ECVET

Hasznos anyagok, tanulmányok szakértőknek

 

ÚJ! A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre

Hogyan járulhatnak hozzá a tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek a gazdasági elvárásokra válaszoló korszerű szakképzés kialakításához? Dr. Farkas Éva összefoglalója.

*** 

ÚJ! Mérés-értékelés kézikönyv - Tanulási eredmények mérése és értékelése a szakképzési mobilitási gyakorlatokban

Farkas Éva kézikönyvének célja olyan – gyakorlati példákkal gazdagon illusztrált – szakmai segítség biztosítása a szakképző intézmények számára, amely támogatja az intézményvezetőket, a projektkoordinátorokat, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat abban, hogy képesek legyenek a mobilitás során szerzett tanulási eredmények eddigieknél objektívebb és megbízhatóbb módon történő értékelésére. Az útmutató fókuszában a mobilitás áll, ugyanakkor a tanulási eredmények értékelésének bemutatott folyamata, módszerei, eszközei haszonnal alkalmazhatóak a hazai szakképzési gyakorlatban is.

*** 

ÚJ! Leporellók magyar és angol nyelven

*** 

Ahol a két világ találkozik - Nemzetközi mobilitások és hazai szakmai gyakorlatok

A Tempus Közalapítvány 2017. november 23-én egynapos műhelymunkát szervezett „A munkahelyek szerepének erősítése a hazai és nemzetközi szakmai gyakorlatok előkészítésében és megvalósításában” címmel. A műhelymunka eredményeinek összefoglalóját és a résztvevők által készített munkakörelemzéseket  honlapunkon olvashatja. A résztvevők köre szakképző intézmények, gyakorlati képzést folytató vállalatok, kereskedelmi és iparkamarák, a Nemzetgazdasági Minisztérium és szakmai szervezetek képviselőiből tevődött össze.

***

A munka alapú tanulás minőségbiztosítása a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal c. műhelymunka összefoglalója

A Tempus Közalapítvány 2016. november 22-én egynapos műhelymunkát szervezett  a szakképzés képzési kínálatának és a munkaerő-piaci igények jobb összehangolásának témájában, amelynek eredményeiről Farkas Éva és Bogdány Zoltán szakértők írtak részletes összefoglalót.

***

A munkatapasztalattal szerzett tanulási eredmények értékelése, elismerése - Érdekek, előnyök, akadályok 

A tanulmány első részének szerzője Tót Éva oktatáskutató, aki a téma rövid külföldi körképét, kitekintését adja. Bemutatja néhány jelentős nemzetközi szervezetnek a nem iskolai képzésben megszerzett tanulási eredmények értékelésével és elismerésével kapcsolatos állásfoglalásait, valamint a témával foglalkozó elemzések egy részének legfontosabb eredményeit. A második rész Palencsárné Kasza Marianna tollából azt járja körül, hogy a külföldi szakmai gyakorlatok tanulási eredményei hogyan hasznosulnak, hasznosulnak-e a munkaerő-piacon.

***

A munka alapú tanulás minőségbiztosítása tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal

Szakképző intézmények figyelmébe ajánljuk a nemzeti ECVET szakértői hálózat tagjai, Dr. Farkas Éva és Bogdány Zoltán tanulmányát. A Tempus Közalapítvány megbízásából készült tanulmány arra keresi a választ, hogy a pályázóink Erasmus + mobilitási gyakorlatokban szerzett tapasztalata tanulási eredmény alapú munkaprogramok tervezésében és lebonyolításában hogyan lenne becsatornázható a hazai szakmai gyakorlatok szervezésébe. Hogyan lehet a szakmai gyakorlatokat tanulási eredmény alapúvá tenni és ezzel a gyakorlatok és a képzés összehangolását elérni?

***

Tanulási eredmények - EKKR - MKKR

2015. február 3. egy fontos mérföldkő volt, ekkor fogadták el Brüsszelben a hazai keretrendszer Európai Képesítési Keretrendszerhez való megfeleltetési jelentését.

Miért fontos ez?

