A szakképzési szakmai gyakorlatok hatása a nemzeti oktatásra Közép- és Kelet-Európában

2024.03.25.

National VET Team | Szakképzés

Egy kutatási jelentés, mely vizsgálja a szakképzésben tanuló diákok egyéni mobilitásának hatásait a szakképzésben tanulókra, oktatókra, intézményre és az intézménnyel kapcsolatban lévő egyéb szervezetekre.

A 2022-ben indult és 2025-ig tartó „The impact of VET placements on national education in Central and Eastern Europe” című („A szakképzési szakmai gyakorlatok hatása a nemzeti oktatásra Közép- és Kelet-Európában”) nemzetközi kutatási projektben Lengyelország koordinációjával további öt közép-kelet-európai ország (Csehország, Szlovénia, Románia, Lettország és Magyarország Erasmus+ Nemzeti Irodái vesznek részt. Magyarországról a Tempus Közalapítvány folytatja le és koordinálja a kutatási projektet.

A TCA kutatás témája, hogy a szakképzésben tanuló diákok egyéni mobilitása – amely során a tanulók szakmai gyakorlaton vesznek részt -, milyen hatással van a szakképzésben tanulókra, oktatókra, intézményre és az intézménnyel kapcsolatban lévő egyéb szervezetekre. A kutatás az előző Erasmus+ programszakaszra, a 2014 és 2020 közötti mobilitásokra fókuszál, mivel azoknak már látszanak az eredményei és a hatásai.

A kutatási projekt három nagy szakaszban valósul meg: Az első szakasz, az ún. alapozó kutatás 2022-ben zajlott. Ennek keretében a résztvevő országok bemutatták saját szakképzési rendszerüket, a Nemzeti Irodák adatokat szolgáltattak a tanulói mobilitásokkal összefüggésben, valamint három félig strukturált interjú készült három szakképző intézmény képviselőjével, akik a mobilitásoknak a szakképző rendszerben betöltött funkciójáról beszéltek: a mobilitások hatásáról a tantervre, a tantárgyak tartalmára, a pedagógiai módszerekre és innovációra, az iskola presztízsére és beiskolázási mutatóira, az iskola partnereire és kapcsolatrendszerére (más oktatási intézmények, hatóságok, duális cégek stb.).

2023-ban, a kutatás második szakaszában egy kérdőíves felmérés zajlott. A kérdőívet a megkérdezett szakképző intézmények képviselői töltötték ki (pl. igazgató és/vagy Erasmus+ koordinátor). A kérdőíves vizsgálat nagy hangsúlyt fektetett a tanulók kompetenciáinak fejlődésére: egyrészt azon tanulókéra, aki részt vettek az Erasmus+ mobilitásokban, másrészt azokéra, akik nem vettek részt.

A kutatás harmadik szakasza 2024-ben zajlik, amely során tizenkét szakképző intézmény képviselőjét félig strukturált interjúkban beszélnek majd arról, hogy ők hogyan látják az Erasmus+ mobilitások hatását. A kutatásban részt vevő szakképző intézmények aktívan pályáznak Erasmus+ mobilitási projektekre.
A minta kiválasztásánál több szempont is kiemelkedő szerepet kapott: egyrészt vannak olyan intézmények, amelyek nagyon magas színvonalon, és olyanok is, amelyek átlagos színvonalon valósítottak meg egy-egy mobilitási projektet. Másrészt az iskolák az ország különböző régióiban helyezkednek el, így a kutatás bizonyos mértékig földrajzilag is lefedi az országot. Harmadrészt pedig az is szempont volt, hogy a kiválasztott intézményekben különböző szakmára képezzék a tanulókat. Az interjús kutatási rész 2024 tavaszán kezdődik.

Jelen tanulmány a kérdőíves felmérés legfontosabb eredményeit foglalja össze és mutatja be. Az interjúk alapján készített kutatási jelentés 2024 év végén lesz elérhető.

"A szakképzési szakmai gyakorlatok hatása a nemzeti oktatásra Közép- és Kelet-Európában" kutatási jelentés teljes terjedelmében itt tölthető le.

 

 

Utolsó módosítás: 2024.03.25.