Zárul az Erasmus-akkreditáció hosszú távú projekt

2024.06.24.

Oktatás és képzés az EU-ban | Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés

Bemutatjuk a minőségi tanúsítvány fejlesztését célzó nemzetközi projekt eredményeit.

A 2021-től pályázható Erasmus-akkreditáció egy minőségi tanúsítvány azoknak az oktatási és képzési intézményeknek, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban. Az akkreditáció elnyerése lehetővé teszi az köznevelésben, szakképzésben és felnőtt tanulási területen működő szervezeteknek, hogy folyamatosan tudjanak projekteket megvalósítani a minimum két évre szóló Erasmus-tervben meghatározott céljaik elérése érdekében, az egyszerűsített finanszírozási lehetőségnek köszönhetően. A szervezeteknek be kell mutatniuk, hogy Erasmus+ tevékenységeik hogyan illeszkednek a nemzetközivé válást és a minőségfejlesztést célzó tágabb stratégiájukhoz.

A SALTO Oktatás-képzés TCA Forrásközpont koordinálásával a hároméves futamidejű akkreditációs projekt jelenleg zárul, de a projektpartnerek további TCA- kat szerveznek sikeres Erasmus+ projektek lebonyolításához a különböző Erasmus+ prioritásokban.

A hároméves akkreditációs projektben az akkreditációt bíráló szakértők és Nemzeti Irodák munkatársai jelentős számú észrevételt tettek az értékelési irányelvek és a program menedzsment folyamatát illetően. A javaslatok a SALTO Oktatás-képzés TCA Forrásközpont honlapján olvashatóakmelynek rövid magyar nyelvű kivonatát cikkünkben is közöljük.

Útmutatás

A pályázóknak részletes útmutatást kell kapniuk a következőkről:

 • Az Erasmus+ terv gondolkodásmódja és fontossága (a hosszú távú tervezés, a pályázati prioritások és a szervezeti háttér közötti relevancia)
 • SMART és mérhető célok, tanulási eredmények és SMART indikátorok megfogalmazása a szükségletek, célok, eredmények és tevékenységek közötti különbségekre és koherenciára vonatkozóan is.
 • A minőségi szabványok és a négy szakpolitikai prioritás végrehajtása
 • A jövőbeni jelentéstételi kötelezettségek

Részletek

Néhány témakört a pályázóknak érdemes részletesebben kidolgozniuk

 • Az Erasmus+ terv célkitűzéseinek relevanciája a hosszú távú intézményi stratégia szempontjából
 • A szervezetre, annak tagjaira és a tágabb környezetre gyakorolt ​​hatások
 • A tervezett mobilitási tevékenységek típusának és lebonyolításának pontos meghatározása
 • A minőségi szabványok (Erasmus+ Quality Standards) megvalósításának pontos tervei és intézkedései
 • A tanulási eredmények tervezett validálása
 • Konzorcium esetén: elegendő információ a tagszervezetekről (annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy földrajzi, tematikus vagy más típusú konzorciumról van szó, valamint a tagok közötti kommunikációs módok felmérésére)
 • Javasoljuk továbbá, hogy egyszerre csak egy vagy két szakpolitikai prioritást célozzanak meg, mert nem várható el, hogy a pályázatok mindegyik prioritáshoz hozzájáruljanak.
 • Az Erasmus+-terv célkitűzéseinek értékelése. Melyek a jól meghatározott Erasmus+-terv célkitűzések jellemzői?.
 • Akkreditált projektek nyomon követése. Mely lépések alkotják a felügyeleti folyamatot? Van-e tér a korrekciókhoz? Milyen formájú bejelentési kötelezettséget várnak el a kedvezményezettektől?

Érdemes követni a SALTO Oktatás-képzés TCA Forrásközpont (Tempus Közalapítvány) honlapját, ahol nemzetközi szakmai támogatást kaphatnak, amennyiben részt vesznek a meghirdetett TCA-k (Training and Cooperation Activities) valamelyikén.

Utolsó módosítás: 2024.06.26.