  • az európai keretrendszer referenciaszintjein keresztül válhatnak összehasonlíthatóvá a különböző tagállami képesítések,
  • ezeknek alapját - mint egy közös nyelv, vagy közös valuta - a tanulási eredmények jelentik,
  • a tanulási eredmények a képesítéseket a kimeneti elvárások felől átgondolva írják le,

ezzel

  • az egyes tagállamok képesítési rendszere válhat átláthatóbbá,
  • egyúttal átjárható tanulási utakat biztosíthat az állampolgároknak,
  • közvetlenebb kapcsolat teremthető a munkaerő-piaci elvárások és a képesítések kínálata között is.

Azonban az, hogy be tudja-e tölteni azt a szerepét, ami a szándékként mögötte áll, az a szakértőkön, a társadalmi partnereken, az oktatás és képzés fejlesztőin és résztvevőin múlik.

A Tempus Közalapítvány Tót Éva szakértőt kérte meg, hogy a 2015-ös év fejlesztési munkáiból, az év során a különböző hazai és külföldi szakmai fórumok jelentéseiből írjon egy szintézist, amely a 2016-os év tanulási eredményekre vonatkozó fejlesztési munkáinak kiindulási pontjául szolgál.

A szakértő írásában a következő kérdésekre kereste a választ:

„Hogyan folyik a képesítési keretrendszerek további fejlesztése? Milyen alkalmazásai lehetségesek a tanulási eredményeknek? Milyen kérdések, problémák merülnek fel a tanulási eredmények gyakorlati alkalmazása közben?”

***

ECVET és EQAVET

Bár a két eszköz, az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) és a szakképzés minőségbiztosítását szolgáló Európai Minőségbiztosítás a Szakképzésben (EQAVET) céljai között szoros a kapcsolódás, és közel azonos időben kerültek bevezetésre, alkalmazásuk nem igazán kapcsolódott össze.

Ebből a felismerésből kiindulva 2014 és 2015 során az ECVET és az EQAVET nemzetközi hálózatai közösen vizsgálták meg, hogyan működtethető együtt szorosabban a két eszköz. A témáról folytatott viták, valamint 18 ország rövid helyzetjelentése alapján összegzi az előrehaladást az a kiadvány (Using ECVET and EQAVET principles: some early experiences at national level. Joint working group  for EQAVET and ECVET, 2015. június), amely megfogalmazza a két eszköz együttműködésének lehetséges, konkrét formáit.

***

Európai útmutató a validációs rendszerek fejlesztéséhez

Merre tart az európai validációs rendszerek fejlesztése? Milyen egységes alapelveket és lépéseket kell érvényesíteni a nemzeti megoldásokban? Melyek a fejlesztés nyitott kérdései?

***

Az ECVET megítélése munkáltatói szemszögből: nemzetközi és hazai környezetben

Bánki-Horváth Mihály tanulmánya a Nemzeti ECVET szakértői hálózat projekt keretében, az Európai Unió támogatásával készült 2013 telén.

***

The development of ECVET in Europe

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) 2011-es tanulmánya az ECVET európai előrehaladásáról. A tanulmány a tagországok kérdőíves megkereséséből és az illetékes intézményekkel folytatott telefonos monitoring beszélgetésekből született.

Az Európai Bizottság Ajánlását az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) létrehozására az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-án fogadta el. Huszonhét tagország, köztük Magyarország is elkötelezte magát a bevezetése mellett, ahogy az a Sajtóközleményben is olvasható.

***

Az ECVET alapjait a szemléletes és rövid röplap (Leaflet) foglalja össze angolul.

***

Az ECVET bevezetéséhez szükséges feltételekről a CEDEFOP tanulmányában tájékozódhat.

***

Kérdések és válaszok- Ismerje meg alaposabban az ECVET-et!

A tanulmány az ECVET eszközök és fogalmak elmélyültebb megismerését segíti.

 

Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) bevezetésével a formális, non-formális és informális utakon megszerzett tudás, készségek és kompetenciák európai szintű elismerése, ezzel az egész életen át tartó tanulás támogatása a cél.

Utolsó módosítás: 2019.01.30.