ECVET

Hasznos anyagok, tanulmányok intézményeknek

Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) lehetővé teszi a tanulók mobilitás során elért eredményeinek elismerését egy struktúra kialakításával, közös nyelv létrehozásával, valamint az érintett intézmények (képzők, munkáltatók) közötti kölcsönös bizalom és tapasztalatcsere elősegítésével, szerte Európában.

A mobilitás alatt mind a nemzetközi, mind az országhatáron belüli mobilitást érthetjük. Bármelyikről is legyen szó, a cél az, hogy a mobilitás alatt elsajátított tanulási eredmények elismertethetőek legyenek és a tanulók képzési útjait ne hosszabbítsa meg egy-egy külföldi szakmai gyakorlat vagy a tanulási hely változása.

ECVET és a mobilitás:

Az ECVET alkalmazása a földrajzi mobilitás vonatkozásában: ECVET felhasználói útmutató

 

ÚJ! A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre

Hogyan járulhatnak hozzá a tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek a gazdasági elvárásokra válaszoló korszerű szakképzés kialakításához? Dr. Farkas Éva összefoglalója.

*** 

ÚJ! Mérés-értékelés kézikönyv - Tanulási eredmények mérése és értékelése a szakképzési mobilitási gyakorlatokban

Farkas Éva kézikönyvének célja olyan – gyakorlati példákkal gazdagon illusztrált – szakmai segítség biztosítása a szakképző intézmények számára, amely támogatja az intézményvezetőket, a projektkoordinátorokat, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat abban, hogy képesek legyenek a mobilitás során szerzett tanulási eredmények eddigieknél objektívebb és megbízhatóbb módon történő értékelésére. Az útmutató fókuszában a mobilitás áll, ugyanakkor a tanulási eredmények értékelésének bemutatott folyamata, módszerei, eszközei haszonnal alkalmazhatóak a hazai szakképzési gyakorlatban is.

*** 

ÚJ! Leporellók magyar és angol nyelven

*** 

Ahol a két világ találkozik - Nemzetközi mobilitások és hazai szakmai gyakorlatok

A Tempus Közalapítvány 2017. november 23-én egynapos műhelymunkát szervezett „A munkahelyek szerepének erősítése a hazai és nemzetközi szakmai gyakorlatok előkészítésében és megvalósításában” címmel. A műhelymunka eredményeinek összefoglalóját és a résztvevők által készített munkakörelemzéseket  honlapunkon olvashatja. A résztvevők köre szakképző intézmények, gyakorlati képzést folytató vállalatok, kereskedelmi és iparkamarák, a Nemzetgazdasági Minisztérium és szakmai szervezetek képviselőiből tevődött össze.

***

Módszertani útmutató szakképző intézmények számára a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatok szervezéséhez

Farkas Éva és Bogdány Zoltán szakértők készítették e módszertani útmutatót, amelynek célja, hogy olyan szakmai segítséget biztosítson a szakképző intézmények számára, amely hozzásegíti az intézményvezetőket, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat a tanulási eredmény alapú megközelítés érvényesítésében az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó gyakorlati képzés során.

***

A munkatapasztalattal szerzett tanulási eredmények értékelése, elismerése - Érdekek, előnyök, akadályok 

A tanulmány első részének szerzője Tót Éva oktatáskutató, aki a téma rövid külföldi körképét, kitekintését adja. Bemutatja néhány jelentős nemzetközi szervezetnek a nem iskolai képzésben megszerzett tanulási eredmények értékelésével és elismerésével kapcsolatos állásfoglalásait, valamint a témával foglalkozó elemzések egy részének legfontosabb eredményeit. A második rész Palencsárné Kasza Marianna tollából azt járja körül, hogy a külföldi szakmai gyakorlatok tanulási eredményei hogyan hasznosulnak, hasznosulnak-e a munkaerő-piacon.

***

A munka alapú tanulás minőségbiztosítása tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal

Szakképző intézmények figyelmébe ajánljuk a nemzeti ECVET szakértői hálózat tagjai, Dr. Farkas Éva és Bogdány Zoltán tanulmányát. A Tempus Közalapítvány megbízásából készült tanulmány arra keresi a választ, hogy a pályázóink Erasmus + mobilitási gyakorlatokban szerzett tapasztalata tanulási eredmény alapú munkaprogramok tervezésében és lebonyolításában hogyan lenne becsatornázható a hazai szakmai gyakorlatok szervezésébe. Hogyan lehet a szakmai gyakorlatokat tanulási eredmény alapúvá tenni és ezzel a gyakorlatok és a képzés összehangolását elérni?

***

Erasmus + mobilitási projektek ECVET elemeinek vizsgálata, jó példák bemutatása

Palencsárné Kasza Mariann tanulmányának célja, hogy az Erasmus+ első pályázati évében megvalósult projektek közül mutasson be olyanokat, akik az ECVET eszközöket, vagy azok közül néhányat használnak, és már a magukénak érzik, látják ennek a szemléletnek a minőségjavító hatását.

***

Hazai Leonardo mobilitási projektek ECVET elemeinek vizsgálata és jó példák gyűjtése

Palencsárné Kasza Mariann tanulmánya, amely a Nemzeti ECVET szakértői hálózat projekt keretében, az Európai Unió támogatásával készült 2013 őszén.

***

ECVET- Magyarországon

Tót Éva szakértő tanulmánya. Az összegzés a Nemzeti ECVET szakértői hálózat projekt keretében, az Európai Unió támogatásával készült. 2012. október 30.

Utolsó módosítás: 2019.01.30.