Campus Mundi Program

A Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program az Európai Szociális Alap és Magyarország kormányának társfinanszírozásával létrejött program. A projekt 2016-ban indult, és 2021-ben zárul. Célja a felsőoktatás minőségének javítása, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése.

A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének növelését szolgálja.
 

Felsőoktatási mobilitás ösztönzése hallgatói ösztöndíj formájában

Az ösztöndíjprogram mintegy 9000 hallgató támogatását teszi lehetővé részképzésre, szakmai gyakorlatokra, rövid tanulmányutakra való pályázati lehetőségek biztosításán keresztül a világ bármelyik országába.
 

A felsőoktatás nemzetköziesítése

A Campus Mundi projekt hozzájárul ahhoz, hogy a hazai felsőoktatási intézmények a hallgatói szolgáltatások és idegen nyelvű képzések tekintetében felkészültebbek legyenek a külföldi hallgatók fogadására, illetve segít a felsőoktatási intézmények nemzetközi láthatóságának növelésében.

Az ehhez kapcsolódó tevékenységeink a következők:

  • Szakmai műhelyek, PLA jellegű szakmai együttműködések, képzések szervezése, melyek célja a felsőoktatási intézmények szakmai fejlesztése, orientálása a felsőoktatás nemzetköziesítését érintő kulcsfontosságú kérdések mentén. A rendezvények témáinak egy részét a szakpolitikai fejlemények függvényében évente határozzuk meg szorosan kapcsolódva a projekt során végzett kutatások témájához.
  • A nemzetköziesítési audit (IQA - Internationalization Quality Assessment) eljárás fő célja, hogy az intézmény saját nemzetköziesítési folyamatainak belső és külső elemzése, értékelése révén képessé váljon ezeknek a folyamatoknak a még tudatosabb kezelésére, fejlesztésére, ezáltal is növelve a sikeres nemzetközi akkreditáció esélyét.
  • A nemzetközi alumni hálózat célja, hogy a Magyarországon tanulmányokat végző külföldi hallgatókkal tanulmányi időszakuk után is fenntartsuk a kapcsolatot. Az általuk biztosított kapcsolati tőkének komoly szerepe van magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésében, további hallgatók toborzásában, illetve nagy érték a gazdasági, turisztikai, tudományos és diplomáciai kapcsolatok megerősítése tekintetében is.

 

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország kormányának támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Mrd. Ft EFOP és 2,3 Mrd. Ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus Közalapítvány kezelésében. Projektszám: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001

Utolsó módosítás: 2018.08.29.