelésének szempontjai

Az Európai Bizottság központilag meghatározta a pályázatok elsődleges értékelési szempontjait. A nemzetközi kreditmobilitási pályázatok bírálata 4 elsődleges értékelési szempont figyelembevételével történik, partnerországonként külön-külön.

Elsődleges értékelési szempontok

I. A stratégia relevanciája (30 pont)

A pályázónak be kell mutatnia, hogy a program- és partnerországok felsőoktatási intézményeinek nemzetköziesítési stratégiájához hogyan illeszkedik a tervezett mobilitási tevékenység, és alá kell támasztania a javasolt mobilitás-típus (hallgató és/vagy oktatói mobilitás) relevanciáját.

II. Az együttműködés minősége (30 pont)

A pályázónak részleteznie kell, hogy az adott partnerország felsőoktatási intézményeivel milyen korábbi, hasonló projektekben szerzett tapasztalatai vannak (amennyiben vannak korábbi tapasztalatok). Részleteznie kell továbbá, hogy a tervezett mobilitási projekt során a felelősségi körök, szerepek és feladatok hogyan kerülnek meghatározásra az intézményközi megállapodásban.

III. A projektterv és a megvalósítás minősége (20 pont)

A pályázónak be kell mutatnia a mobilitási projekt különböző szakaszait. Össze kell foglalnia, hogyan tervezik a partnerszervezetekkel a mobilitásban résztvevők kiválasztását, hogyan támogatják az egyéni résztvevőket és hogyan tervezik a mobilitási időszak elismertetését (különös tekintettel a partnerországokban).

IV. Hatás és disszemináció (20 pont)

A pályázónak be kell mutatnia, milyen hatást várnak a mobilitási projekttől a résztvevők, kedvezményezettek és a partnerszervezetek szempontjából helyi, regionális és nemzeti szinten. Ismertetnie kell továbbá, hogy milyen intézkedéseket terveznek a mobilitási projekt eredményeinek terjesztése kapcsán (disszemináció), tanszéki és intézményi szinten, mind a program- mind a partnerországokban (amennyiben az utóbbi releváns).

 

A támogathatóság feltétele

A pályázatok országok szerinti értékelése során lehetőség van teljes mértékben illetve részlegesen támogatni a tervezett mobilitási tevékenységeket, vagy elutasítani az adott országra vonatkozó támogatási igényt. Formai megfelelés esetén legalább 60 pont kell a támogatáshoz, illetve „A stratégia relevánciája” szempont esetén minimum 15 pontot kell elérni ahhoz, hogy támogatható legyen a pályázat az adott ország tekintetében. A támogatási igényeket az egyes költségvetési sorok szerint lehet jóváhagyni, a költségvetési keretek kimerüléséig.

 

11. Pályázati határidő

Meghosszabbított határidő 2020. február 11. brüsszeli idő szerint déli 12 óra.

 

11. Linkek, letölthető dokumentumok

Erasmus+ Programme Guide 2020

Handbook_2020_KA107 / angol

Pályázati űrlap 2020 KA107 /angol nyelvű E-FORM, a kitöltés nyelve választható 

Megjegyzés: a Heading1 keretből támogatható mobilitások igénylése 2018-tól a pályázati űrlapon belül történik

Do's and don'ts for applicant HEIs 2017 /a pályázati űrlap kitöltését segítő technikai és tartalmi segédlet

Guidelines for Experts on Quality Assessment of Erasmus+ KA107 Applications 

Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries / kétoldalú intézményközi megállapodás minimum követelményeit tartalmazó mintadokumentum

Inter-institutional agreement - Frequently asked questions / angol

Erasmus+ Internatinal Credit Mobility - Partnership with Hungarian Higher Education Institutions (pdf, leporello)

Ineligible HEIs / nem pályázható intézmények

Utolsó módosítás: 2022.11.11.