CEEPUS koordinációs találkozók pályázati felhívás

2016.02.18.

Pályázat | Felsőoktatás

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok számára 2016. május 15. és augusztus 31. között megvalósítható koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására.

A koordinációs találkozók célja:

A CEEPUS program keretében bejövő hálózati és partnerkoordinátorok koordinációs találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs találkozó alatt olyan 1-3 napos szakmai programot értünk, mely során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázat benyújtására a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok magyar partneregységei (Participating Unit) jogosultak.

A koordinációs találkozó ideje és időtartama:

A megvalósítási időszaknak 2016. május 15. és augusztus 31. közé kell esnie. A találkozó időtartama 1-3 szakmai programmal töltött nap, 1 nap minimum 6 szakmai programmal töltött óra.

A speciális kurzusok helyszíne: Magyarország

Formai követelmények:

 • a pályázó jogosult CEEPUS koordinációs találkozó pályázat benyújtására: az intézmény koordinációs találkozó pályázatot benyújtó egysége koordinátor vagy partner egy a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatnak
 • a tervezett találkozó helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
 • legalább a hálózatban részt vevő partnerek fele megjelenik
 • 1 hálózat maximum 1 koordinációs találkozó pályázatot nyújthat be
 • a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység intézmények hivatalos képviselőjének aláírásával látták el
 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 • határidőre és a jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat

Technikai bírálati szempontok:

 • A találkozón részt vevő partnerek és a hálózati partnerek számának aránya - 20%
 • A találkozó programjában feltüntetett tervezett munkaórák száma - 20%
 • A forrásfelosztás során előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi években a hálózati pályázatokon tartaléklistás besorolást kaptak - 20%
 • A forrásfelosztás során előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek nem szerveztek Magyarországon koordinációs találkozót a 2012/2013-as tanév óta - 20%
 • A forrásfelosztás során előnyt élveznek a magyar koordinációjú hálózatok - 10%
 • A forrásfelosztás során előnyt élveznek az újabb hálózatok, vagyis a 2012/2013-as vagy későbbi tanév óta működő hálózatok - 10%

A résztvevők számát nem csökkentjük, hanem a bírálati rangsor alapján, a rendelkezésre álló keret és a benyújtott igények alapján alakul ki a támogatott pályázatok köre.

A koordinációs találkozókra előirányzott keret: 2.250.000 Ft

A Tempus Közalapítvány a keretet bővítheti a tavaszi félévre tervezett, de lemondott hálózati mobilitások függvényében.

A támogatás mértéke:

A megpályázott összeg a részt vevő hálózati partneregységek száma alapján kerül kiszámításra:

 • 42.500 Ft átalány-összegű támogatás a koordinációs találkozón részt vevő szervezeti egységenként (tanszék, intézet stb.)
 • a magyarországi partnerintézményekre nem számolható el támogatás

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18. (az elektronikus példány elküldése és az eredeti postai küldeményen a postai bélyegző dátuma)

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának módja:

A jelen felhíváshoz mellékelt „CEEPUS Koordinációs találkozók 2015/2016” űrlapon benyújtott pályázatot

 • elektronikusan az eredeti aláírt dokumentumot scannelt változatban, ill. megegyező tartalommal kitöltve Excel formátumban a ceepus@tpf.hu email-címre,
 • postai úton 1 eredeti példányban a Tempus Közalapítvány levelezési címére: 1438 Budapest 70, Pf. 508.

kérjük elküldeni.

A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el (2016-os pályázatok / Koordinációs találkozó 2016): 
http://tpf.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok

A nyertes pályázatok kiválasztása:

 • A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését és technikai bírálatát a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap, Technikai bírálati súlyozott számítás).
 • A technikai értékelés alapján a TKA felállítja a pályázatok rangsorát. A pályázatokat a támogatásra javasolt, elutasított és tartalék kategóriákba sorolja. A rangsor tartalmazza a támogatásra javasolt és a tartaléklistán szereplő pályázatok tervezett támogatási összegét. A tartaléklistán szereplő pályázatok abban az esetben kaphatnak támogatást, ha támogatásra elfogadott projektek visszalépése vagy forrás bővülése következtében további támogatási összegek állnak rendelkezésre.
 • A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: 2016. április vége

 

További információ:

Tempus Közalapítvány

Kilin Emőke: emoke.kilin@tpf.hu  (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék

Kaszás Fanni: fanni.kaszas@tpf.hu  (+36 1) 237 1300 / 560-es mellék

 

Utolsó módosítás: 2016.02.18.