ÚJ! Az ECVET Szakértői Hálózat tevékenysége és szerepe a szakképzés korszerűsítésében 2012-2020

Összefoglaló az ECVET Hálózat tevékenységéről, eredményeiről a 2012-2020. közötti időszakban.

***

A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre 

Hogyan járulhatnak hozzá a tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek a gazdasági elvárásokra válaszoló korszerű szakképzés kialakításához? Dr. Farkas Éva összefoglalója.

*** 

Mérés-értékelés kézikönyv - Tanulási eredmények mérése és értékelése a szakképzési mobilitási gyakorlatokban

Farkas Éva kézikönyvének célja olyan – gyakorlati példákkal gazdagon illusztrált – szakmai segítség biztosítása a szakképző intézmények számára, amely támogatja az intézményvezetőket, a projektkoordinátorokat, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat abban, hogy képesek legyenek a mobilitás során szerzett tanulási eredmények eddigieknél objektívebb és megbízhatóbb módon történő értékelésére. Az útmutató fókuszában a mobilitás áll, ugyanakkor a tanulási eredmények értékelésének bemutatott folyamata, módszerei, eszközei haszonnal alkalmazhatóak a hazai szakképzési gyakorlatban is.

*** 

Leporelló magyar és angol nyelven

*** 

Defining, writing and applying learning outcomes

Megjelent a CEDEFOP (Europen Centre for the Development of Vocational Training) európai kézikönyve tanulási eredmények írásához. 

***

A tanulási eredmények láthatóvá tétele

Életünk során számos értékes kompetenciát sajátítunk el az iskolán kívül. Ezek a tudások azonban gyakran alulértékeltek annak ellenére, hogy ugyanolyan jelentős munkaerő-piaci relevanciájuk lehet, mint az iskolában megszerzett ismereteknek, képességeknek. A nem-formális és informális környezetben szerzett tanulási eredmények validációja láthatóvá teszi az egyén kompetenciáit és értéket ad azoknak. Ennek hátteréről ír részletesen Farkas Éva összefoglalójában.

*** 

Módszertani útmutató szakképző intézmények számára a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatok szervezéséhez

Farkas Éva és Bogdány Zoltán szakértők készítették e módszertani útmutatót, amelynek célja, hogy olyan szakmai segítséget biztosítson a szakképző intézmények számára, amely hozzásegíti az intézményvezetőket, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat a tanulási eredmény alapú megközelítés érvényesítésében az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó gyakorlati képzés során.

*** 

A munka alapú tanulás minőségbiztosítása a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal c. műhelymunka összefoglalója

A Tempus Közalapítvány 2016. november 22-én egynapos műhelymunkát szervezett  a szakképzés képzési kínálatának és a munkaerő-piaci igények jobb összehangolásának témájában, amelynek eredményeiről Farkas Éva és Bogdány Zoltán szakértők írtak részletes összefoglalót.

***

A munkatapasztalattal szerzett tanulási eredmények értékelése, elismerése - Érdekek, előnyök, akadályok 

A tanulmány első részének szerzője Tót Éva oktatáskutató, aki a téma rövid külföldi körképét, kitekintését adja. Bemutatja néhány jelentős nemzetközi szervezetnek a nem iskolai képzésben megszerzett tanulási eredmények értékelésével és elismerésével kapcsolatos állásfoglalásait, valamint a témával foglalkozó elemzések egy részének legfontosabb eredményeit. A második rész Palencsárné Kasza Marianna tollából azt járja körül, hogy a külföldi szakmai gyakorlatok tanulási eredményei hogyan hasznosulnak, hasznosulnak-e a munkaerő-piacon.

***

A munka alapú tanulás minőségbiztosítása tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal

Szakképző intézmények figyelmébe ajánljuk a nemzeti ECVET szakértői hálózat tagjai, Dr. Farkas Éva és Bogdány Zoltán tanulmányát. A Tempus Közalapítvány megbízásából készült tanulmány arra keresi a választ, hogy a pályázóink Erasmus + mobilitási gyakorlatokban szerzett tapasztalata tanulási eredmény alapú munkaprogramok tervezésében és lebonyolításában hogyan lenne becsatornázható a hazai szakmai gyakorlatok szervezésébe. Hogyan lehet a szakmai gyakorlatokat tanulási eredmény alapúvá tenni és ezzel a gyakorlatok és a képzés összehangolását elérni?

***

ECVET és EQAVET

Bár a két eszköz, az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) és a szakképzés minőségbiztosítását szolgáló Európai Minőségbiztosítás a Szakképzésben (EQAVET) céljai között szoros a kapcsolódás, és közel azonos időben kerültek bevezetésre, alkalmazásuk nem igazán kapcsolódott össze.

Ebből a felismerésből kiindulva 2014 és 2015 során az ECVET és az EQAVET nemzetközi hálózatai közösen vizsgálták meg, hogyan működtethető együtt szorosabban a két eszköz. A témáról folytatott viták, valamint 18 ország rövid helyzetjelentése alapján összegzi az előrehaladást az a kiadvány (Using ECVET and EQAVET principles: some early experiences at national level. Joint working group  for EQAVET and ECVET, 2015. június), amely megfogalmazza a két eszköz együttműködésének lehetséges, konkrét formáit.

***

Európai útmutató a validációs rendszerek fejlesztéséhez

Merre tart az európai validációs rendszerek fejlesztése? Milyen egységes alapelveket és lépéseket kell érvényesíteni a nemzeti megoldásokban? Melyek a fejlesztés nyitott kérdései?

***

Beharangozó – Európai Validálási gyakorlatokról

A Tempus Közalapítvány Farkas Éva és Tót Éva szakértőket kérte fel, hogy a 2018-ban aktuális nemzeti validációs rendszer kidolgozásának elősegítésére vizsgáljanak meg egy-egy merőben eltérő validálási gyakorlatot, abból a célból, hogy következtetések levonásával könnyebben körülhatárolhatóvá váljon a hazai fejlesztési irány.

A román és francia validálási gyakorlat óriási eltéréseket mutat, egy dolog mégis közös bennük: mindkettő megfogalmazza saját validálási stratégiáját, kitűzi saját validálási célját. Mindkét országpélda mögött ott áll az egyértelműen megfogalmazott kormányzati elkötelezettség és a validációs eljárás konkrét céljának meghatározása.

„A román példa rendszerszintű, felülről irányított, de a társadalmi partnereket bevonó validációs eljárásának kormányzati célja a foglalkoztatás növelése így a felnőttek – képesítésekhez/foglalkozásokhoz kötődő-szakmai kompetenciáinak validálása. A validációs eljárás megrendelői szinte 100 %-ban a munkáltatók, akik igazoltatni akarják a munkavállalóik (vagy leendő munkavállalóik) által birtokolt szakmai kompetenciákat.”
Farkas Éva

„A francia validációs rendszer Európában az egyik legrégebbi és a leginkább kiépült rendszer, ami indokolttá teszi a megismerését. A francia példa egyik fontos tanulsága, hogy nem egy lépésben jön létre a teljes rendszer, több évtizedes léptékben kell gondolkodni róla folyamatos elemzés, átalakítás, az együttműködés bővítése révén.
Tót Éva

francia és román validációs rendszerekről bővebben.

Utolsó módosítás: 2023.04.27.