Digitalizáció a szakképzésben című online workshopot tartottak a National VET Team szakértői

2022.07.25.

National VET Team | Szakképzés

A National VET Team szakértői csapata a szakképzés digitalizációjáról szervezett online workshopot a szakképzés területén dolgozó oktatók számára.

A workshop elején a részvevők Jánossy Zsolt szenior digitális fejlesztő szakértőtől képet kaptak az intézmények digitális átállását érintő legfontosabb kérdésekről. Az áttekintés az alábbi területeket érintette:

 • Mi indokolja a digitális átmenet szükségességét?
 • Megváltoztak a tanulókkal és oktatókkal szemben megfogalmazott elvárások
 • Eszközhasználat
 • Módosult a tanulási környezet
 • Digitalizáció az intézmény működtetésében

Palencsárné Kasza Marianna szakképzési és felnőttképzési NVET szakértőtől tájékoztatást kaptak a szakképzést érintő aktuális digitális vonatkozásokról. A Szakképzés 4.0 stratégia hat beavatkozása is taglalja a digitális területen javasolt beavatkozásokat. A beavatkozások kiemelik a következő területeket:

 • Minden képzésbe be kell épülnie az Ipar 4.0 követelményeinek és a szakmában elvárt digitális tartalmaknak.
 • Élményalapú pálya-tanácsadási rendszer működtetése a Digitális Közösségi Alkotóterek lehetőségeit is bevonva.
 • Digitális eszközök és korszerű oktatási technológiák fejlesztése.
 • Minden ágazatban digitális tananyagok beszerzése és korszerű, aktuális állapotban tartása.
 • Oktatók továbbképzésében a vállalati helyszínű szakmai képzések, a digitális ismeretek és a módszertani kultúráját fejlesztő továbbképzések erősítése.
 • A szakmai képzettséget szerzettek nyomon követése a Digitális Munkaerőpiaci Program segítségével.

A szakképző intézmények számára kötelezően bevezetendő EQAVET alapú minőségirányítási rendszer is kiterjed az intézmények digitalizációra való felkészültségére, illetve az oktatói és a vezetői teljesítményértékelésre is.

Jánossy Zsolt az intézmények digitális érettségének mérésére alkalmas két eszközt is a bemutatott: az egyik EU-s, a másik hazai fejlesztésű. Mindkét eszköz a DigCompEdu rendszer alapján készült, és regisztráció után ingyenesen elérhető. Az ismertetett eszközök:

SELFIE: Self-reflection on Effective Learning by Fostering
the Use of Innovative Educational Technologies
DNR: Digitális Névjegy Rendszer

 


 

Az előadás keretében a résztvevők megismerkedhettek a pedagógusok digitáliskompetencia-fejlesztésére alkotott modellekkel is. A SAMR és PIC-RAT modell jól használható a digitális kompetencia fejlődésének nyomon követésére, ugyanakkor a fokozatosság alapelvének és a türelemnek a fontossága is megfogalmazódott.

Az oktatók digitális kompetenciaszintjének mérésére az Európai Unió által fejlesztett DigCompEdu is alkalmas, a rendszer alapján fejlesztett mérőeszközt a Palencsárné Kasza Marianna segítségével workshopon kipróbálhatták a résztvevők, és visszajelzést kaptak saját digitális módszertani fejlettségi szintjükről, illetve reflektálhattak is csoportmunka keretében a mérőeszköz által érintett területekről. A mérőeszköz bárki számára elérhető, és azonnali visszajelzést ad.

NVET_Digitalizacio_DigCompEdu

Az digitális eszközökkel támogatott értékelés módszertanáról Jánossy Zsolt adott áttekintést. Szó esett az értékelés lehetséges céljairól és területeiről, a diagnosztikus, szummatív és formatív értékelési formákról. Kiemelt figyelmet kaptak a formatív értékelés színterei, majd a hallgatóság néhány gyakorlati tippet kapott az értékelési folyamat tervezéséhez.

Az értékelést támogató digitális eszközök széles tárháza áll rendelkezésre, melyből a QUIZZIZ alkalmazást mutatta be Palencsárné Kasza Marianna. Az Quzziz alkalmas egy teljes digitális tanulási út elkészítéséhez a tanulók számára: a Flashcards funkció segítségével a diákok begyakorolhatják a megtanulandó anyagot, gyakorlás után kihívhatják versenyre egy barátjukat: a "mini megmérettetés" funkció segítségével, de házi feladatként is megkaphatják gyakorlásra, majd a tudásukat tesztelhetik csapatszinten, valamint az egyéni tanulás eredményessége teszt formában is számon kérhető. Az oktatóknak lehetősége van nyomtatott teszt formában is megíratni az elkészült feladatsort.

