CEEPUS speciális kurzusok 2015 pályázati felhívás

2015.02.19.

Pályázat | Felsőoktatás

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet 2015. június 1. és augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (intenzív programok, nyári egyetemek) szervezésére és megvalósítására.

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet 2015. június 1. és augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (intenzív programok, nyári egyetemek) szervezésére és megvalósítására.

 

A speciális kurzusok célja:

A CEEPUS program keretében bejövő hallgatók és oktatók magyarországi székhelyű speciális kurzuson való részvételének támogatása. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos szakmai programot értünk, mely során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot cserélnek.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázat benyújtására a 2015/2016-os tanévre CEEPUS hálózati pályázatot benyújtott, a programban részt vevő magyarországi intézmények jogosultak. A speciális kurzus pályázat abban az esetben nyerhet támogatást, amennyiben a hálózati pályázat nemzetközi bírálati fordulóját követően nyertes vagy tartaléklistás státuszba kerül.

 

A speciális kurzusok ideje és időtartama:

A megvalósítási időszaknak 2015. június 1. és augusztus 31. közé kell esnie. A kurzus időtartama min. 6 szakmai programmal töltött nap, 1 nap min. 6 szakmai programmal töltött óra.

 

A speciális kurzusok helyszíne: Magyarország

 

Formai követelmények:

 • a pályázó jogosult CEEPUS speciális kurzus pályázat benyújtására: Az intézmény speciális kurzus pályázatot benyújtó egysége koordinátor/partner egy a 2015/2016-os tanévre benyújtott CEEPUS hálózati pályázatnak
 • határidőre és a jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
 • a tervezett kurzus helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
 • min. két másik CEEPUS tagország bevonásával
 • a kurzus elvégzéséért ECTS kredit jár
 • 1 hálózat max. 1 speciális kurzus pályázatot nyújthat be
 • a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység intézmények hivatalos képviselőjének aláírásával látták el
 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 • mellékletek hiánytalan megléte

 

Tartalmi szempontok:

 • A pályázat áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A mellékelt programterv részletessége, kidolgozottsága
 • A téma relevanciája, a tevékenység célkitűzései, fontossága, innovatív jellege
 • A program nemzetközi jellege, bevont partnerországok száma, munkanyelv
 • A program és a kitűzött célok megvalósíthatósága
 • A költségvetés ésszerűsége
 • A résztvevői kör kijelölése, a kiválasztásra irányuló lépések alkalmassága
 • A program oktatási, szakmai értéke, a tanulás biztosítása a résztvevők számára
 • A program várható eredményei és hatása
 • A program eredményeinek terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége

Elérhető maximális összpontszám: 100 melyből minimum 50 pontot el kell érni, hogy a speciális kurzus támogatásra jogosult lehessen.

 

A speciális kurzusokra előirányzott keret: összesen 60 ösztöndíjhónap (hallgatói és oktatói), de max. 6.300.000 Ft, melyből 3-4 kurzus támogatását irányozzuk elő.

 

A támogatás mértéke:

A megpályázott összeg a beutazó hallgatók és oktatók száma alapján kerül kiszámításra:

 • Min. 10 nap esetén:   1 főnek 1 hónap (hallgatók 85.000 Ft, oktatók 125.000 Ft)
 • Min. 6 nap esetén:     1 főnek 0,5 hónap (hallgatók 42.500 Ft, oktatók 62.500 Ft)

Az ösztöndíjösszegek szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordíthatók.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20. (a postai küldemény beérkezése a Tempus Közalapítvány levelezési címére)

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A Tempus Közalapítvány holnapjáról letölthető „CEEPUS Speciális kurzus 2015” űrlapon benyújtott pályázat elektronikusan a ceepus@tpf.hu email-címre, valamint postai úton 1 eredeti példányban a Tempus Közalapítvány levelezési címére: 1438 Budapest 70, Pf. 508.

A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el.

 

A nyertes pályázatok kiválasztása:

 • A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
 • A formailag befogadott pályázatokat két független szakértő értékeli előre meghatározott, nyilvános bírálati szempontrendszer szerint. Ha a két szakértő által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra.
 • A bírálók értékelése alapján a TKA felállítja a pályázatok rangsorát. A pályázatokat a támogatásra javasolt, elutasított és tartalék kategóriákba sorolja. A rangsor tartalmazza a támogatásra javasolt és a tartalék listán szereplő pályázatok tervezett támogatási összegét. A tartaléklistán szereplő pályázatok abban az esetben kaphatnak támogatást, ha támogatásra elfogadott projektek visszalépése vagy forrás bővülése következtében további támogatási összegek állnak rendelkezésre.
 • A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

Ezen támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány között létrejövő 2015. évi támogatási szerződés aláírását követően válik elérhetővé. A Tempus Közalapítvány nem vállal felelősséget és nem tesz ígéretet a támogatás hozzáférhetőségére, amennyiben bármilyen okból a fenti szerződés nem jön létre. A Tempus Közalapítvány csak a szerződés aláírását követően vállal felelősséget a forrásokért.

Utolsó módosítás: 2015.02.19.