A COVID-19 járvány alapvető hatással van az oktatás, a képzés és az ifjúság területére is. Ilyen kivételes körülmények között az Erasmus+ programnak még nagyobb szerepe van az oktatás, a képzés és az ifjúság területén megvalósuló innovációk elősegítésében, valamint a személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődési lehetőség megteremtésében.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felnőtt tanulás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

A COVID-19 helyzet nyomán létrehozott stratégiai partnerségek a felnőtt tanulás területén

1. A pályázattípus célja

A COVID-19 járvány alapvető hatással van az oktatás, a képzés és az ifjúság területére is. Ilyen kivételes körülmények között az Erasmus+ programnak még nagyobb szerepe van az oktatás, a képzés és az ifjúság területén megvalósuló innovációk elősegítésében, valamint a személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődési lehetőség megteremtésében.

Az Erasmus+ program a COVID-19 világjárványra való tekintettel 2020-ban rendkívüli támogatást nyújt a következőre:

Kreativitást támogató partnerségek (az ifjúságügy, valamint az köznevelés és a felnőtt tanulás területén): A COVID-19 válság különösen erősen sújtotta a kulturális és kreatív ágazatokat.

A kreativitást támogató partnerségek a formális, informális és nemformális oktatás területein, valamint a kreatív és a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezeteket kívánják megszólítani annak érdekében, hogy fokozzák az Európán belüli tudatosságot, és szociális és kulturális háttértől függetlenül – megadják a jelen és a jövő nemzedéke számára az ahhoz szükséges támogatást, hogy sikeres innovátorok legyenek a helyi környezetükben.

Az egyik cél emellett a fiatalok és a felnőttek támogatása az ahhoz szükséges eszközökkel és kompetenciákkal, hogy kreatív és innovatív megoldásokat dolgozzanak ki a példátlan kockázatok és társadalmi kihívások leküzdésére, valamint hogy meglássák a kritikus helyzetek rejtette lehetőségeket.

(Köznevelés, szakképzés és felsőoktatás területén lehetőség van a digitális oktatásra való felkészültséget támogató partnerségek támogatására is. Erről több információ található az alábbi linkeken: köznevelés, szakképzés, felsőoktatás.)

2. Pályázásra jogosultak köre

Részt vevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/intézmény, amelynek programországban vagy partnerországban van a székhelye (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát).

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak alapelvei mellett.

A kreativitást támogató partnerségek esetében a pályázás különösen olyan szervezetek számára áll nyitva, amelyek a kulturális és a kreatív ágazatokban tevékenykednek. Ez minden olyan ágazatot magában foglal, amelynek tevékenységei kulturális értékeken és/vagy művészi és egyéb kreatív kifejezésmódokon alapulnak, függetlenül az azokat végrehajtó struktúra típusától, a struktúra finanszírozásának módjától, valamint attól, hogy e tevékenységek piaci irányultságúak-e vagy sem. Ezek a tevékenységek magukban foglalják a kulturális, művészi vagy másfajta kreatív kifejezésmódot megtestesítő termékek és szolgáltatások megtervezését, létrehozását, gyártását, terjesztését és megőrzését, valamint a kapcsolódó tevékenységeket, például az oktatást vagy az irányítást.

3. A résztvevő intézmények/szervezetek száma és profilja

A stratégiai partnerség nemzetközi partnerség, amelyben három különböző programországból legalább három szervezet/intézmény működik közre. A partnerek számának felső határa nincs korlátozva. A projektmenedzsmentre és a végrehajtásra fordítható támogatás mértéke azonban maximalizálva van (10 partnerben). A pályázat benyújtásakor valamennyi résztvevő szervezetet/intézményt fel kell tüntetni.

4. Támogatható tevékenységek

A projekt időtartama alatt, a stratégiai partnerség típusától függően, a projektekben számos különböző tevékenység valósítható meg, például olyan tevékenységek, amelyek:

A Covid19-helyzetre adott válasz keretében különösen releváns, hogy a Kreativitást támogató stratégiai partnerségek végrehajtsák a következő tevékenységeket (a lista nem a teljesség igényével készült):

5. A tevékenységek helyszínei

A fizikai tevékenységet valamelyik, a projektben részt vevő szervezet/intézmény országában kell végrehajtani. A tanulókat érintő tanulási, oktatási és képzési tevékenységek, valamint a személyzet számára kialakított hosszú távú tevékenységeket kizárólag a programországokban lehet megszervezni.

Emellett ha az kellően indokolt a projekt célkitűzései vagy végrehajtása szempontjából:

6. Programban részt vevő országok

Programországok:

Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország.

Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia.

7. A projekt időtartama

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a stratégiai partnerség a kedvezményezett kérésére és a nemzeti iroda beleegyezésével legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik. A projekteknek 2023. december 31-ig le kell zárulniuk.

8. Támogatás mértéke

A Covid19-helyzet nyomán létrehozott stratégiai partnerségek finanszírozása a normál stratégiai partnerségek esetében meghatározott szabályok szerint zajlik (lásd a „Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén – Finanszírozási szabályok” című részt, Útmutató 134. oldal).

A Covid19-helyzet nyomán létrehozott stratégiai partnerségek projekttámogatásának felső határa 300 000 EUR a 24 hónapos időtartamú projektek esetében.

A felnőtt tanulási szektorban 755 616 EUR áll rendelkezésre a nyertes projektek támogatására.
 

9. A pályázás menete

A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Organisation Registration). Az intézményeknek csak egyszer kell regisztrálniuk! A regisztrációt követően az intézmények szervezeti azonosítót (Organisation ID) kapnak. Nem kell újra regisztrálniuk azoknak az intézményeknek, amelyek korábban már pályáztak Erasmus+ támogatásra, és rendelkeznek PIC számmal - ők automatikusan kapnak szervezeti azonosítót. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban („C rész”) olvashat.

Részvételi feltételek ellenőrzése és a pályázati útmutató elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres pályázás érdekében.

Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerek közösen írják meg és véglegesítik, amelyet ezt követően a koordinátor nyújt be elektronikusan.


10. Pályázati határidő

Pályázati határidő: 2020. október 29. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)


11. Linkek

Erasmus+ magyar nyelvű program útmutató (Programme Guide)

Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja

Európai Bizottság regisztrációs portálja (Organisation Registration System - kötelező pályázói regisztrációs felület)


 A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.

A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Utolsó módosítás: 2022.11.11.