Nemzetköziesítés a köznevelés és a szakképzés területén

Mára kialakult a köznevelési és szakképzési intézményeknek egy olyan, több százas létszámú köre, amelyeknek jelentős és folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerük van, és pedagógusaik továbbképzése, szemléletformálása, illetve tanulóik tanulása, külföldi tapasztalatszerzésének támogatása érdekében több-kevesebb rendszerességgel részt vesznek nemzetközi együttműködési projektekben. A köznevelés és szakképzés területén elsődleges célunk az intézmények támogatása abban, hogy nemzetközi tevékenységeiket intézményi stratégiájuk szerves részeként, azok intézményi beágyazottságát elősegítve tervezzék és valósítsák meg.

Az Erasmus+ projektek beszámolóinak horizontális elemzése szerint az intézményi szintű stratégiai tervezést és menedzsmentet támogató erőforrások közül egyre gyakrabban emelkednek ki azok a vezetők, akik személyesen is részt vesznek a nemzetközi tevékenységekben. Ők nemcsak teret adnak az együttműködéseknek, hanem ezekre egyedülálló intézményfejlesztési eszközként tekintve saját maguk is proaktívan keresik a nemzetközi lehetőségeket az intézményük számára. A feladatok munkatársak közti megosztása is erősödő tendencia, több helyen már kialakult a nemzetközi projekteknek egy stabil résztvevői köre. Azok az intézmények, amelyek kultúrájában, gyakorlatában az együttműködés egyébként is jellemző elem, a nemzetközi projektjeik illesztésében és hasznosításában is könnyebben boldogulnak. A vizsgálatok szerint a projektmunka során kialakuló működési módok, horizontális együttműködési formák jó eséllyel annak befejeztével is fenntarthatóak lehetnek.

Stratégiaalkotás és nemzetközi tevékenységek tervezése az oktatás és képzés területén >>

ECVET >>

Utolsó módosítás: 2018.08.30.