Mikrotanúsítvány vagy Európai digitális tanúsítvány?

2024.06.25.

Europass | Szakképzés

Beszámoló a mikrotanúsítványok és az Európai digitális tanúsítványok (EDT) közötti szinergiákat bemutató webináriumról.

2024. április 24-én az Európai digitális tanúsítványokon dolgozó bizottsági munkacsoport webináriumot tartott a Készségek Európai Éve eseménysorozat részeként. Az Európai Bizottság képviselői Koen Nomden, Isabel Ladrón Arroyo és Céline Jambon áttekintést adtak arról a szakpolitikai kontextusról, amelyben a tanúsítványok fejlődnek és működnek. Az esemény áttekintette továbbá, hogy a Tanács Ajánlásaként létrejött „Mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés” alapvetései hogyan épülnek be az Európai Tanulási Modellbe (ETM). Ezen felül kitért arra is, hogyan lehet a mikrotanúsítványokat övező, már kialakított infrastruktúrát gyakorlatban felhasználni a Tanács Ajánlásnak megfelelő Európai digitális tanúsítványok kibocsátására. 

AZ ELŐADÁS MEGTEKINTHETŐ AZ EUROPASS.EU OLDALON

Mikrotanúsítvány vagy Európai digitális tanúsítvány?

mikrotanúsítvány és a digitális tanúsítvány kifejezéseket néha felcserélve használják, ami félreérthetővé teszi a mikrotanúsítványokról és konkrét használatukról szóló vitát. Ebben a cikkben a mikrotanúsítványokra elsősorban mint fogalomra hivatkozunk, amelyet a Tanács Ajánlása úgy határoz meg, mint „a tanuló által kis mennyiségű tanulás után megszerzett tanulási eredmények nyilvántartása”. Így tehát többféle formátumban is fellelhetőek.

Az Európai digitális tanúsítványok ezzel szemben egy konkrét formátumra utalnak, amelyben a (mikro)tanúsítványok kiadhatók és bemutathatók. 

A tartalom és a formátum közötti különbségtétel szolgált kiindulópontként a webináriumhoz, kiemelve, hogy az Európai digitális tanúsítványok hogyan szolgálhatnak a Tanács Ajánlásának 1. mellékletében felsorolt szabványelemeket tartalmazó mikrotanúsítványok kiadásának technikai formátumaként.

Európai digitális tanúsítványként kiállított mikrotanúsítványok

Az ajánlás tehát tartalmazza a mikrotanúsítványok közös meghatározását, a mikrotanúsítványok kialakításának és kiadásának elveit, valamint a szükséges és választható szabványelemek rövid listáját, melyek egybehangzóak az Európai Tanulási Modellben megfogalmazottakkal.

 Az ETM azonban nem csak ezt a speciális készletet, hanem az európai szabványok szélesebb köréből származó egyéb elemeket is integrál, mint például az EKKR-ajánlás, az Europass oklevélmelléklet.
Azáltal, hogy digitális hátteret biztosít ETM-alapú digitális bizonyítványok létrehozásához, kiadásához, tárolásához és megosztásához, az EDT infrastruktúra (amely ingyenes webes eszközként és nyílt forráskódúként is elérhető) lehetőséget kínál arra, hogy a készségekre és a tanulásra vonatkozó információk szolgáltatása során felhasználjuk ezeket a meglévő szabványokat, miközben az eIDAS-nak megfelelő elektronikus pecsét használatával egyúttal a bizonyítványok megbízhatóságát is növeli.
Az elektronikus pecsét (mely a bélyegző digitális megfelelője) alkalmazásával a kibocsátó szervezet igazolni tudja a kiadott hitelesítő okiratok hitelességét, és hamisíthatatlanná teheti azokat, ami azt jelenti, hogy a lepecsételt okirat bármilyen módosítása közvetlenül láthatóvá válik az azt megtekintő számára. Így az EDT-k hozzájárulnak a mikrohitelesítések bizalmának, összehasonlíthatóságának és átláthatóságának megteremtéséhez.

A következő lépések

Annak érdekében, hogy segítse az érdekelt végrehajtókat e szabványok átvételében, az EDT-munkacsoport elérhetővé tette az alábbiakban felsorolt támogató dokumentumokat:


• Az előadott prezentációk diái
• Kérdezz-felelek
• Az Európai Tanulási Modell megfeleltetése a „Mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés” szóló Ajánlás I. mellékletének.
• EDT kibocsátó szolgáltatás
• ETM adatböngésző
• EDT kódtár


 

A cikk az europass.hu oldalán jelent meg.

Utolsó módosítás: 2024.06.25.