CEEPUS speciális kurzusok pályázati felhívás

2016.02.18.

Pályázat | Felsőoktatás

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok számára 2016. május 15. és augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására.

A speciális kurzusok célja:

A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot cserélnek.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázat benyújtására a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok magyarországi partnerintézményeinek nevében a hálózatban részt vevő egységek (Participating Unit) jogosultak.

A speciális kurzusok ideje és időtartama:

A megvalósítási időszaknak 2016. május 15. és augusztus 31. közé kell esnie. A kurzus időtartama min. 6 szakmai programmal töltött nap, 1 nap min. 6 szakmai programmal töltött óra.

A speciális kurzusok helyszíne: Magyarország

Formai követelmények:

 • a pályázó jogosult CEEPUS speciális kurzus pályázat benyújtására: az intézmény speciális kurzus pályázatot benyújtó egysége koordinátor/partner egy a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatban
 • határidőre és a jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
 • a tervezett kurzus helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
 • minimum két másik CEEPUS tagországbeli partner bevonásával kerül megszervezésre a speciális kurzus
 • a kurzus elvégzéséért ECTS kredit jár a hallgatóknak
 • 1 hálózat maximum 1 speciális kurzus pályázatot nyújthat be
 • a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység intézmények hivatalos képviselőjének aláírásával látták el
 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 • mellékletek hiánytalan megléte 

Tartalmi szempontok:

 • A pályázat áttekinthetősége, teljessége és minősége – 15 pont
 • A mellékelt programterv részletessége, kidolgozottsága – 10 pont
 • A téma relevanciája, a tevékenység célkitűzései, fontossága, innovatív jellege – 10 pont
 • A program nemzetközi jellege, bevont partnerországok száma, munkanyelv – 10 pont
 • A program és a kitűzött célok megvalósíthatósága – 10 pont
 • A költségvetés ésszerűsége – 10 pont
 • A résztvevői kör kijelölése, a kiválasztásra irányuló lépések alkalmassága – 10 pont
 • A program oktatási, szakmai értéke, a tanulás biztosítása a résztvevők számára – 10 pont
 • A program várható eredményei és hatása – 10 pont
 • A program eredményeinek terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége – 5 pont

Elérhető maximális összpontszám: 100, melyből minimum 50 pontot el kell érni, hogy a speciális kurzus támogatásra jogosult lehessen.

A speciális kurzusokra előirányzott keret: 5.000.000 Ft

A keretből 3-5 kurzus támogatását irányozzuk elő. A Tempus Közalapítvány a keretet bővítheti a tavaszi félévre tervezett, de lemondott hálózati mobilitások függvényében.

A támogatás mértéke:

A megpályázott összeg a beutazó hallgatók és oktatók száma alapján kerül kiszámításra:

 • Minimum 10 nap esetén:  1 főnek 1 hónap (hallgatók 85.000 Ft, oktatók 125.000 Ft)
 • Minimum 6 nap esetén:   1 főnek 0,5 hónap (hallgatók 42.500 Ft, oktatók 62.500 Ft)

Az ösztöndíjösszegek szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordíthatók.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18. péntek (az elektronikus példány elküldése és az eredeti postai küldeményen a postai bélyegző dátuma)

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának módja:

A Tempus Közalapítvány holnapjáról letölthető „CEEPUS Speciális kurzus 2016” űrlapon benyújtott pályázatot

 • elektronikusan az eredeti aláírt dokumentumot scannelt változatban, ill. megegyező tartalommal kitöltve Excel formátumban a ceepus@tpf.hu email-címre,
 • postai úton 1 eredeti példányban a Tempus Közalapítvány levelezési címére: 1438 Budapest 70, Pf. 508.

kérjük elküldeni.

A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el (2016-os pályázatok / Speciális kurzusok 2016): http://tpf.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok

A nyertes pályázatok kiválasztása:

 • A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
 • A formailag befogadott pályázatokat két független szakértő értékeli előre meghatározott, nyilvános bírálati szempontrendszer szerint. Ha a két szakértő által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra. (Tartalmi bírálati lap)
 • A bírálók értékelése alapján a TKA felállítja a pályázatok rangsorát. A pályázatokat a támogatásra javasolt, elutasított és tartalék kategóriákba sorolja. A rangsor tartalmazza a támogatásra javasolt és a tartalék listán szereplő pályázatok tervezett támogatási összegét. A tartaléklistán szereplő pályázatok abban az esetben kaphatnak támogatást, ha támogatásra elfogadott projektek visszalépése vagy forrás bővülése következtében további támogatási összegek állnak rendelkezésre.
 • A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: 2016. április vége

 

További információ:

Tempus Közalapítvány

Kilin Emőke: emoke.kilin@tpf.hu     (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék

Kaszás Fanni: fanni.kaszas@tpf.hu  (+36 1) 237 1300 / 560-es mellék

Utolsó módosítás: 2016.02.18.