Összefoglaló a magyar National VET Team szakmai rendezvényéről

2022.07.25.

National VET Team | Szakképzés

Időszerű, innovatív workshop a mobilitások beillesztésére a szakképző intézmények kidolgozás alatt álló minőségirányítási rendszerébe.

A Szakképzés 4.0 stratégia értelmében a szakképzési rendszer minőségének fejlesztése egyike a kitűzött céloknak.

 A szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a szakmai oktatást folytató szakképző intézményekben jelenleg folyamatban van a minőségirányítási rendszer (MIR) kidolgozása, amelynek a szakképzési törvényben előírt végső határideje 2022. augusztus 31.

Az intézmények nemzetközi mobilitási tevékenységének a minőségirányítási rendszerben való megjelenítését támogatta a Tempus Közalapítvány 2022. május 18-án “A MOBILITÁSOK HELYE AZ ÚJ SZAKKÉPZŐ-INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERBEN” címmel megtartott szakmai rendezvénye.

A workshopot a Nemzeti Szakképzési Szakértői Team szakértői vezették.

A 22 szakképzésben dolgozó oktató, intézményvezető és Erasmus+ mobilitási tanácsadó részvételével megtartott rendezvény témája a szakképzésben bevezetendő minőségirányítási rendszer rövid összefoglalása mellett ebben a rendszerben az Erasmus+ mobilitások helyének és szerepének a meghatározása volt. A workshopon a téma iránt érdeklődők interaktív módon vettek részt: négy csoportban osztották meg tudásukat és tapasztalataikat, és a szakértők segítségével közösen azonosították és dolgozták fel a minőségirányítási rendszer és az Erasmus+ mobilitások kapcsolódási pontjait.

Molnárné Stadler Katalin szakértő bevezető előadásában az „Önértékelési Kézikönyv szak-képző intézmények számára” (www.ikk.hu) szakmai dokumentum alapján a szakképző-intézményi minőségirányítási rendszer (MIR) alkotóelemeinek átfogó, általános bemutatása mellett a MIR kapcsolódását is bemutatta a Szakképzés 4.0 stratégiához és az EQAVET Keretrendszerhez. Mivel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a MIR alkotóelemeit az EQAVET Keretrendszer alapján kell kidolgozni, ezért előadásában röviden kitért az európai keretrendszer ismertetésére is.

Az előadást követő csoportos gyakorlat keretében a résztvevők megvizsgálták, hogy a MIR mely elemeihez kapcsolódhat a nemzetközi mobilitás. A prezentáció során röviden kifejtették álláspontjukat, miszerint a szakképző-intézményi minőségirányítási rendszer szinte minden eleméhez kapcsolható a nemzetközi mobilitás.

Az ebédszünet előtt a szakképző-intézményi MIR egyes alkotóelemeinek részletesebb meg-ismertetésére Marton József szakértő előadásában került sor. A résztvevők az intézményi célrendszer, a folyamatmodell, az indikátorrendszer, a partneri igény- és elégedettségmérés és az oktatói értékelés legfontosabb követelményeit ismerhették meg, majd a csoportmunkában a MIR különböző alkotóelemei esetében – az előadás során megismert tartalmi jellemzők figyelembe vételével – szövegszerű javaslatot dolgoztak ki a mobilitási tevékenység MIR leírásba való beépítésére.

A délutáni programban még egy előadásra került sor: Molnárné Stadler Katalin az intézményi önértékelés alapjául szolgáló EQAVET-alapú szempontsort mutatta be részletesebben.

Ezt követően a csoportok az intézményi önértékelési szempontsorban az Erasmus+ mobilitások helyének konkrét, szöveges meghatározásán dolgoztak. Egy-egy önértékelési terület (Tervezés – Megvalósítás – Értékelés – Felülvizsgálat) önértékelési szempontsorával dolgoztak, és feltárták a kapcsolódási pontokat, hogy mely önértékelési szempontoknál releváns a mobilitás megjelenítése, majd megvizsgálták, hogyan lehetne az adott önértékelési szem-ponthoz kapcsolódóan beilleszteni a mobilitásra vonatkozó elvárásokat.

A rendezvény zárásaként a nap tapasztalatainak összefoglalására és azoknak a fejlesztési feladatoknak az összegyűjtésére került sor, amelyeket az intézményeknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy a mobilitással kapcsolatos minőségkövetelmények beépítésre kerüljenek a 2022. augusztus 31-ig elkészítendő intézményi MIR leírásba.

kepek_az_esemenyrol

kepek_az_esemenyrol

Utolsó módosítás: 2022.07.28.