Projektoktatás a szakképzésben, digitális eszközökkel támogatva

2024.07.08.

National VET Team | Szakképzés

A National VET Team szakértői megtartották az idei év első akkreditált oktatói továbbképzését.

Az oktatói képzés célja, hogy felkészítse a szakképzésben dolgozó oktatókat a projektpedagógia sikeres alkalmazására, a projektek hatékony és sikeres megtervezésére és megvalósítására. A résztvevők megismerték a projektpedagógia alapfogalmait és az alkalmazásához kapcsolódó jogszabályi változásokat a szakképzésben, a kulcskompetenciák és a szakmai kompetenciák közötti összefüggéseket és projektekbe való beépítésüket, valamint a mérés-értékelés alapfogalmait és azok megfelelő alkalmazását. A képzés két trénere és szakértője a National VET Team tagjai: Palencsárné Kasza Marianna és Rozmán Éva voltak.

Résztvevők ülnek egy teremben a kivetített előadás előtt az National VET Team oktatói továbbképzésén

A továbbképzés fókuszában a szakképzésben dolgozó oktatók kompetenciáinak fejlesztése volt. A képzés 26 fő részvételével zajlott, az egyaránt szakmai és közismereti területen dolgozó oktatók vegyes tapasztalattal érkeztek. Többen már aktívan terveznek és valósítanak meg projekteket, de szép számmal voltak olyanok is, akik még teljesen kezdők ezen a területen, és csupán tervezik a projektoktatás bevezetését. A két trénernek az volt a tapasztalta, hogy a szakképzés területén projektoktatásról beszélni egyre inkább természetes: a résztvevők is több, gyakorlatban már megvalósított projektet tudtak bemutatni. A jelenlevő kollégák köre vegyes volt, különböző ágazatból érkeztek: építőipar, gazdálkodás és menedzsment, fa- és bútoripar, turizmus-vendéglátás, egészségügy, rendészet, kereskedelem, mezőgazdaság és erdészet.

National VET Team egyik szakértője a kivetített előadás előtt áll és beszél az előtte ülő résztvevőkhöz

A kétnapos képzés alatt előadások és gyakorlati feladatok váltották egymást, amiről a szakértők elméletben beszéltek, arról azonnal a gyakorlati alkalmazás is bemutatásra került. A jelenléti napokon a résztvevők interaktív módon kapcsolódhattak be: csoportokban dolgozva értelmezték a hallottakat, gyűjtötték össze saját tapasztalataikat és jógyakorlataikat. A csoportok – közös konszenzus alapján – egy-egy szakmára koncentrálva terveztek meg kisebb projekteket. Fontos szempont volt a KKK-ban szereplő elvárásokhoz igazítani azokat; mind a szakmai, mind a közismerti oktatóknak erre kellett koncentrálni.

A National VET Team oktatói továbbképzésén 4 ember ül egy asztalnál és csoportmunkát végeznek

A projektoktatás alapfogalmainak körbejárása is megtörtént, mely során a résztvevők rajzkészségüket és kreativitásukat is bevethették, ugyanakkor összefoglalót kaptak a projektoktatás kialakulásáról, alapvető fogalmi készletéről, a kötelező elemekről, a feladatokról, a tervezéstől a megvalósításig. A szakértők párhuzamba állították a munkaerőpiacot, az elvárt és szükséges jövőbeli kompetenciákat, valamint a projektoktatás és a komplex kompetenciafejlesztések lehetőségeit és jelentőségét.

A képzés rávilágított az Erasmus+ mobiltások és a projektpedagógia kapcsolatára is, hiszen egy-egy pályázat megvalósítása során van lehetőség arra, hogy projektekben gondolkozzunk. Emellett külön témakörként jelent meg a duális képzők és a képző intézmények között megvalósítható projektek tervezése. A tanulók számára fontos elem, hogy az elméleti és a gyakorlati feladatokat össze tudják kapcsolni, így a projektek a duális képzők és az iskolai projektoktatás minél jobb összehangolását is tudják támogatni. A résztvevők egy példán keresztül elemezték a duális képzőhely és az iskola közötti projekt alapú együttműködés lehetőségét.

A National VET Team oktatói továbbképzésén több ember ül egy asztalnál és csoportmunkát végez

A projektekben kötelező elemként beépülő mérés-értékelési tevékenység témájával kapcsolatban a résztvevők megismerkedtek a projektoktatásban alkalmazható különböző értékelési módszerekkel és eszközökkel, különös tekintettel a digitális értékelési platformokra. Példákat kaptak a digitális mérési módszerekre is. Végül a szakértők bemutatták a Trellót, mely egy digitális projekttervező alkalmazás. Ez az applikáció remekül támogathatja a projektoktatást. Azért, hogy gyakorlatban is jobban megismerkedjenek ezzel az alkalmazással, a továbbképzés során a résztvevők a Trellóban tervezték a projekteket.

A képzés sikeres elvégzéséhez és az akkreditált képzéshez szükséges tanúsítvány kiállításához egy projekttervet kellett elkészíteni az előre megadott sablon és követelmények alapján és annak egy részét a digitális alkalmazásban a Trellóban kellett rögzíteni.

A National VET Team oktatói továbbképzésén több ember ül egy asztalnál és csoportmunkát végez

A sikeres elvégzés feltétele a beadandó, melynek részei:

  • a projektfeladat érthető, a követelményeket tartalmazó leírása,
  • a projektterv digitalizációja,
  • a követelményekkel összhangban kialakított értékelési, minősítési rendszer.

A képzés kiegészült egy online konzultációval is, ahol a beadandó projekttervek sikeres elkészítéséhez tehettek fel kérdéseket a résztvevők.

A 26 résztvevőből 24 fő szerezte meg a tanúsítványt a képzés lezárásával. Szép teljesítményt nyújtottak: a beadandó feladatok eredményének átlaga magasabb volt, mint 80%. Nagyon változatos projekttervek születtek, melyeket, reméljük, nagy örömmel a gyakorlatban is meg fognak valósítani.

A National VET Team által szervezett akkreditált oktatói képzésekről itt olvashat bővbben!

Várjuk jelentkezését a Projektoktatás a szakképzésben vagy az Erasmus+ projektmenedzsment című képzésekre!

Utolsó módosítás: 2024.07.10.