A tanulási eredmények meghatározzák az oktatási folyamat eredményességét. Világos, értelmezhető, kézzel fogható információkat nyújtanak a tanuló, a szülő, a tanárok, intézményvezetők, munkaadók számára.

A tanulási eredmények alkalmazásának előnyei

A tanulási eredmény alkalmazása számos előnnyel jár, és hozzájárulnak az oktatási rendszer eredményességének növeléséhez, minőségének növeléséhez, mert

 • biztosítja a bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok értelmezését és összehasonlíthatóságát
 • növeli az átláthatóságot és a különféle követelmények összehasonlíthatóságát a szakképzettségek között és azokon belül
 • referenciapontot jelent az egységes követelmények felállítása és értékelése terén
 • a képzési programok és modulok leírásának közös módszere hozzájárul a közös szabványok kialakításában, a kölcsönös bizalom növekedéséhez
 • következetesebbé, átgondoltabbá teszi a képzés tervezését, a képzési program kivitelezését, a követelmények meghatározását.
 • támogatja a magas szintű mobilitást: mivel a tanulási eredmények minden országban értelmezhetőek, függetlenül a képesítési rendszerek különbözőségeitől, a képzési tartalmak differenciáltságától, így elősegítik a tanulási és/vagy munkavállalási célú mobilitást, és a más intézményekben folytatott tanulmányok elismerésének folyamata leegyszerűsödik.
 • elősegíti a nemzetköziesedét, mert a tanulási eredmény egy olyan közös terminológia, amely elősegíti a határokon átívelő, szakképesítést vagy szakmai végzettséget adó közös képzési programok kidolgozását
 • rugalmas rendszert biztosít mindenki számára miden életkorban, minden élethelyzetben, gyakorlatban is hozzájárul az egész életen át tartó tanulás megvalósulásához

Konkrét előnyök a tanár számára:                                                                

 • a képzési programok tervezése, a kimenetre fókuszáló tantervek magasabb minőségi szintet képviselhet, mivel a folyamat eredményét kell megtervezni
 • megmutatja a modulok vagy képzések közötti átfedéseket
 • következetesebb, objektívebb értékelést tesz lehetővé, könnyebb az értékelési kritériumok kialakítása, hatékonyabb és változatosabb értékelési formák valósíthatók meg
 • módszertani megújulásra ösztönöz
 • a tanuló szemszögéből láttatja az oktatási folyamatot
 • lehetővé teszi az eredményesség mérését, mert a tanulási eredmények azt határozzák meg, hogy mit tekintünk eredménynek
 • könnyebbé teszi a más intézményekkel, gyakorlati helyekkel történő együttműködést, a mobilitási programok kialakítását
 • lehetővé teszi a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények beszámításával kapcsolatos intézményi döntést
 • lehetővé teszi az intézmények vagy képzések vagy képzési szintek közötti átjárhatóságot és az ezzel kapcsolatos intézményi döntést

Konkrét előnyök a tanuló számára:

 • világos információt adnak, amelyek segítik a tanulókat abban, hogy melyik képzést válasszák, ezáltal hatékonyabb tanulást eredményezhetnek
 • világossá teszi az oktatás célját, ezáltal növeli a tanuló motivációját
 • a tanuló tudatában van annak, hogy a képzésen mit fog tanulni, mit várnak el tőle, milyen tevékenységek végzésére lesz alkalmas a képzés elvégzése után
 • megalapozottabbá teszi a pályaválasztást
 • lehetővé teszi a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények beszámítását a formális tanulási folyamatba
 • lehetővé teszi a töredék szakképesítések beszámítását a formális tanulási folyamatba
 • lehetővé teszi az intézmények (pl. szakképző intézmények) vagy képzések (pl. szakképzések között) vagy képzési szintek és formák (pl. szakképzés és felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés) közötti átjárhatóságot

Konkrét előnyök a munkaadók számára:

 • világos információt hordoznak a végzett tanuló által birtokolt tanulási eredményekről
 • egységes kompetenciaértelmezést tesz lehetővé
 • könnyebbé és egyértelműbbé teszi a szakmai gyakorlati képzés megszervezését és lebonyolítását
 • interfész a szak- és felnőttképzési rendszer és munkaerőpiac között
 • elősegíti a képző intézmények és a munkaadók közötti értő kommunikációt
 • európai kontextusban is értelmezhető rendszerszerű információkat szolgáltat

 

Összefoglalva

A tanulási eredmény alapú gondolkodás és programtervezés jelentős innovációs potenciált hordoz. Ugyanakkor problémát jelent, hogy a magyar szak- és felnőttképzési terminológiában nem használtuk eddig a tanulási eredmény fogalmát. Szintén nehézséget okoz, hogy nincs recept a tanulási eredmények kialakítására és leírására vonatkozóan. Módszertani ajánlásokat lehet tenni, de a tényleges feladat a képzésfejlesztőkre, tantervfejlesztőkre, tanárokra vár. Elsőre talán úgy tűnhet, hogy a tanulási eredmények tulajdonképpen az eddig jól megszokott kompetenciák technikai átírása. Ettől sokkal többről van szó. Egy szakképesítés tanulási eredményekben történő leírása nem pusztán technikai átírás, hanem értékorientáció is. Meghatározza azt, hogy milyen szakembereket akarunk képezni. Milyen tudással, képességekkel rendelkezőt, milyen felelősségi és önállósági szinten dolgozni tudó szakembert. A tanulási eredményekben való gondolkodás – optimális esetben – visszahat az egész szakma fejlesztésére. A tanulási eredmények meghatározzák az oktatási folyamat eredményességét. Világos, értelmezhető, kézzel fogható információkat nyújt a tanuló, a szülő, a tanárok, intézményvezetők, munkaadók számára. A tanulási eredmény alapú megközelítés egyfajta kultúraváltást is jelent a tanulásról és az oktatásról való gondolkodásban. Olyan paradigmaváltás, amely jövőorientált, de nem illúzió, és amelyben kulcs szerepet játszik az oktató. Hiába írunk kiváló tanulási eredményeket, ha nem változik a pedagógia, módszertani kultúránk, az értékelés formális marad és szubjektív elemeket tartalmaz, ha a tanítási folyamat megtervezésekor nem a munkafeladatokból indulunk ki, ha nem vesszük tudomásul, hogy megváltozott az oktatás társadalmi és gazdasági környezete, és ehhez nekünk is alkalmazkodni kell.

Utolsó módosítás: 2015.08.06.