Az elért tanulási eredmények értékelése

A mobilitási programok két vagy több ország oktatási és tanulási kultúrájának érintkezési, sőt olykor akár ütközési pontjai. Az értékelés mindenütt érzékeny téma. Egy-egy ország képzési rendszerének szerves részét képezi, hogy a képzési folyamat során ki és milyen módon jogosult értékelni, milyen eljárásokat és módszereket alkalmaznak, és az értékelés eredményét milyen formában fogalmazzák meg. Ezért különösen fontos, hogy az adott értékelési alapelveket és módszereket a küldő fél – sőt az érintett diák is – megértse és elfogadja. Az értékelés módszereinek megvitatása alapvetően a diákok szempontjából szükséges, ugyanakkor hozzájárulhat a projektben résztvevő tanárok értékelési eszköztárának bővítéséhez is (hiszen az egyeztetés során megismerhetik egymás pedagógiai értékelési módszereit).

A mobilitási folyamat során nem csak egy alkalommal kerülhet sor értékelésre.

Az egyes értékelések különféle funkciót tölthetnek be. A képzési folyamat közben inkább a tanulásra motiváló, a problémákat feltáró, úgynevezett formatív értékelésre van szükség, a mobilitási program végén pedig a folyamat egésze során megszerzett kompetenciák átfogó értékelésére. Az egyén szintjén a formatív értékelés motiváló, ösztönző lehet a további tanulás szempontjából.

Az értékelés módját, azaz az értékelő(k) személyét, a módszereket, azt, hogy hány alkalommal történik értékelés, és ezeket milyen módon dokumentálják, tartalmaznia kell az Együttműködési Megállapodásnak illetve a Tanulási Megállapodásnak.

Az értékelés mint eszköz célja, hogy visszajelzést adjon egy folyamatról, (például az egyéni tanulásról, egy képzési programról vagy projektről) a kitűzött célokhoz viszonyított eredményességről, és ezzel az információval segítse az adott folyamat hatékonyabbá tételét.

Értékelési módszerek, technikák (letölthető pdf)

Az értékelés módjának megtervezését célszerű már a tanulási egységek megfogalmazásával szorosan összekapcsolni. Ennek egyik lehetséges formája, hogy olyan "mátrix", vagy hasonló dokumentum készül, amely jól áttekinthetővé teszi, melyik tanulási eredményt milyen módon értékelik, és melyek a megfelelés kritériumai

Példa a tanulási eredmények megfogalmazásának és az értékelési eszközök azonosításának az összehangolt tervezésére (letölthető pdf)

A portfólió olyan dokumentumoknak a rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek, és lehetővé teszik a folyamat egyben látását, a folyamat közbeni és az átfogó értékelést. A mobilitáshoz kapcsolódó portfólió tartalmazhat munkanaplót, élménybeszámolókat, a tanulók által készített munkadarabokat, vagy azokról készült fotókat, amelyeken nyomon követhető a fejlődés, írott anyagokat, mint pl. teszteket, de az azokhoz kapcsolódó észrevételeket is.

Példa a tanulási portfólióra (letölthető pdf)

Utolsó módosítás: 2015.03.31.