 


 

Bogdány Zoltán NVET szakértő beszélt a szakképzési tartalom szabályozására vonatkozó digitális elvárásokról. A Szakmajegyzék a szakmai oktatás keretében oktatható szakmák esetében tartalmazza az adott szakma digitáliskompetencia-jártassági szintjét a Digitáliskompetencia-keretrendszer (DigKomp) alapján. A DigKomp 5 kompetenciaterületen 21 kompetenciaelemet definiál, és 8 jártassági szinten (1-es alap, 8-as mester szint) határozza meg, hogy a digitális kompetenciával rendelkező személy milyen önállósággal milyen szintű problémákat tud megoldani, illetve hogy mennyire bonyolult digitális technológiákat képes alkalmazni.

A jártassági szintek azonban kizárólag akkor értelmezhetők a napi tanítási-tanulási folyamatban az oktatók számára, ha megfelelő tartalom kapcsolódik hozzájuk. A tartalmi szabályozás alapvető dokumentuma a szakmák esetében a képzési és kimeneti követelmény (KKK), amely tanulási eredményekben (Készségek, képességek; Ismeretek; Elvárt viselkedésmódok, attitűdök; Önállóság és felelősség mértéke) jeleníti meg a tartalmi követelményeket. Ezek tartalmaznak digitális elvárásokat, azonban érdemes megnézni a – nem kötelezően alkalmazandó – programtanterveket (PTT) is, amelyekben megjelennek általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák. A KKK-ban a szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételekben konkrét digitális eszközök is szerepelhetnek, amelyek alkalmazása elengedhetetlen a vizsgatevékenységekben előírt követelmények teljesítéséhez. Sőt maguk a vizsgarészekben is előfordulhatnak olyan elvárások, amelyek kijelölhetnek digitális tartalmakat.

A szakmai, illetve a képzési program tartalmi kialakításakor tehát célszerű az oktatóknak, szakmai munkaközösségeknek áttekinteni a fenti két dokumentumot, és pontosítani, hogy az adott szakma esetében mely digitális tartalmakat, eszközöket, szoftvereket kell megjeleníteni a szakmailag megalapozott tanulási utak kialakítása érdekében a tanmenetekben.

Digitalizacio_a_szakkepzesben

A képzés témaköreihez tartozott a projektoktatást támogató TRELLO alkalmazás bemutatása is, melyet Rozmán Éva NVET szakértő vezetésével próbálhattak ki a résztvevők.

Az új szakképzési törvény bevezetésével az oktató kollégáknak szükséges a tanítási módszereik újragondolása, a különböző tanórákon alkalmazott tanítási-tanulási utak színesítése, a munkaerőpiac által elvárt képességek fejlesztése.

A különböző szakmák vizsgáinak egy része a diákok által végzett projektek bemutatása, portfólió készítése. Így a tudatos oktatói munka része a projektek beépítése a mindennapi munkába, a diákok tantárgyakon átívelő gondolkodásának, kreativitásának, csapatban való együttműködésének, problémamegoldásának fejlesztése. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása és a feladatok megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.

Egy-egy projekt nyomon követése komoly kihívást jelent, hiszen a diákok haladása különböző ütemű, más-más probléma akasztja meg őket, illetve az információáramlás is nehézkes lehet, ha a szokásos személyes találkozókon alapszik. Ezen problémákra jelent megoldást a Trello, a digitális projektszervező alkalmazás. Az alapvető funkciói ingyenesek, amelyekkel nyomon követhető a projektek haladása, a felelősök meghatározása és a kommunikáció, valamint a projektben végzett aktivitás is. További fontos jellemzői:

 • Együttműködést segítő, online platform.
 • Segítségével bármikor egyszerűen áttekinthető a teljes projekt és az adott részfeladatok státusza.
 • Flexibilis: az információk korlátlan felhasználóval megoszthatók.
 • Az összes kommunikáció mindenki számára elérhető módon, egy helyen megtalálható.
 • Alkalmas feladatok kijelölésére és a határidők nyilvántartására.
 • Az egyes projektek és a részfeladatok esetében kijelölhetők az együttműködők.

A workshopon résztvevők nagy része nem ismerte még az alkalmazást, így örömmel fogadták, és voltak olyanok is, akik ezen rövid idő alatt eljutottak arra az elhatározásra, hogy iskolai feladataik rendszerezésére, a diákok munkáinak nyomon követésére biztosan használni fogják.

 

Utolsó módosítás: 2022.07.28.