2020/2021-es tanév:

156628_Technológiai hulladékvíz kezelési eljárások értékelése életciklus elemzéssel (LCA).pdf

156679_Reneszánsz pápák és főurak szerepe a neolatin novellairodalom fejlődésében szerzők, fordítók és mecénások II. Piustól XIII. Gergely regnálásáig.pdf

156951_Biogeográfiai régiók és tudományos koncepciók találkozása – növényközösségek és természetességi indikátorok.pdf

157031_Folsavval célzott poliaszpartamid-doxorubicin konjugátum előállítása rákos megbetegedések hatékony kezelésére.pdf

157178_Ha, a Nyugat ura 21. dinasztiát követő előfordulásainak kutatása.pdf

157646_A vizuális figyelemben megjelenő alacsony prevalencia hatás vizsgálata fenyegető ingerek esetén viselkedéses és szemkövetéses eljárásokkal.pdf

157793_Az EU nemzetközi segélyezési politikájának digitális dimenziói és és adatvédelmi összefüggései.pdf

158265_Gépi tanulási módszerek integrálása vizualizációs környezetekbe.pdf

158339_Agrárterületek ökológiai jelentősége - Madárgyűrűzés kukoricaföldeken.pdf

158347_Az erősen kölcsönható kvark-gluon plazma fázisszerkezetének vizsgálata.pdf

158403_Pannonia kereskedelmének társadalmi háttere.pdf

158502_The relation of national identity to ethnic marketing and consumption - A nemzeti identitás kapcsolata az etnikai marketinggel és fogyasztással.pdf

158530_Digitális tezaurusz és ontológia a kora újkori filozófia feldolgozásában Montaigne, Montesquieu és Émilie du Châtelet.pdf

158534_Rövid lineáris kötőmotívumok által közvetített fehérje-fehérje kölcsönhatások feltérképezése és vizsgálata folyadék fázisátmenettel járó biológ.pdf

158575_Az eshetőségi elv szerepe az európai polgári perrendekben – Jogösszehasonlító vizsgálat.pdf

158645_Újtípusú biodegradábilis poli(aminosav) alapú polielektrolit komplexek alkalmazása endoszomális hatóanyagszállításban.pdf

158662_Az ABCC6 fehérje szerepének és a pirofoszfát kezelés hatékonyságának vizsgálata az érrendszeri meszesedés megakadályozásában, egér modell segít.pdf

158697_Who owns our future An eco-approach for urban developments.pdf

158817_A 20. századi magyar avantgárd és modernség kultúratudományos és hálózatelméleti komplexitásának feltárása.pdf

158870_Mechanizmus alapú, kovalens hemagglutinin-neuraminidáz inhibítorok fejlesztése humán parainfluenza ellen.pdf

158943_Controllability investigations for nonlinear systems.pdf

158994_A franciaországi helyipénz-rendszerek működésének térstatisztikai elemzése.pdf

159028_Nemzeti biztonsági kultúra közép-európai kisállamokban – A nemzeti biztonsági stratégiai dokumentumok szerepe és tartalma.pdf

159033_A kannaporc kollapszus kezelési megoldásai kolumbiai criollo lovakban.pdf

159047_Urban Axis - understanding the urban evolution of Central European cities via space syntax and urban morphology.pdf

158912_Hatékony algoritmusok a számítógépes geometriai tervezésben

Utolsó módosítás: 2021.10.26.